31. 5. 1890: Zbytečný poplach kvůli ohni v obchodě na Karlově náměstí

31. května 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Zbytečný poplach

Včera po 12. hodině odpolední vila paní Bedřiška Bayerová, obchodnice s umělými věnci, ve svém krámě v domě č. 1688–II. na Karlově náměstí, věnce. Z nenadání vypadlo jí sklo ze skřipce na zem. Hledajíc sklo, škrtla sirkou o drsný stolek, v tom však hlavička odletěla do umělého věnce, pověšeného na zdi, a ten se okamžitě. vzňal. Pí. Bayerová strhla hořící věnec ze zdi a odhodila jej na chodník před dvéře krámu. Mezi tím však vzňaly se i jiné ještě věnce, kteréž taktéž, aby dalšímu šíření se ohně zabránila, jala se strhávati a na ulici vyhazovati. Okolojdoucí v domnění, že v krámě vypukl nebezpečný oheň, učinili poplach a oznámili automatem požár hasičským stanicím. Novo- a staroměstští hasiči ihned vyjeli, ale pomoci jich nebylo zapotřebí, poněvadž zatím oheň byl již dávno uhašen. Celkem shořelo neb ohořelo 10 věnců. Jiná škoda spůsobena nebyla. Velké davy lidu obklopovaly krám, kde oheň vznikl. – Národní listy, 31. 5. 1890

Nedělní klid

Kupci malostranští učinili vzájemný závazek písemný, že od 1. června do 21. září t. r. budou míti každou neděli a svátek od 1 hodiny odpolední do příštího rána závody své uzavřeny. Obecenstvo malostranské upozorňuje se na toto usnesení se slušnou žádosti, aby potřeby své v neděli ráno si opatřilo. Úmluvu o klidu nedělním podepsali na Malé straně všickni pp kupci vyjma tří, o nichž má se za to, že k usnesení ostatních také se přidruží. – Národní listy, 31. 5. 18908

[related-post id=“29972″]

Památce Mistra Jeronyma pražského

»Jeroným«, spolek evangelických akademiků v Praze, pořádá dnes v hořejších místnostech Choděrovy restaurace přátelskou schůzi na památku upálení mistra Jeronyma pražského. Na programu jest přednáška: »Bojvědy s věrou s některých stránek objasní prof. dr. Ig. Kadlec«. Začátek o 8. hod. več. Hosté jsou vítáni. – Národní listy, 31. 5. 1890

Měšťanská beseda v Praze

Za příznivého počasí bude dnes produkce orkestru c. k. 28. pluku za řízení kapelníka pana R. Nováčka. Pořad vykazuje skladby od Smetany (symfonickou báseň »Šárku«), Čajkovského, Gounoda, Wagnera, Flotowa, Strausse a j. v. Začátek o půl 8. hodině. Přístup dovolen toliko členům a jich dámám. – Národní listy, 31. 5. 1890

X Zavřít