6. 5. 1890: Úprava Václavského náměstí a těžce zranění dělníci

6. května 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

K upravení Václavského náměstí

Včera dopoledne konalo se opětně komisionelní řízení v příčině upravení Václavského náměstí. Ředitel městských sadů pan Fr. Thomayer, jakož i stavební úřad předložili příslušné plány, kterým komise bezvýminečného schválení odepřela. Pp. Q. Bělský a vládní rada prof. Schulz ohlásili minoritní votum, v němž přimlouvají se, aby sbor obecních starších schválil plány ředitele p. Thomayera na zřízení květinových záhonků a fontán uprostřed hořejšího Václavského náměstí. Naproti tomu usnesla se včerejší komise, aby na dolejším Václavském náměstí zřízeny byly široké chodníky až na 6 metrů a aby tu ponechána byla jediná jízdní dráha celým středem. Stromy nemohou býti v této části zasazeny, anať půda není pro ně příhodná. Od Jindřišské a Vodičkovy ulice až k museu zříditi se mají rovněž široké chodníky, které mají býti lemovány stromořadím. Uprostřed náměstí mají býti postaveny tři fontány. – Národní listy, 6. 5. 1890

Těžce raněni

V nocí na 5. t. m. vloudili se podnapilí dělníci Frt. Vycpálek, Vavř. Platil a Jos. Havelka do okružní pece »na Jenerálce« a ulehli podél nakupených nepálených cihel, jež se sřítily a je zasypaly. Vycpálek utrpěl těžkého zranění a byl do všeobecné nemocnice odvežen, ostatní dva byli ponecháni v domácím ošetřování. — V hostinci č. 288–II. strhla se včera po 10. hodině večer mezi hosty hádka a rvačka. Jistá ženština popadla tácek a zranila jím těžce v obličeji 21letého klempířského pomocníka Vojt. Kleinberga, jenž musil býti do všeobecné nemocnice odnesen. Surové ženě podařilo se utéci. – Národní listy, 6. 5. 1890

[related-post id=“29538″]

Postřelil se

Dne 28. dubna střelil se v pivovaře ve Vršovicích 28letý sladovnický pomocník Jos. Ježenský v sebevražedném úmyslu z revolveru do prsou. Byl odnešen do všeobecné nemocnice, kde včera svému zranění podlehl. – Národní listy, 6. 5. 1890

Oznámení

Zahradní restaurace pana F. Kostomlatského ve Školské ulici byla včerejšího dne otevřena. Dvakráte týhodně uspořádány budou v zahradních místnostech koncerty. Každý pondělek kapely vojenské, v pátek kapely civilní. – Národní listy, 6. 5. 1890

X Zavřít