16. 3. 1868: Prokletí? Muž našel starou minci a za pár hodin zemřel

16. března 2018 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Podívejte se, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Surovec

Hrubou surovostí vyznamenal se v pátek v konviktské ulici jistý kovářský. Spatřiv ve dvoře čubku, kteráž nedlouho před tím mláďata vrhla, vzal rozžhavené železo a popálil ji strašně na břiše. Ukrutník ihned od přivolané stráže zatknut a trestnímu soudu odevzdán. – Pražský denník, 16. 3. 1868

Osudný nález

Pří kopání základův ke škole vyšehradské byly nalezeny rozličné staré mince, které dle rozkazu měšťanostova měly ukládány býti u purkmisterského úřadu. Jeden z dělníků nalezl tyto dny také starou minci, o níž se domníval, že je zlatá. I umínil si, že si ji nechá a prodá, aby si za stržené peníze dobrý den mohl udělati. Ale u směnečníka se ukázalo, že je to mince broncová a dali mu za ní jen tři šestáky. Ze zlosti, že tak málo za ní dostal, šel dělník do jedné kořalny v dlouhé třídě a tam pil toliko kořalky, až bez smyslu k zemi klesl, načež jej k Milosrdným bratřím donesli, kdež ale za nedlouho ducha vypustil. Zanechal po sobě velkou rodinu. – Pražský denník, 16. 3. 1868

[related-post id=“7230″]

Popálení

Sedmileté děvče Marie L., dcera barvíře z č. p. 889–1, zastavilo se předevčírem před krupařským krámem v č. p. 906–1 a slabikovalo si tam návěští. Zatím vlítlo jí několik jisker z řeřavého uhlí u krámu v hrnci se nacházejícího, aniž by toho děvče pozorovalo. Teprv po cestě cítila pálení a doběhla ještě v čas domů, kdež hořící šatičky s ní strženy. Na štestí není popálení její nebezpečné. – Národní listy, 16. 3. 1868

Zemřelí v Praze

Dne 10. března. Ve všeobecné nemocnici: Julius Wagner kandidát profesury 20 let na vodnaté zbubření plic. – Anna Guertova dělnice v továrně 21 let na horkou nemoc. Dne 11. března. Ve všeobecné nemocnici: Margareta Knetrova nádennice 65 let na zánět plic. – Josefa Vitásková choť tiskařova 36 let na souchotě – Barbora Macháčková choť krejčího 42 let na souchotě. – Frant. Novák soukromník 64 let následkem střelné rány. – Anna Boříkova služka 33 let na ochrnutí plic. – Antonín Sivek nádenník 70 let na souchotě. – Božena Žižalova dcera administratora „Národních Listů“ 1,5 leta na úbytě. Dne 12. března. Ve všeobecné nemocnici: Jenička Tomanová choť obnvníkova 44 let na souchotě. – Anna Stejskalová 68 let na ochrnutí mozku. – Václav Máta syn nádenníkův 5 let číslo 487–2 na ochrnutí plic. – Josef Fáber c. k. vrchní finanční rada 74 let číslo 37 na ochrnutí plic. – Marie Pilcová choť rytcova 38 let číslo 439–2 na souchotě. V nemocnici u milosrdných sester: Anna Jiráskova švadlena 24 let na souchotě. – Národní listy, 16. 3. 1868

X Zavřít