Řádění fanatické bojovnice proti alkoholu v New Yorku

23. července 2021 ∙ 15:51
Kristián Vích
Carrie Nation na kolorizované fotografiiFoto: Picryl, volné dílo

Na přelomu 19. a 20. století v USA přepadávala se sekyrou v ruce hostince a ničila nádoby s alkoholem. Nebo se snažila domluvami přesvědčovat jiné lidi, aby okamžitě začali abstinovat. Řeč je o fanatické odpůrkyni alkoholu a kouření Carrie Nation. Kuráž jí upřít nelze. Už ve své době byla však považována spíše za směšnou postavičku, jak dokládá dobový článek z roku 1901.

Carrie Nationová v New Yorku

Fanatická temperenclářka a ničitelka hostinců z Kansasu, která se od minulé neděle opětně zdržuje v New Yorku, učinila v pondělí v jednom hostinci na nároží Mulberry a Houston streetu mírný pokus, aby si svou zášť proti všem hostincům schladila, neboť rozbila dvě láhve a několik starých sklenic a rozlila sklenici piva na podlahu. Po tomto hrdinství se vzdálila. Jako pravá Američanka drží se paní Carrie praktické zásady vydělati co nejvíce peněz, avšak zdá se, že v New Yorku mnoho nepořídí, neboť zde jest dle jejího názoru velmi »bezbožný lid«.

Dříve ještě, nežli se Nationová odebrala do hostince, navštívila polic. hlavní stanici, kde se chtěla chefa Deveryho pozeptati, z jaké příčiny ji při procesu policisty O’Neilla nazval »potrhlou ženštinou«. Devery nebyl však přítomen a policista, který stál před jeho kanceláří, měl nařízeno, aby Nationovou ihned zatkl, když by se pokusila o nějakou výtržnost. Ona však pranic podobného neučinila, nýbrž rychle se vzdálila.

Na ulici pak pustila se do několika telegrafních poslíčků, kteří kouřili cigarety. »Nikdo nemůže svou práci vykonávati,« pravila, »a zároveň kouřiti.« — »President Mac Kinley také kouří,« namítal jeden z mladých kuřáků. — »Pakli to činí, nestojí též za mnoho,« odsekla Carrie.

Odpoledne vyjela si Nationová na Coney Island. Na parníku »Pegasus« věnovala zvláštní pozornost sklepníkům, kteří výletníky obsluhovali, avšak nikdo její výkladů nedbal. Ostatně se zdá, že paní Carrie nepočíná si zde tak, jak se očekávalo a vše poukazuje k tomu, že veškerou kuráž zanechala v Kansasu.

V jednom sále na Coney Islandu měla Nationová pořádati tři přednášky a sice ve 4 hodiny odpoledne, pak v 7 hodin a třetí po 9. hodině večer. Vstupné činilo 50 centíků a její impresario těšil se na skvělý obchod. Velice se však sklamal, neboť žádní posluchači nepřišli.

– Národní listy, 24. 9. 1901. Autor neuveden.

X Zavřít