5. 11. 1868: Manželka přes inzerát se nemusí vždycky vyplatit

5. listopadu 2018 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Svatba pomocí novin

Jeden kupec z venkova, jenž by se byl rád oženil, ale se ženou také nějaké věno dostal, dal novinami rozhlásiti své nabídnutí k sňatku. Nedávno dostal jeho nabídnutí z Prahy a poněvadž ve všech věcech se shodovalo, byla z toho v tyto dny svatba. Po sňatku však při svatební hostině počala mladá ženuška hostům spílati, sebou divně trhati a vůbec jevila známky šílenosti. Teď teprv rodiče se přiznali, že dcera jejich časem šílí, ale že je to zhojitelné. Kupec tedy toho nedbal a odvezl si ženu na venkov. V několika dnech ale ujela mu žena do Prahy k rodičům a nechce podnes z domu ani hnouti se a o muži slyšeti. – Pražský denník, 5. 11. 1868

Vichřice

Strašný vichr v noci na včerejšek nad Prahou a v okolí jejím zuřivší, spůsobil značných škod a velkých nepříjemností všem, kdož v onu dobu po ulici šli. Hroziloť jim stále nebezpečí, od padajících se střech kamenů neb střepin z rozbitých oken a plynových svítilen poraněnu býti, jakož se i mnohým osobám přihodilo. V jirchářské ulici byla nalezena velká tabule, dle jejíž firmy se poznalo, že byla vichrem na dolejším nábřeží se zdi smetena a až sem donešena. Na mostech bylo jen s největší tíží možno přecházeti. Ještě včera po celý den vichr zuřil, ač ne již s takovou prudkostí. Dle došlých sem zpráv učinil vichr též v okolí pražském mnoho škod vyvrácením stromů a spustošením sadů. – Pražský denník, 5. 11. 1868

[related-post id=“14045″]

Málem se udusili

V Bubenči byli v úterý oba chlapci tamního zahradníka p. Vašíčka v nebezpečí života; vlezli totiž do topičské prostory v sklenníku zahradnickém a uzavřevše prověvník zavdali příčinu, že se prostora naplnila dýmem z uhlí. V poledne nalezeni jsou tam už neprosto bez sebe, otec je přenesl do bytu a tam po dlouhém teprv namáhání přivedeni jsou k životu. – Pražský denník, 5. 11. 1868

X Zavřít