30. 1. 1868: V Chotkových sadech objevili kostru neznámé ženy. Nejspíš šlo o vraždu

30. ledna 2018 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Podívejte se, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Nález kostry

Lidská kostra ženské osoby nalezena byla 22. ledna od obecních dělníků, když pod Chotkovými sady, tam kde z císařské silnice uchylují se schody do sadů, kopali; kostra byla asi na půl lokte pod zemí a měla roce křížem na prsou. Poněvadž se myslí, že se tu přišlo nějaké vraždě na stopu, oznámena jest věc u trestního soudu a včera ohledávala komise celou místnost. Kostra ta náležela, jakož se myslí, osobě svobodné a už dlouho tu ležela. – Pražský denník, 30. 1. 1868

Vystěhovalci

Do Ameriky ubíralo se včera večer opět několik osob z okolí litomyšlského pocházejících. Současně s nimi nastoupili dalekou tuto cestu i odtud z Pruhy čtyři obchodní mládenci, by tam ve velkoobchodnických závodech příznivějšího postavení dosáhli. – Pražský denník, 30. 1. 1868

Situace na Vltavě

Led na Vltavě poskytuje dosud obživy mnohým dělníkům, kteří jej sekají a nakládají ač den ode dne vždy méně povozů proň se dostavuje. Led tento jest též velmi slabý a dělníci se snaží aby nasekanými tabulemi, kteréž pod led dopravují, dosáhnuli pevnějšího ledu. Mezi ostrovem Štvanicí a Malými Bubny jest řeka úplně ledu prosta, tak ze převážení s loděmi se tam opět provozuje. – Pražský denník, 30. 1. 1868

[related-post id=“4934″]

Falešný tabák

Podvodným spůsobem ošidil předevčírem večer jistý vojín na dovolenou se ubírající lehkověrného jednoho vozku. Nabízel mu několik balíčků vojenského tabáku za velmi levnou cenu. Vozka co statný kuřák ochotně koupil šest balíčků a vysázel peníze vojínu, který ihned s nimi zmizel. Po jeho odchodu vytáhl venkovan dýmku a hleděl si nacpati tak lacino koupeným tabákem. Jak ale užasnul, když otevřel první balíček a místo tabáku neshledal v něm jiné, než suché lecjaké trusky a listí. Podobného druhu tabáku nalezl téz v druhých balíčkách. – Pražský denník, 30. 1. 1868

České národní divadlo

V úterý prohlížela zvláštní komise, složena z členů výboru divadla tohoto a ze zástupců akcionářů železného mostu, onu část staveniště divadelního, vedle které se nacházejí podzemní komory pro upevnění řetězů železného mostu i docíleno mezi oběma stranami žádoucího dorozumění ve prospěch divadla i mostu. Zástupci akcionářů železného mostu nenamítali nic proti stavbě divadla, neublíží-li se tím komorám řetězovým a nebude-li budoucí majetník českého divadla nic namítati proti vytrhování dlažby, když by komory potřebovaly opravy. Zástupci národního divadla to přijali s tím podotknutím, ze nesmí příštího opravování neb obnovování komor vzejití divadlu žádná škoda. – Pražský denník, 30. 1. 1868

X Zavřít