12. 8. 1890: Na staveništi ve Václavské ulici byly nalezeny lidské kostry

12. srpna 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Nalezené lidské kostry

Nejzazší čásť budovy bývalé Václavské trestnice ve Václavské ulici jest již z větší části sbořena a pro novou budovu kopají se právě základy. Dělníci při těchto pracích zaměstnaní přicházejí v různých hloubkách na lebky a lidské kosti, jež se shromažďují a odnášejí do umrlčí komory u sv. Vojtěcha. Budova, která se bourá, byla roku 1853 vystavena na místě, kde v dřívějších dobách býval nejspíše hřbitov. – Národní listy, 12. 8. 1890

Průtrž mračen

Následkem sobotní průtrže mračen vystoupla Vltava u Zbraslavi v neděli ve 4 hodiny ráno o 2½ metru. — Na rozvodněné řece plulo mnoho stavebního dříví a vory, jež byly od obyvatelstva zachyceny. Okresní silnice z Vraného do Trnova, jsouc proudy prorvána, stala se nesjízdnou, pole a nížiny u Lahoviček a Chuchle byly zaplaveny a pole u břehu i částečně odplavena. Mezi Řídkou a Černolicemi strhla se v sobotu ve dvě hodiny odpoledne mračna, potok, jak jsme byli již oznámili, rozproudil se u Všenor tak záhubně, že strhl most na okresní silnici nad Všenory a rozryl silnici tou měrou, že spojení mezi Štěchovicemi, Davlí, Jilovištěm a Všenory jest přerušeno. U zástavky ve Všenorech sřítila se částečně železná lávka, vedoucí přes potok. — Voda na Vltavě včera stále pomalu klesala a ve 4 hodiny odpoledne stála na + 102 ctm. nad normálem. – Národní listy, 12. 8. 1890

[related-post id=“32464″]

Tonula

V noci na včerejšek podařilo se 76leté blbé Anně Kalinové nepozorovaně utéci ze svého bytu v domě č. 113 v Troji. Odebrala se do Libně, kde blíže Kubešova ostrova spadla do rozvodněné Rokytky a tonula. Na její volání o pomoc skočil provaznický pomocník Václav Sukovatý, bytem č. 302–1., ihned do vody a zachránil ji, načež byla domů odvedena. – Národní listy, 12. 8. 1890

X Zavřít