15. 9. 1889: Moderní hasičský žebřík, telefonické spojení s Vídní a ztráta peněz

15. září 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Novinka u hasičů

Posunovací žebřík nejnovější soustavy zakoupil tyto dny sbor dobrovolných hasičů v Karlíně od firmy R. A. Smekal na Smíchově — Mohutný, 20metrový žebřík, na zvláštním čtyřkolovém voze má tři oddělení a poskytuje výší i dokonale praktickým sestavením možnost při nebezpečí do nejvyšších pater za minutu vniknouti. Výhodná tato novinka jest zvláště pro velká města neocenitelnou, neboť dopomáhá hasičstvu též při zachraňování lidských životů. Jest to první žebřík této soustavy v okolí pražském. – Národní listy, 15. 9. 1889

Telefonické spojení Prahy s Vídní

Ve středu dne 18. září odevzdáno bude veřejnému užívání obecenstva nově zřízené telefonické spojení mezi Prahou a Vídni, a sice prozatím jen mezi ústředními stanicemi jmenovaných hlavních měst a s nimi sdruženými státními stanicemi ve Vídni. Tohoto spojení mohou použiti prozatím mimo předplatitele státních stanic ve Vídni jen ti, kdož na zmíněné stanice ústřední státního telefonu osobně se dostaví. K použití telefonického spojení mezi Prahou a Vídní ustanovena jest prozatím obmezená jednotná doba hovoru tří minut. Za tuto dobu určen poplatek 1 zl., při nutném hovoru s právem přednosti 3 zl. Obě ústřední telefonické stanice v Praze a ve Vídni, z nichž první nalezá se v budově hlavního poštovního a telegrafního úřadu v Jindřišské ulici, budou obecenstvu od dubna do září denně od 7. hodiny ranní, v měsících říjnu až březnu od 8. hodiny ranní a celý rok do 12. hod. v noci přístupny. Pro státní telefonní stanice ve Vídni ustanovuje se prozatím doba od 7, po případě 8 hodin ráno do 9 hodin večer. Připojení hlavní linie Praha-Vídeň k místní telefonické síti v Praze a ve Vídni stane se skutkem po ukončení příslušných příprav, nepochybně 1. října t. r. – Národní listy, 15. 9. 1889

Ztráta

Chudá žena ztratila včera cestou z Libně na Ovocný trh v Praze svěřené jí peníze v částce neurčité, jistě ale přes 23 zl. Poctivý nálezce žádá se, aby peníze odevzdal na policejním řiditelství, kdež se mu dostane náležité odměny. – Národní listy, 15. 9. 1889

X Zavřít