11. 10. 1889: Zasněžené obilí, zachování starožitností a nový plán pro Holešovice

11. října 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Zasněžené obilí

Ze Sušice oznamuje se, že letošní velice nepříznivá podzimní povětrnost zastihla krutě pošumavské obce. V září spustily se deště, teplota sklesla pod nulu, sněžilo vydatně a sníh pokryl chudé nivy, posečenou otavu, žito, oves, len, vůbec všechnu pozdní sklizeň. Kromě bramborů nelze snad ničeho zachrániti. – Národní listy, 11. 10. 1889

Zachování starožitností

V úterní schůzi městské rady podána byla jménem představenstva městského musea žádost, aby zvláštním oběžníkem byli upozorněni městští inženýři a obecní i magistrátní úřadníci, jakož i soukromní stavitelové, by při bouráni starobylých domů věnovali zvláštní péči zachování nalezených starožitností a aby si městská rada vyhradila ve smlouvách v příčině prodeje obecních budov vlastnické právo k starožitným nálezům, které za přiměřenou náhradu mají býti získány pro městské museum. Návrh tento byl schválen a usnešeno, učiniti v záležitosti této všecka možná opatření. – Národní listy, 11. 10. 1889

[related-post id=“24095″]

O novém regulačním plánu a přístavu v Holešovicích

Občanský klub v Holešovicích Bubnech svolává na příští neděli dne 13. října ku třetí hodině odpolední do sálu hostince »u české koruny« členskou schůzi, v níž zemský poslanec, inženýr pan Jan Kaftan zahájí rozhovor »o novém regulačním plánu VII. části Prahy a o poměru jeho k ochrannému a obchodnímu přístavu v Holešovicích«. Vzhledem k důležitosti programu lze se naditi, že každý občan holešovický, jemuž na rozvoji této části král. Prahy záleží, do nedělní schůze najisto se dostaví. – Národní listy, 11. 10. 1889

X Zavřít