VIDEO: Nuselský most slaví 45 let. Původně v něm měly být byty. Podívejte se na unikátní záběry ze stavby

21. února 2018 ∙ 16:43
Kristián Vích

Přesně před 45 lety, 22. února 1973, byl uveden do provozu Nuselský most. U příležitosti oslav 25. výročí Vítězného února slavnostně přestřihl pásku generální tajemník ÚV KSČ Gustáv Husák za přítomnosti tehdejšího prezidenta republiky Ludvíka Svobody. Tentýž den navštívil ČSSR generální tajemník SSSR Leonid Brežněv, který Husákovi o den později propůjčil Leninův řád.

Železobetonový most s rámovou konstrukcí na čtyřech pilířích je dlouhý 485 metrů, široký 26,5 metru a jeho průměrná výška nad Nuselským údolím je 42,5 metru. Po vrchní části mostu vede dvouproudá šestipruhová Severojižní magistrála spojující Pankrác s Karlovem. Uvnitř lichoběžníkového tubusu o výšce 6,5 metru s tloušťkou stěn od 30 do 110 centimetrů je veden a linka C pražského metra.

Most se plánoval od 19. století

První myšlenky na překlenutí Nuselského údolí se datují už do roku 1893. V letech 1903 až 1938 proběhla řada architektonických soutěží, ve kterých nejčastěji vítězily návrhy architekta Bohumíra Kozáka a stavitele mostů profesora Stanislava Bechyně. Jeden z návrhů dokonce počítal s tím, že pod mostem vzniknou atypické bytové jednotky.

Za oběť mostu padlo 17 domů

S rozvojem města a výstavbou bytových sídlišť na pankrácké pláni na konci 60. let minulého století začala být stavba aktuální. Samotná výstavba mostu byla zahájena v roce 1967 demolicí rozsáhlého bloku 17 domů na dně Nuselského údolí.

V průběhu roku 1968 s příchodem pražského jara byl původní koncept podpovrchové tramvaje změněn na koncept metra s tím, že budou použity vlaky české výroby. Z politických důvodů bylo bohužel nakonec rozhodnuto o využití podstatně těžších ruských vagonů. Na jejich hmotnost však nebyl most navržen, proto musela být nosná konstrukce zesílena speciálním roznášecím roštem o váze 700 tun.

V listopadu 1970 byla provedena úspěšná statická zatěžkávací zkouška pomocí 66 tanků T55. Následně most vyhověl i dynamickým zkouškám, při nichž byly použity raketové motory. Most byl dokončen v roce 1973 a veřejnosti slavnostně předán 22. února téhož roku. Vzhledem k nedokončené části navazující Severojižní magistrály na pankrácké straně bylo jeho okamžité využití omezené.

[related-post id=“5254″]

To se změnilo až s dokončením této části významné dopravní tepny 30. dubna 1973. První soupravy pražského metra v pravidelném provozu tunelem projely o rok později, 9. května 1974.

Most s monolitickou konstrukcí z předpjatého betonu o pěti polích byl postaven podle koncepce Ing. Jana Vítka, Ing. Miroslava Sůry a Ing. arch. Roberta Bucháčka. Jeho konečnou dokumentaci k návrhu vypracovali Ing. Svatopluk Kobr, Ing. Vojtěch Michálek a architekt Stanislav Hubička z PUDIS.

Most prošel rekonstrukcí

Most, původně nesoucí z politických důvodů jméno dělnického prezidenta Klementa Gottwalda, byl v roce 1990 přejmenován na Nuselský. Za dobu provozu si v různých časových obdobích vyžádal pouze dílčí opravy. V roce 1981 byla provedena rekonstrukce vozovky. Od roku 1981 probíhaly i částečné opravy dilatačních závěrů a na stávající zábradlí byla instalována bezpečnostní opatření bránící sebevražedným pokusům.

[youtube]VfSoBPn1ryE[/youtube]

Rozsáhlejší opravy mostu byly zahájeny roku 2011 výměnou dilatačních závěrů. Kvůli havarijnímu stavu těch původních zatékala voda do elektroinstalace metra umístěné v tubusu nosné konstrukce a hrozilo tak riziko omezení provozu metra. V rámci průběžných prohlídek mostu byly diagnostikovány i další jeho části za hranou životnosti, proto byla správcem vypsána soutěž na celkovou rekonstrukci, reprezentující kompletní výměnu mostního svršku, příslušenství a sanaci betonových částí spodní stavby i nosné konstrukce. Rozsáhlá rekonstrukce mostu byla dokončena v listopadu loňského roku.

[related-post id=“5683″]

X Zavřít