28. 1. 1868: Muži se rozbilo skleněné zboží. Reakce kolemjdoucích ho dojala k slzám

28. ledna 2018 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Podívejte se, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Zlomil sl kosť

V jedné hospodě na Smíchově byla v neděli hudba a tu strhl se pokřik, že se do šatnice dostali zloději. Vše se hrnulo za domnělými zloději a jeden řeznický chasník vzal si k tomu lucernu. Vyskočiv na vysoký plot upustil lucernu a přitom ztratil rovnováhu a pádem s plotu zlomil si kosť v hrudi. – Pražský denník, 28. 1. 1868

Téměř zmrzl

V neděli v polednie našli jednoho mlíkaře z Radlice za plotem jedné usedlosti před Smíchovem ležeti a když jej budili, shledali, že nedychá. V opilosti si tam lehl a téměř byl již zmrzlý. Když jej odnesli na smíchovskou policejni strážníci, přišel po delším přičinění zase k sobě. – Pražský denník, 28. 1. 1868

Neopatrnost

Nehoda z neopatrnosti zastihla předevčírem odpoledne v celetné ulici jistého Slováka, sklenné zboží roznášejícího. Vrazil doň jakýsi výrostek tak mocně, že Slovák zavrávorav upustil koš i s nádobím, jež z větší části na dlažbě se rozbilo. Ubohý Slovák zůstal jak omráčený nad touto trpkou nehodou, čímž umožnil útěk neopatrného výrostka. Okolojdoucí obklopili chuďasa a vidouce, jak si naříká, učinily mezi sebou peněžitou sbírku, kterouž pak poškozenému dodali, by mu škoda jeho vynahražena byla. Dobrosrdečností touto až k slzím pohnut děkoval Slovák útrpným dobrodincům. – Pražský denník, 28. 1. 1868

[related-post id=“4886″]

Karbaníci

Tyto dny sedělo v jednom zdejším hostinci několik karbaníků při hře v karty, při níž jeden z účastníků nejen veškeré peníze ale i hodinky své prohrál a ještě značný dluh učinil. Ze strachu před manželkou svou oznámil nehodu svou strážníkovi, který svým objevením mezi hráči spůsobil, že mu celá prohra i hodinky bez náhrady vráceny byly. – Pražský denník, 28. 1. 1868

X Zavřít