12. 8. 1890: Na staveništi ve Václavské ulici byly nalezeny lidské kostry

12. srpna 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Nalezené lidské kostry

Nejzazší čásť budovy bývalé Václavské trestnice ve Václavské ulici jest již z větší části sbořena a pro novou budovu kopají se právě základy. Dělníci při těchto pracích zaměstnaní přicházejí v různých hloubkách na lebky a lidské kosti, jež se shromažďují a odnášejí do umrlčí komory u sv. Vojtěcha. Budova, která se bourá, byla roku 1853 vystavena na místě, kde v dřívějších dobách býval nejspíše hřbitov. – Národní listy, 12. 8. 1890

Průtrž mračen

Následkem sobotní průtrže mračen vystoupla Vltava u Zbraslavi v neděli ve 4 hodiny ráno o 2½ metru. — Na rozvodněné řece plulo mnoho stavebního dříví a vory, jež byly od obyvatelstva zachyceny. Okresní silnice z Vraného do Trnova, jsouc proudy prorvána, stala se nesjízdnou, pole a nížiny u Lahoviček a Chuchle byly zaplaveny a pole u břehu i částečně odplavena. Mezi Řídkou a Černolicemi strhla se v sobotu ve dvě hodiny odpoledne mračna, potok, jak jsme byli již oznámili, rozproudil se u Všenor tak záhubně, že strhl most na okresní silnici nad Všenory a rozryl silnici tou měrou, že spojení mezi Štěchovicemi, Davlí, Jilovištěm a Všenory jest přerušeno. U zástavky ve Všenorech sřítila se částečně železná lávka, vedoucí přes potok. — Voda na Vltavě včera stále pomalu klesala a ve 4 hodiny odpoledne stála na + 102 ctm. nad normálem. – Národní listy, 12. 8. 1890

Tonula

V noci na včerejšek podařilo se 76leté blbé Anně Kalinové nepozorovaně utéci ze svého bytu v domě č. 113 v Troji. Odebrala se do Libně, kde blíže Kubešova ostrova spadla do rozvodněné Rokytky a tonula. Na její volání o pomoc skočil provaznický pomocník Václav Sukovatý, bytem č. 302–1., ihned do vody a zachránil ji, načež byla domů odvedena. – Národní listy, 12. 8. 1890

Lanovka na Letnou začala jezdit před 130 lety. Příliš dlouho ale nevydržela

Je sobota 31. května 1891 dopoledne a pod letenským vrchem se koná významná událost. Do provozu je slavnostně uvedena historicky první lanová dráha v Praze. Zatímco její mladší sestra na Petříně vydržela až do současnosti, letenskou lanovku dnes připomíná už jen zrekonstruovaná vyhlídka. Pražané postavili lanovou dráhu na Letnou u příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Vedla od řetězového mostu císaře Františka Josefa (dnešní dolní vyústění Letenského tunelu) k restauraci v Letenských […]

Rok 1891: Hejno kobylek usmrtilo francouzského badatele

Hrozivá smrt postihla jednoho francouzského přírodovědce v roce 1891 v Alžírsku. Obrovské hejno kobylek ho ve spánku obklopilo a následně usmrtilo. Přečtěte si, jak o tragédii informovaly tehdejší české noviny. Usmrcen kobylkami Přinesli jsme těchto dnů telegrafickou zprávu, že francouzský přírodozpytec Kunkel d’Herculaire byl v Alžíru, kam byl vyslán, aby studoval spousty spůsobené kobylkami, kobylkami usmrcen. Avšak poněvadž nebylo bližších podrobností, zdála se zpráva ta velice dobrodružnou a pravdě nepodobnou. […]

Most přes kanál La Manche. Nerealizovaný plán z 19. století

V roce 2018 přišel Boris Johnson, tehdy ještě jako britský ministr zahraničí, s myšlenkou na stavbu mostu přes kanál La Manche. Spojení Francie a Velké Británie železničním tunelem podle něj nestačí. Podobné plány se přitom objevovaly již na konci předminulého století. Přečtěte si, jak o něm psaly dobové Národní listy v dubnu 1891. Nový most O mostu přes průplav La Manche oznamují se následující podrobnosti: Následkem nového měření v průplavu […]

Britští muži dávali najevo své bohatství podivnou úpravou nehtů

Pokud si říkáte, že žijeme ve zvráceném světě sociálních sítí, kde řada lidí nemá žádnou soudnost, možná vás překvapí článek z roku 1901. Národní listy přinesly zprávu o zvláštní módě, která se rozšířila mezi bohatými britskými muži. Nejnovější móda anglických gigrlat Nejnovější nesmysl, jenž se ujal mezi šviháky v anglické společnosti, jest, dáti si střihati nehty na rukou ve tvaru obráceného velkého V. Jeden z pěstitelů tohoto módního bláznovství, jenž […]

Jak nenápadně zjistit skutečný věk ženy? Zkuste rady našich předků

Tázat se dámy na její skutečný věk je i v dnešní době považováno za poněkud nezdvořilé. A nejinak tomu bylo už v dobách našich předků. Národní listy otiskly v dubnu roku 1901 článek, který zvědavým mužům nabízí řešení. Zároveň ale jeho autor dodává, že ne vždy to bude fungovat. Choulostivá otázka Italský humoristický list »It Mondo che ride« předložil svým čtenářům následující otázku o cenu: Kterak možno od dámy zvěděti […]

X Zavřít