30. 1. 1889: Telefony v Praze, výměra vodného a nakažlivé nemoci

30. ledna 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Kolik bylo na konci předminulého století v Praze telefonních linek? Na čem se usnesla tehdejší městská rada? A jaké povinnosti mají nově starostové obcí? Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Telefon v Praze

Počátkem roku 1888 nalezalo se v Praze a okolí 499 ústředních a 35 přímých telefonických spojení. Koncem roku 1888 bylo 565 ústředních a 85 přímých spojení, tak že během roku 1888 přibylo 66 ústředních spojení. Délka těchto obnášela koncem roku 1352 kilometrů napnutého drátu. V ústřední stanici bylo během roku mezi předplatiteli 1,119.834 spojení z nichž 1127 připadá na obě veřejné hovorny. Dále bylo během roku 1888 telefonicky 11.920 depeší podáno a 24.123 depeší doručeno. – Národní listy, 30. 1. 1889

Výměra vodného v Praze

Rada městská usnesla se ve schůzi ze dne 25. ledna 1889, aby oněm odběratelům městské trubní vody v Praze, jimž odměřuje se přítok vody vodoměrem a kteří do 1. května 1889 novým základním pravidlům o dodávání trubní vody v Praze se nepodrobí a dle nich se nezařídí, zvýšeno a vyměřeno bylo vodné na 6½ kr. r. č. za každý dodaný a odměřený krychlový metr trubní vody. Uvedená výměra vodného vstoupí v život od příštího platebního terminu, jak a pokud toho dotyčná smlouva připouští. – Národní listy, 30. 1. 1889

Nakažlivé nemoci

V příčině podávání zpráv o nakažlivých nemocech vyzvalo místodržitelství úřady politické, aby nařídily starostům obcí, že od nynějška každý jednotlivý případ nakažlivé nemoci, jakmile se poprvé v obci objeví, zvláště již první onemocnění neštovicemi, spálou, difterií, tyfem každého druhu, červenkou, cholerou, horečkou omladnic, spalničkami a záduchou ihned příslušnému okresnímu hejtmanství oznámiti musí. Zároveň jsou starostové obcí povinni o dalším průběhu dotyčné nakažlivé nemoci a o prostředcích proti vyhubení její učiněných, pokud nebyly by kratší lhůty k podání zprávy nařízeny, koncem každého týdne jmenovitým záznamem od posledního týdnu zbylých nemocných, a dále v týdnu, za nějž se zpráva podává, přibylých, uzdravených i zemřelých pravidelné zprávy podávati. – Národní listy, 30. 1. 1889

X Zavřít