Opravy na Karlově náměstí budou po zimní pauze pokračovat

14. dubna 2021 ∙ 13:20
Kristián Vích
Foto: IPR Praha

Po zimní přestávce se na Karlovo náměstí vrátí dělníci. V pondělí 19. dubna odstartuje další část rekonstrukce místních vozovek a chodníků.

V této etapě, která navazuje na loňský rok, bude v koordinaci s úpravami světelných signalizačních zařízení na křižovatkách Karlovo náměstí x Ječná, Karlovo náměstí x Žitná a Karlovo náměstí x Odborů provedena rekonstrukce komunikace a chodníků v prostoru těchto křižovatek a navazujících úseků.

Nároží křižovatek budou upravena tak, aby se zkrátila délka vybraných přechodů pro chodce. Dále bude upraveno šířkové uspořádání dopravního prostoru a doplněno integrační opatření pro cyklistickou dopravu.

Obnoveny a upraveny budou i uliční vpusti pro odvodnění komunikačních ploch a jejich přípojky. V rámci stavby se budou řešit i vyvolané úpravy stávajících inženýrských sítí.

Vozovka bude s asfaltovým krytem, parkovací zálivy budou nově z velké žulové dlažby, chodníky na straně zástavby budou obnoveny z vápencové mozaiky a na straně parku s asfaltovým krytem.

Veškeré práce jsou rozděleny do šesti etap a skončit by měly 30. října.

X Zavřít