26. 7. 1890: Nález podzemní chodby a pokus zoufalé ženy o sebevraždu

26. července 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Podzemní chodby

Pan Jan Müller otevřel v domě svém č. p. 166–III. v Pětikostelní ulici výčep piva. K domu tomu náleží rozsáhlá zahrada, rozprostírající se pod královským hradem a poskytující na celou Prahu překrásnou vyhlídku. Při prohlížení sklepa seznáno, že vedou z něho na různé strany chodby, s počátku široké, pak čím dále následkem padajícího rumu se úžující. Majitel, opatřiv se náležitě, vnikl do některých chodeb až na 50 metrů, dále však pro dusný vzduch nemohl. Má se za to, že chodby ty vedou do Daliborky, Černé věže, a částečně také do okolních paláců. – Národní listy, 26. 7. 1890

Otrávila se

Včera dopoledne přijela do Prahy 18letá dcera telegrafního dozorce z Poděbrad slč. Marie M. Odebrala se na Hradčany do chrámu sv. Víta, kde se dlouho modlila. K večeru seškrábala z několika balíčků sirek kostík, jejž v sebevražedném úmyslu požila, načež byla, svíjejíc se v bolestech, od policejních strážníků nalezena a odnesena na komisařství. V nově koupených modlitebních knížkách nalezeny adresy příbuzných, jimž oznamuje, že si zoufala ; prosí je, by jí odpustili a přijeli na její pohřeb. Za příčinu zoufalství udala rodinné různice. Skvosty, jako zlaté damské hodinky, brož, stříbrný náramek a.j., byly úřadně uschovány. Dívce byla poskytnuta lékařská pomoc a lze očekávati, že se záhy uzdraví. – Národní listy, 26. 7. 1890

[related-post id=“31925″]

Smrtelný pád

Včera odpoledne vyzvánělo několik chlapců ve zvonici u sv. Haštala. Byli poněkud rozpustilí a 12letý chlapec domovníka Kriegersteina, bytem čís. 825–I., spadl se zvonice na chor a zabil se. Mrtvola ponechána na místě, až přijde soudní komise. – Národní listy, 26. 7. 1890

X Zavřít