15. 3. 1868: Primitivní masky a příšerná nuda. Židovský ples se nepovedl

15. března 2018 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Podívejte se, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Nudný židovský ples

Maškarní ples židovský, o včerejší slavnosti „Purimu“ na dnešek v noci v novoměstském divadle odbývaný, vynikal práznotou a sporostí mask. U vchodu uvítán byl’s vojenskou stráží s puškami, kte- ráž celkem 24 mužův s důstojníkem čítala a též po dvoře u kuchyně a jinde rozestavena byla, pak šestii městskými strážníky a houfem halapartníkův. V sále zarazila tě práznota a chladnost skutečná; ze sporých, velmi primitivních mask bavil tě snad jen kapucín, který navzdor postu odvážil se na maškarní ples – židovský. Portýrové u loží dlouhou chvílí zívali; neměliť tam koho pouštět. – Národní listy, 15. 3. 1868

Pohřeb

Zavražděná krámská Anna Stejskalová měla slavný pohřeb; kněze sice nebylo v čele průvodu, aniž fakulantův kolem prostého umrlčího vozu, za to ale na sta lidí ubíralo se za rakví a mimo to hromadilo se po ulicích kudy průvod šel nepřehledné množství lidstva dívajíciho se tomu. U novoměstské radnice bylo lidí do tisíců; očekávalť lid že z vraždy podezřelí budou po starém zvyku přivedeni k oknům aby viděli pohřeb zavražděné. Očekávání to ovšem nesplnilo. – Národní listy, 15. 3. 1868

[related-post id=“7006″]

Oheň

Předevčírem k večeru povolána do domu č. 1483 hasičská stráž na pomoc. V jedné kuchyni od kamen porouchaných chytla podlaha a nežli se na to přišlo, nabýval oheň již povážlivě síly. Však hasičům podařilo se v krátce všechno nebezpečí zmařiti. Škoda na podlaze atd. obnáší k 70 zlatým. – Národní listy, 15. 3. 1868

X Zavřít