8. 3. 1890: Praha upravuje vyhlášku stanovující výšku nových budov

8. března 2020, 00:01 PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Výška budov obytných a pohledy ve středu města

Ustanovení starého řádu stavebního pro Prahu a sousední obce mají opraveným řádem stavebním nejen doplněny ale i rozmnoženy býti. Hlavní zřetel brán jest ku městu jako jednolitému celku, jehož všechny části dokonale a stavitelsky provedeny dávají teprve ráz úplného moderního velkoměsta. Tak i v Praze nejen má se přihlížeti k docílení širokých a pohodlných tříd, nýbrž mají býti zachovány a pokud možno zvýšeny veškeré krásné pohledy, sady a pod.

Jest známo, že Praha vedle historických památek, jimiž vyniká, proslula také svou krásnou polohou. Nejkrásnější obraz uvnitř města jeví se zajisté z nábřeží Františkova pohledem na Petřín a na nádherné královské Hradčany, k nimž tulí se Malá strana, znenáhla od břehů Vltaviných vystupujíc. Pohled tento proto jest tak úchvatný, že celá poloha se zdvíhá znenáhla k vrcholu hory Petřínské a Hradčanské. Jakmile by toto pozvolné stoupání bylo přerušeno tím, že by se oku zakrylo, promění se pojednou pohled na tuto čásť k její veliké škodě. Počátek k rušení této malebné polohy učiněn již nově vystavenými domy u řetězové lávky a další kroky stavbami, provedenými na fortifikačních pozemcích u mostu cís. Františka na Malé straně, které zakrývají části města za nimi položené.

Kdyby se podobnými vysokými stavbami mělo pokračovati, byl by pak pohled amfiteatrální na Malou stranu z nábřeží Františkova a Rudolfova úplně zakryt a dojem, jaký nyní se tu naskytuje, byl by zmařen. Místa taková a pohledy na jednotlivé části města mají býti potomkům zachovány a proto musí do nového řádu pojato býti příslušné opatření, aby stavby jen do omezené výšky stavěti se směly. Odstavec tento ustanovuje také výšku nových staveb dle šířky ulice a není vzat zřetel k okolnosti, kde nová šířka ulice jest teprve ustanovena a nové stavby mají teprve do této nové šířky býti založeny.

Kdyby dle doslovného znění příslušného odstavce počítala se výška nových staveb dle staré šířky a nikoli dle projektované, mohl by stavebník vystavěti dle staré šířky ulice třeba jen dům pouze dvě patra vysoký a mohl by potom, až pozdějšími stavbami by ulice tato byla na ustanovenou šířku upravena, dům svůj zvýšiti. Tím by utrpěl stavebník hmotnou škodu, ježto by staveniště do výšky nemohl náležitě využitkovati a musil by potom krov a střechu překládati, čímž by obé bylo poškozeno a stavebník by mimo to ztrátu utrpěl.

Upravení příslušného odstavce v novém řádu stavebním bude tedy zníti spůsobem následujícím: »§ 73. Domy obytné nesmějí mimo přízemek míti více než čtyři patra, při čemž mezipatro počítá se za patro celé. Dělení přízemku může dovoliti stavební úřad s tou podmínkou, aby i dolení i hoření oddělení tím postavší ve světlosti nejméně 3 m. výšky. Výška domů obytných má se srovnávati se šířkou třídy neb ulice, nesmí z pravidla činiti více než 6/4 projektované šířky třídy neb ulice a od chodníku až po hranu římsy měřeno, nikdy přesahovati 25 m. Rovněž nesmí podlaha nejvyššího patra ležeti výše než 20 m. nad stanoveným povrchem ulice. Tam, kde půda má svah, měří se výšky tyto od středu budovy. Pokud by výška projektované stavby v jistých částech města rozhledu na historické budovy aneb malebné části města (Malou stranu, Hradčany, Petřín) byla na újmu, může rada městská od případu k případu ustanoviti maximální výšku zmíněné stavby. Výška domů nárožních, které se nacházejí jednak v úzké, jednak v široké třídě posuzuje se dle širší třídy neb ulice. Výšky budov, stojících na dvoře, posuzují se dle velikosti dvora.«

Ustanovení toto zajisté s velikým potká se úspěchem i tam, kde krásný pohled na město má se teprve vyvinouti. Tak zejména očekávati lze krásný a malebný pohled na budoucí novou čtvrť podskalskou s vyvýšeným pozadím Karlova a památného Vyšehradu a naopak zase při pohledu z nábřeží Palackého na upravený břeh Smíchova s pozadím z vrchu Petřína až ku Košířům se táhnoucím.

25. 3. 1890: Nový vynález, umělecká výstava a popálený hnanec

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Nový vynález Pan J. Pexider, materialista na Král. Vinohradech, sestavil tekutou barvu k natírání domovních façad, která každé povětrnosti a dešti vzdoruje a vyniká pěkným i trvalým vzhledem a lácí. Vzorky této barvy má na skladě majitel patentu a vyrábitel p. J. Pexider, materialista na Král. Vinohradech. – Národní listy, 25. 3. 1890 Umělecká výstava v Rudolfíně Přípravné […]

24. 3. 1890: Nezdařený podvod, smrt staršího muže a opilý truhlář

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Nezdařený podvod Bývalý technik Alois Čech zaslal paní H. v Hopfenštokově ulici výhrůžné psaní toho znění, nezašle-li mu poste restante 300 zl., že uveřejní a udá na ni jisté jí prý nemilé věci. Paní H. nezalekla se výhrůžných dopisů, nezaslala žádaných peněz, nýbrž odevzdala výhrůžné dopisy policii, která odeslala na poštovní ředitelství tajného policistu. V sobotu přišel si […]

23. 3. 1890: Úvahy o stavbě provizorního mostu a nový kolotoč na Královských Vinohradech

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Nový prozatímní most v Praze Mostecká komise obce pražské obírá se právě se zřetelem k jubilejní výstavě r. 1891 důležitou otázkou, zřízení nových komunikačních prostředků. Z Prahy a z většiny předměstí vede nejkratší cesta na výstaviště přes most císaře Františka Josefa, který v době výstavní povozům i pěšímu obecenstvu sotva by dostačil. Tomu dalo by se odpomoci, kdyby […]

22. 3. 1890: Stavba nového nábřeží, přejetý mladík a popálená hokyně

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Stavba nábřeží Stavba nábřeží v Bubnech od převozu až za viadukt státní dráhy podél levého břehu Vltavy bude alespoň částečně ještě letos provedena. K účelu tomu konalo se informační komissionelní řízení, při němž všeobecně byla uznána potřeba, zříditi u převozu malý železný můstek a vyvlastniti některé soukromé pozemky. Dle plánů stavebním úřadem vypracovaných měla se před viaduktem zříditi […]

17. 3. 1890: Dítě v ohrožení, sebevražda nemocného člověka a slavnostní večer

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. V nebezpečí smrti uhořením Včera odpoledne odešel lakýrník p. Josef L. se svou chotí na procházku. V bytu jeho v domě č. 607 na Žižkově zůstala bez dohledu jeho 6letá dceruška Marie. Děvčátko otevřelo dvířka kamen a několik kousků žhavého uhlí vypadlo mu na šaty, jež záhy se vzňaly. Děvče dalo se do zoufalého křiku, nádenník Fr. Botte […]

Tchaj-wan daroval Česku 25 ventilátorů. Sloužit budou v pražských nemocnicích

Česko obdrželo od Tchaj-wanu darem celkem pětadvacet plicních ventilátorů. Devět z nich je určeno výhradně pražským nemocnicím. Další tři poputují do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) a dále vždy po třech kusech do FN Motol a Nemocnice Na Bulovce. Ventilátory Pneupac VR1 dnes předal primátor Zdeněk Hřib ředitěli FNKV Petru Arenbergerovi. Zde budou využity na oddělení pro Covidem nakažené pacienty s potřebou plicní ventilace v pavilonu R. V nadcházejícím týdnu […]

Holešovická tržnice částečně obnoví prodej farmářského ovoce a zeleniny

Pražané budou moci opět nakupovat na oblíbeném zeleninovém trhu v Hale 22 na Pražské tržnici. Úřady povolily bezpečnou formu prodeje farmářského zboží z okének. Zelináři a pěstitelé, kteří se obávají o svou letošní úrodu, tuto možnost vítají. Výdej objednávek z okének začne fungovat po Velikonocích. Zeleninu a další zboží mohou zájemci od prodejců objednávat již nyní. „Otevření okénka v Hale 22 je dobrá zpráva, pokud lidé přijdou. Jsem rád, že […]

Mladíka na Žižkově zasáhl elektrický proud. Život mu zachránili policisté

Tachovské náměstí na pražském Žižkově se v pondělí krátce po 14. hodině stalo dějištěm dramatického příběhu s dobrým koncem. Hlídka cizinecké policie zachránila život dělníkovi, kterého zasáhl výboj elektrického proudu. Tříčlenná hlídka dorazila na místo dvě minuty po oznámení. Bylo štěstí, že se policisté shodou okolností nacházeli poblíž a měli s sebou defibrilátor. Vše ale mohlo dopadnout tragédií. „Vchodové dveře do domu byly uzamčené a na zvonění nikdo nereagoval. Vzhledem […]

Alergie, nebo koronavirus? Příznaky mohou být podobné

Začal duben a to je první kritický měsíc pro alergiky. Ve vzduchu se postupně zvyšuje koncetrace pylů nejrůznějších trav a stromů. V době koronavirové pandemie mohou být lidé trpící alergií z této situace znepokojeni. Projevy obou nemocí jsou totiž velice podobné. Typickým příznakem alergie je tzv. „alergická rýma“. Jedná se vlastně o zánět nosní sliznice, který vyvolává alergen. Nejčastějími projevy jsou svědění v nose a krku, řezavé pálení očí, kýchání […]

Novorozená sloní samička vyšla poprvé na procházku

Během slunečného a teplého nedělního odpoledne se sloní samička narozená v Zoo Praha 27. března 2020 poprvé podívala ven. Pod bedlivým dohledem matky Tamary a tety Janity se seznamovala s venkovním výběhem Údolí slonů. Poprvé se setkala i se svým otcem Ankhorem. S doposud nepoznaným prostorem – venkovním výběhem Údolí slonů – sbíralo slůně zkušenosti necelé dvě hodiny. „Téměř po celou dobu se drželo u své matky Tamary nebo slonice […]

X Zavřít