24. 9. 1889: Problémy měšťanských škol v Praze a pomoc pro chudé vdovy

24. září 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Po zápise

Měšťanské školy české v Praze i v předměstích těší se stále rostoucí přízní obecenstva. Nedávno ukončený zápis na školách těch je toho také důkazem. Na mnohých školách měšťanských přibylo tolik žactva, že se musily otevříti nové paralelní třídy ; u sv. Jakuba a j. už třetí. Téměř všechny pražské měšťanské školy české mají nyní tolik tříd, že jsou to vlastně ústavy dvojnásobné. Návalu tomu neodpomůže se projektovanou, na druhý rok už povolenou, avšak dosud nezřízenou školou měšťanskou u sv. Jindřicha, obec pražská bude nucena ještě jiné měšťanské školy v Praze zříditi. Bude to také mnohem účelnější než posavadní problematické šesté a sedmé třídy při obecných školách. Na pražských obecných školách českých objevují se letos nápadné rozdíly. Kdežto některým velkým školám žactva ještě přibývá, klesá zejména na dvou obecných školách českých počet žactva tak rapidně, že, neučiní-li se v čas vhodné opatření, musí se školy ty zrušiti, neb aspoň povážlivě zredukovati. Případy, že by děli z českých škol přecházely do škol německých, nebyly sice letos tak hromadné jako loni, ale lze přece více takových případů konstatovati. – Národní listy, 24. 9. 1889

Nadace pro vdovy

Dne 29. prosince 1889 rozděleny budou úroky z jistiny nadání Ludmily Hellerové pro chudé vdovy v obnosu 25 zl. 30 kr. jedné neb dvěma chudým, počestným, nesmělým, mravně zachovalým a do Prahy příslušným vdovám vyznání israelitského. Žádosti opatřené listem domovským, průkazem o stavu vdovském, úředním vysvědčením chudoby a mravné zachovalosti z doby nejnovější podány buďtež do 15. listopadu 1889 v podacím protokole rady městské. – Národní listy, 24. 9. 1889

[related-post id=“23599″]

Mladiství zloději

V poslední době bylo na hořejším Novém městě a na Vyšehradě vypáčeno násilně několik výkladních skříní a z nich zboží všeho druhu odcizeno. V pálek byl konečně zloděj přistižen a zadržán. Byl to 10letý chlapec, u něhož nalezeny paklíče a dláto, jimiž skříně zručně a nepozorovaně otvíral. Aby nebyl dopaden, stáli opodál dva jeho soudruzi osmi- a jedenáctiletý, kteří ukradené zboží přijímali a donášeli matce jednoho zlodějského chlapce, která kradené látky, šatstvo, prádlo, cukr a pod. v okolí pražském prodávala. Zatčený chlapec prozradil své soudruhy a udal, že ho ke krádežím naváděla matka, která byla zatčena a dodána trestnímu soudu do vyšetřovací vazby. – Národní listy, 24. 9. 1889

X Zavřít