26. 9. 1889: Výstava velryby, tragédie na Vltavě a varování před peckami

26. září 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Výstava velryby

Ve dnech svatováclavských 28. a 29. září bude otevřena opět výstava obrovské kostry s příslušnými diagramy, mapami a pod. na Betlemském náměstí »u Halánků« vždy od 9—12 hodin dopol. a 2—5 hod. odpol. Celý výnos jest věnován opět na zakoupení nového daru do nové budovy musejní. Vstupné pro osobu 10 kr., mládež 5 kr. – Národní listy, 26. 9. 1889

Neštěstí na Vltavě

Včera ráno plula pískem přeplněná loď bez ochranného člunu z ramene vltavského u Podola do řeky. Byla tak přetížena, že z vody vyčnívaly okraje její sotva na 2 cm. Větrem vzbouřené vlny přelily se z nenadání do lodi, která ihned se potopila. Pískař, který s ní plul, ve vlnách utonul. Případ tento novým jest toho dokladem, že jest nezbytno, aby příslušní zřízenci, kterým přísluší dozor nad řádným provozováním plavby na Vltavě a pískařením, s náležitou přísností konali svou povinnost. – Národní listy, 26. 9. 1889

[related-post id=“23625″]

Pozor na ovoce s peckami

Před několika dny onemocněl v městýsi Smržovce u Tanvaldu kominický pomocník Hájek. Onemocnění jeho bylo velmi nebezpečného rázu a příznaky nasvědčovaly těžkému onemocnění břišního ústrojí. Vzdor lékařské pomoci zemřel Hájek za několik hodin po objevení se prvých příznaků. Mrtvola byla pytvána, a tu zjistila se také kromobyčejná příčina tohoto náhlého úmrtí. Hájek jedl několik dní před tím švestkové knedlíky, při čemž spolkl pecku. Pecka dostala se konečně až do slepého střeva a prorazila jeho stěnu, následkem čehož vylila se čásť obsahu tohoto orgánu do dutiny břišní, a způsobila zde zánět pobřišnice, jemuž mladý a silný muž tak rychle podlehl Případ tento může mnohým sloužiti za výstrahu. – Národní listy, 26. 9. 1889

X Zavřít