Tajný ženský spolek na špehování nevěrných manželů

1. srpna 2021 ∙ 17:26
Kristián Vích
Triedr
TriedrFoto: Unsplash

Žárlivost je stejně stará jako samotná láska. Snad každá žena i muž má své vlastní taktiky, jak případnou nevěru včas odhalit. Kuriózně ale působí zpráva z dobového tisku o jistém spolku berlínských žen. Jejich cílem bylo posvítit si společnými silami na záletné muže. Přečtěte si článek, který vyšel v Národních listech v srpnu 1892.

Spiknutí proti manželům

Berlínská jedna lokální korespondence vypravuje příšernou historii o tajném spolku žen, jenž prý se utvořil již před dvěma lety ve hlavním městě říše bázně boží a dobrých mravů a k němuž prý náleží přes dvě stě dam důstojníků a vyšších úředníků.

Účelem tohoto spolku jest střežení manželů, aby se nedostali na scestí a když se to již stalo, aby byli přinuceni k nápravě. Za tím účelem založily si ony dámy jakousi soukromou detektivní kancelář a provozují úplně systematickou špionáž.

Pozorují zvyky mužů, nelekají se ani v přestrojení navštěvovat hostince se ženskou obsluhou, ba stalo se v jednom případě, že dáma jedna najala si jako krejčová v Alvenslebenstrasse pokoje a otvorem vyvrtaným ve dveřích sousedního bytu pozorovala jednoho podezřelého manžela.

Schůze a porady dějí se dle potřeby u členů výboru. Poslední schůze byla u paní šlechtičny W… Byl-li manžel následkem této špionáže dopaden, bývá pohnán před zvláště sestavený soud. Nedostaví-li se, bývá odsouzen in contumaciam (v nepřítomnosti, pozn. red.).

Tresty, při jichž výměře bývají polehčující okolnosti z pravidla vyloučeny, jsou různého druhu. Pozůstávají v peněžitých pokutách (na potřeby pro paničku), pohrůžce žalobou rozvodu a dokonce i v tělesných trestech, které panička vykoná sama. Zdali tento tajný spolek dám docílil již nějakých politických výsledků, není známo.

– Národní listy, 11. 8. 1892. Autor neuveden.

X Zavřít