27. 6. 1890: Praha a Královské Vinohrady jednají o úpravě vzájemných hranic

27. června 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Upravení hranic mezi Prahou a Kr. Vinohrady

Včera konala se v záležitosti té komise, jíž súčastnili se zástupci obce pražské pp. dr. Černý, Baroch a Tereba, obce vinohradské pp. dr. Jahn, Bureš, Staněk a ředitel kanceláře Kanda. Prošli hranici, která má definitivně obě obce děliti, a projednali dosavadní spor o výměně jednotlivých ploch a zvláště důležitou otázku kanalisační. Stalo se vzájemné dohodnutí a usnešeno, že každá obec vystaví stoky ve svých ulicích svým nákladem a že obec pražská bez předběžného oznámení bude zřizovati přechody na pozemcích obce vinohradské a opáčně. V Puchmajerově ulici zřídí pražská obec svým nákladem vodovod a osvětlování ulice provede každá obec u svých domů vlastním nákladem. Usnešeno, že ulice budou záhy proraženy, aby Kr. Vinohrady také u býv. Slepé brány byly s Prahou spojeny. Konečně vysloveno přání, by zemský zákon o ohraničení obou obcí byl co nejdříve, nejdéle však počátkem příštího roku uskutečněn. Dle něho připadne pražské obci 12 domů vinohradských. – Národní listy, 27. 6. 1890

Modrá skalice pro vinaře

Aby spotřeba modré skalice, již mají majitelé vinic zapotřebí k ničení Peronsspory, snadněji se uhradila, učinilo ministerstvo orby opatření, aby se v erárním závodě v Brixleggu modrá skalice vyráběla. Výroba tohoto zboží obnášeti bude v letošním roku 2000 m. centů a bude se toliko majitelům vinic prostřednicivím dotyčných korporací (zemědělské rady) na dobírku zasýlati. Cena obnáší 31 zl. za metr. cent. Připomenouti dlužno, že pro dopravu modré skalice k naznačenému účelu téměř veškeré dráhy 50 proc. úlevu povolily. – Národní listy, 27. 6. 1890

[related-post id=“30626″]

Stíhaný člen cirku

Býv. člen cirku Henryova, Richard Herdegen z Výmaru, o němž jsme přinesli zprávu, že občana Jos. Kerbla nemilosrdně sbil, stíhá se zatýkačem pro zločin těžkého poškození na těle. Je 21letý, postavy malé, má černé vlasy, modré oči a jest v obličeji bledý. Mluví pouze německy. – Národní listy, 27. 6. 1890

Kousnuta od vzteklého psa

V Dolním Slivně a v okolí Mladé Boleslavi je nařízena kontumace psů, kteří musejí býti uvázáni. Předevčírem utrhl se jeden, vběhl na silnici a kousl asi 5letou dcerušku služky Krápovy do levé nohy. Když ho zabili, zjistilo se, že byl pominutý. Lékař dr. Bayer poskytl dítku zatímné pomoci a dal je dopraviti do všeobecné nemocnice do Prahy. – Národní listy, 27. 6. 1890

X Zavřít