15. 8. 1890: Na Žižkově řádí epidemie spalniček. Zavádí se opatření

15. srpna 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Epidemie spalničková na Žižkově

Městský úřad na Žižkově vydal následující vyhlášku. »Následkem četných případů onemcenělých spalničkami dává se všeobecně věděti, že následující nařízení přísně vykonávati se musí a že každý, kdo by proti nim jednal, propadá pokutě: 1. Veškeré onemocnělé dítky buďtež lékařsky ošetřovány; chudým má se dostati téhož, jakož i léků a prostředků desinfekčních na útraty obce. 2. Návštěva v rodinách nemocí tou postižených se přísně zakazuje. 3. Budiž pečováno o větrání příbytků a udržování všemožné čistoty v nich. 4. Každý případ onemocnění budiž na městském úřadě ohlášen. 5. Veškeré prádlo, které nemocný na sobě měl, budiž vloženo do roztoku 5% kyseliny karbolové a pak v mýdlové vodě, odloučeno od ostatního prádla, vypráno. Sláma ze slamníku budiž spálena. 6. Uzdraví-li se nemocný, budiž mu po dvojnásobné koupeli v mýdlové vodě styk s ostatními povolen. Zemřel-li nemocný, budiž mrtvola jeho zabalena do šatu 5% roztokem karbolové kyseliny nasyceného a ve vší tichosti bez průvodu mládenců a družiček pochována«. — Městského lékaře v Žižkově, p. Mdra. J. Holuba, zastupovati bude po čas od 10. do 28. srpna p. Mdr. Kotýnek v č. p. 78 v Husově třídě a bude službu zdravotní, jakož i léčení chudých obstarávati. — Utonul. Včera dopoledne byla u Odkolkových mlýnů vytažena z Vltavy mrtvola neznámého, utonulého dělníka. Má se za to, že jest to mrtvola muže, jenž před 3 dny večer chytal u Karpelesova mlýna na loďce u ramene Vltavy ryby, pozbyl rovnováhy, spadl do vody a utonul. – Národní listy, 15. 8. 1890

Utonul

Včera dopoledne byla u Odkolkových mlýnů vytažena z Vltavy mrtvola neznámého, utonulého dělníka. Má se za to, že jest to mrtvola muže, jenž před 3 dny večer chytal u Karpelesova mlýna na loďce u ramene Vltavy ryby, pozbyl rovnováhy, spadl do vody a utonul. – Národní listy, 15. 8. 1890

[related-post id=“32618″]

Lidumilům

V nouzi postavená matka dvou dětí, Marie Prokopová, která nyní i o přístřeší přišla, prosí lidumily o brzkou pomoc. Uchýlila se zatím do dvora na Bojišti č. 1457. – Národní listy, 15. 8. 1890

X Zavřít