26. 5. 1889: Zákeřný škůdce napadl ovocné stromy. Panují obavy o úrodu

26. května 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Zkáza ovocných stromů v okolí pražském

Mnohoslibná letošní úroda nemilosrdně napadena byla v měsíci květnu dvěma nejzhoubnějšími nepřátely. Hrozné zvěsti o katastrofě v jiho-západních Čechách nedozněly ještě úplně a budou zajisté ještě dlouho předmětem soucitných rozprav. Obilí zničeno jest nepřítelem nejhrozivějším, kroupami i přívalem vod a stromům ovocným hrozí nepřítel snad ještě záhubnější. Jsou to totiž housenky. Věru jest nepochopitelno ano neuvěřitelno, v jakém množství škůdci tito v letošním květnu na stromech ovocných se objevili. Sadařům v okolí pražském je hádánkou, odkud po bedlivém a nákladném vyčistění zahrad z jara povstala taková nesčetná hejna housenek, věštících brzkou zkázu nejen krásným stromům, nýbrž i ovoci. A nejsmutnější úkaz, že proti škůdcům těmto je sadař takořka bez zbraně, Nic nepomáhá zhubiti jich rukou sta a sta, oni opět po tisících objevují se v hejnech a chomáčích nesčetných. Byli jsme svědky toho ku př. v nedalekých zahradách v Podbabě a Podhoří. Z nesčetných listů, kterými oděny jsou tamní příjemné zahrady soukromé i hostinské, není snad ušetřen ani jediný, stromy mnohé zbaveny jsou listů tak dokonale, že marně hledal by člověk stopy po nich na holých kmenech a větvích. Stejně zhoubně ně působí housenky na květy a ovocné zárodky. Škody spůsobeno jest nejvíce na stromech jabloňových, třešňových a hruškových, na jichž listech viděti lze toliko tkanivo silnějších žilek, které vzdorovati mohou kusadlům housenek, jemné pletivo buněčné, vyplňující mezery mezi tkanivem tímto, úplně jest vyhlodáno. Postihne-li nehoda tato také ostatní kraje české, kde ovoce téměř výhradní jest obživou obyvatelstva, pak zajisté bude rok letošní, ač tak mnohoslibně na nás se usmíval, zajisté jedním z nejnešťastnějších, jakých v posledních desítiletích již několik a skoro těsně za sebou rolnictvu našemu bylo zažiti. – Národní listy, 26. 5. 1889

Bouře

Velká bouře strhla se včera k 8. hod. nad Prahou. Blýskalo se a hřmělo až do 10 hod. a silný lijavec proměnil ulice v potoky. Mračna, věštící záhubu, táhla se směrem k severovýchodu. – Národní listy, 26. 5. 1889

Nález

Zlaté dámské hodiny nalezeny byly 20. května na Staroměstském náměstí. Kdo je ztratil, nechť přihlásí se u Josefy Hennové na Žižkově, č. 278. – Národní listy, 26. 5. 1889

X Zavřít