24. 8. 1890: Výstava řemeslných výrobků a prosba o pomoc

24. srpna 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Stálá výstava řemeslných výrobků v Praze

Jak již několikráte oznámeno bylo, jest výstava vždy v pondělí a pátek obecenstvu přístupna od 9–6 hod. bezplatně v ostatních dnech platí se vstupné 10 kr. — Následkem přeměnění výstavních předmětů bude vydán nový katalog (druhé vydání), který obsahovati bude bohatou sbírku nejsolidnějších a nejlepších výrobníků, na které se naše obecenstvo s důvěrou obrátiti může ; tento katalog bude jako dříve navštěvovatelům bezplatně rozdáván. – Národní listy, 24. 8. 1890

Lidumilům

Nouzí a nemocí stížená 67 let stará vdova, Terezie Franclová, jejíž jediná dcera, která byla matčinou podporou, těžce onemocněla, prosí lidumily o podporu. Bydlí v Žižkově čís. 622 u židovského hřbitova. – Národní listy, 24. 8. 1890

[related-post id=“33517″]

Dlažba ulic

Včera započato bylo s dlážděním náměstí Kostnického na Žižkově, pročež bude jízdní dráha od ulice Orebitské až k ulici Dalemilové pro veškeré povozy až do skončení práce uzavřena. – Národní listy, 24. 8. 1890

X Zavřít