25. 3. 1890: Nový vynález, umělecká výstava a popálený hnanec

25. března 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Nový vynález

Pan J. Pexider, materialista na Král. Vinohradech, sestavil tekutou barvu k natírání domovních façad, která každé povětrnosti a dešti vzdoruje a vyniká pěkným i trvalým vzhledem a lácí. Vzorky této barvy má na skladě majitel patentu a vyrábitel p. J. Pexider, materialista na Král. Vinohradech. – Národní listy, 25. 3. 1890

Umělecká výstava v Rudolfíně

Přípravné práce k výstavě v domě umělců »Rudolfíně« jsou ji zahájeny. Výstava slibuje státi se velice zajímavou, neboť se přihlásil pracemi svými větší počet umělců vlaských, francouzských a skandinavských. Za příčinou těchto velmi živých přihlášek jest v zájmu domácích umělců, aby lhůta přihlašovací a dodací, která vyprší koncem tohoto měsíce, přesně byla zachována. – Národní listy, 25. 3. 1890

[related-post id=“28698″]

Popálen

V místnostech filialky městského komisařství hnaneckého na Karlově v tak zv. »Americe« bylo ze soboty na neděli k hlavním postrkům shromážděno 30 hnanců. Za příčinou mírného, skorem teplého počasí netopí se v těchto místnostech až na noc. Téhož dne vydal vykonavatel p. Tůma, jenž má na starosti přijímání, dozor a výpravu hnanců, do místností koks a dříví a hnanci o 8. hod. večerní si zatopili. Sotva uplynulo půl hodiny, strhl se v separacích hnaneckých hluk a volání o pomoc. Dozorci, který ihned se svítilnou přikvapil, objevilo se děsné divadlo. František Koťátko, 58letý svobodný a do Seletic, okr. pardubického, příslušný hnanec, zachvácen byv padoucnicí právě když u kamen seděl, klesl tak nešťastně, že levou tváří padl na litá kamna. Jedině duchapřítomnosti dozorce a hnanců děkovati jest, že neutrpěl smrtelné poranění. Dozorce poskytl mu pomoci a dal jej pak dopraviti do vězenské nemocnice. – Národní listy, 25. 3. 1890

Vystoupení

V divadle Variété provozuje se dnes velký výpravní balet: »Únos Chloe« dvakráte a sice o 4. hodině odpoledne při cenách značně snížených a pak o 8. hodině večer. Při obou představeních vystoupí veškerý umělecký personál. – Národní listy, 25. 3. 1890

X Zavřít