26. 10. 1889: Elektrické osvětlení v restauraci a nová podoba Václavského náměstí

26. října 2019, 00:01 – PražskýDEN.cz

Zdroj: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Restaurace s elektrickým osvětlením

Mezi pražskými živnostníky zaujímá zajisté, co se podnikavosti týče, jedno z předních míst hostinský pan J. Choděra. Seznav, že česká společnost potřebuje velkého, elegantního restaurantu, který by se velkoměstským zařízením vyznamenával, neváhal a najav celý dům Rennerův ve Ferdinandově třídě na delší řadu let, zařídil v něm restauraci, která hlavnímu městu slouží k ozdobě a stala se střediskem českého obecenstva. Salony Choděrovy restaurace bývají v zimě přeplněny, následkem čehož panovalo v nich nepříjemné vedro. Aby tomu odpomohl, zavedl pan Choděra do veškerých místností elektrické osvětlení. Plynový motor postaven ve dvoře a pracuje zcela tiše. Místnosti hostinské osvětleny jsou žárovkami připevněnými na plynových lustrech. Nade vchodem ve Ferdinandově třídě, umístěna jest velká lampa oblouková, která Ferdinandovou třídu od ulice Perlové až za Spálenou osvětluje. Zkoušky ve čtvrtek a v pátek večer s osvětlováním podniknuté vydařily se výborně a od dnešního dne bude Choděrova restaurace pravidelně elektricky osvětlována. Panu Choděrovi náleží uznání, že obětavě o zvelebení svého českého hostince pečuje a tím i zjednává chvalnou pověst českému hostinství vůbec. Instalaci elektrického osvětlení provedla firma pana Jandourka s plným zdarem. – Národní listy, 26. 10. 1889

Nové upravení sadů na Václavském náměstí

Jak známo, dospěli odborní znalci k náhledu, že nynější sady na Václavském náměstí, jichž zřízení vyžadovalo velikého nákladu, nelze do budoucnosti udržeti, poněvadž každého roku mnoho stromů vyhyne. Hlavní vinu stálého odumírání stromů na Václavském náměstí nese velice špatná půda. Na hořejší části Václavského náměstí jest půda písčitá a mrtvá, v níž stromu může se jen tak dlouho dobře dařiti, dokud navežení do jímky prsť není vyssáta; v dolejší pak části Václavského náměstí jest půda bahnitá, sanytrem a plyny přesycená: stromy byly tam vysázeny na stoky a kořeny jejich musejí nezbytně uhnívati a stromy usýchati. Každého roku musí se nejméně 30 nových stromů vysázeti. Z těchto závažných důvodů usnesla se sadová komise, aby dosavadní stromořadí na Václavském náměstí bylo z větší části zrušeno a nahraženo novým, úhlednějším a praktičnějším. Po sbourání kasáren u Slepé brány, jakož i odstranění hradeb na rozhraní obce pražské a vinohradské, nebude hlavní proud obecenstva z Vinohradů odkázán na Václavské náměstí, poněvadž se mu otevřou pohodlnější a kratší komunikace. Také nákladní i lehké povozy nebudou výhradně na Václavské náměstí odkázány a použijí jiných, kratších ulic. Václavské náměstí nebude tak frekventované jako doposud a stane se velikým korsem, příhodným ku procházkám pražského obecenstva. Podobná korsa zřízena jsou ve všech velikých městech. Osvědčený ředitel městských sadů p. Thomayer byl vyzván, aby pro nové vkusné a zároveň i laciné upravení stromořadí na Václavském náměstí vypracoval podrobné plány. Úkolu tomuto vyhověl p. Thomayer a předložil plány své ku prozkoumání sadové komisi i městské radě. Obě tyto korporace zásadně je schválily s doložením, že mají býti ještě ku prozkoumání předloženy p. prof. Schulzovi, staviteli nové musejní budovy. Dle plánu p. Thomayera odstraní se veškeré dosavadní kandelábry. Prostřední jízdní dráha se zachová, uprostřed zřídí se zelená avenue z ozdobných rostlin, okrášlená vásami s květinami. Při každém rozcestí zřídí se malá fontána a kolem ní po obou stranách chodníky. Z dosavadního stromořadí od Jindřišské ulice až k budově musejní zruší se prostřední řada stromů, tak že by příště stromořadí sestávalo jen ze dvou řad stromů. Chodníky po obou těchto stranách v šířce nejméně 7•5 až 15 metrů sahaly by až k první řadě stromů. Od Vodičkovy a Jindřišské ulice až ke Příkopům nebyly by uprostřed jízdní dráhy ani fontány, ani ozdobné avenue, podél širokých chodníků po obou stranách náměstí zbyla by jedna řada stromů. Náklad na dovežení dostatečného množství prstě, odvežení rumu, zasazení atd. rozpočtěn pro 1 strom na 15 zl. Na chodnících v této části náměstí jsou projektovány letní kavárny pod lehkými altany, jaké se nalezají v jiných velkých městech. – Národní listy, 26. 10. 1889

Jack-rozparovač – polapen

Včera k 7. hodině večer přišel do kavárny paní Marie Lieblové v Biskupské ulici 28letý muž, statečně popíjel, kouřil a bavil se dlouho s kavárnicí i se sklepnicí. Když měl útratu zapraviti, vstal rychle, dal klobouk na hlavu, vycenil zuby, zaťal pěsti a vzkřikl na kavárnici: »Já neplatím, já jsem Jack-rozparovač« a aby slovům svým dodal důrazu, udeřil pěstí vší silou na stůl. Kavárnice i sklepnice nesmírně se ulekly, spůsobily poplach, vyběhly na ulici, křičíce z plna hrdla: »Pomozte, Jack, rozparovač!« Zmatku tohoto použil host, vyběhl na ulici a chtěl vzíti do zaječích. Na pokřik žen sbíhali se však ze všech stran lidé a zahájili na prchajícího honbu, křičíce: »Jack-rozparovač«. Záhy shluklo se na Poříčí několik set lidí. Domnělý Jack byl konečně strážníkem zadržen, zatčen a v průvodu velkého davu lidu odveden na policejní komisařství dolejšího Nového města. Udal, že jest 28letý bývalý kněhvedoucí Ferdinand Gottschlich z Meziměstí u Broumova a že si ztropil žert z kavárnice a sklepnice jen proto, že nemá žádných peněz. V separaci zuřil tou měrou, že musil býti spoután. Dnes ráno dodán okresnímu soudu do vyšetřovací vazby. – Národní listy, 26. 10. 1889

16. 11. 1889: Nález lidské kostry, lůžkové vozy ve vlacích a nehoda tramvaje

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Nalezená kostra lidská Ve čtvrtek dne 14. t. m. vyoral čeledín statkáře p. A. Červenky ze St. Strašnic na poli zvaném »v rybničkách« část lidské kostry. Přítomný majitel pole p. A. Červenka ihned nařídil, aby se na místě onom dále neoralo, aby kostra nebyla porouchána. Dva medikové odebrali se ihned na ono místo, načež byly části kostry opatrně […]

vydáno před 4 hodinami

15. 11. 1889: Krádež příborů a požár v bytě bankovního úředníka

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Podezřelé stolní náčiní Předevčírem potkal strážník Fr. Kováře, nádenníka z Mladé Vožice, který nesl ve škatulce 2 nože, 2 vidličky, 2 lžíce polévkové a 2 lžíce kávové z čínského stříbra. Strážníku zdál se být mladík podezřelým, pročež jej zatkl a odevzdal soudu. Při včerejším přelíčení u okresního soudu pro přestupky odsouzen byl Kovář pro potulování se na 3 […]

vydáno před 1 dnem

14. 11. 1889: Smrt dělníka v Ringhofferově továrně a opilý zloděj ubrusů

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Zabit Včera v 6 hodin večer spouštěl a 52letý strojník Jiří Rudle z Pouchova v továrně Ringhofferově na Smíchově vytahovadlo. Nešťastnou náhodou přehlédl, že na vytahovadle jest asi 15 kilo těžký kus železa, jenž při pohybu spadl mu na hlavu a rozstříštil mu lebku. Smrt ihned následovala. Rudle byl v továrně zaměstnán 20 let. Byl to dělník spořádaný, […]

vydáno před 2 dny

13. 11. 1889: Chystané sčítání lidu, odsouzení mladého zloděje a výběr potravní daně

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Přípravy na sčítání Sčítání obyvatelstva v Rakousku ustanoveno jest na den 31. prosince 1890. Za tou příčinou nařídilo ministerstvo vnitra jakož i místodržitelství, aby již nyní provedeny byly nejdůležitější přípravné práce a sice číslování všech obytných budov, pořízení a opravení seznamů místních, seznamů obcí, osad a příslušných k nim samot atd. Starostům obcí ukládá se, aby postarali se, […]

vydáno před 3 dny

12. 11. 1889: Odvod branců, úřední zákaz a epidemie spalniček

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Odvod na Král. Vinohradech Veškeří branci r. 1867, 1868, 1869 rození a na Král. Vinohradech bydlící pod následky trestu se vybízejí, by nejdéle do konce listopadu t. r. u městského úřadu tamního (II. posch. č. 3.) k odvodu na r. 1890 se přihlásili, jakož i ti, kdož do jiných obcí přísluší, v okresu vinohradském však stavěti se chtějí, […]

vydáno před 4 dny

Přidejte si náš boxík na homepage Seznam.cz

Teď už vám nic neunikne! Stačí kliknutí a boxík se zprávami z webu PražskýDEN.cz se začne zobrazovat na Vaší personalizované domovské stránce Seznamu.

Přidat na Seznam.cz

Do Prahy jezdí stále více turistů. Růst ale zpomaluje a dobu přenocování se nedaří zvyšovat

V prvních devíti měsících letošního roku přijelo do Prahy téměř 6 milionů návštěvníků, kteří zde strávili celkem 13 800 000 nocí. Nárůst celkového počtu hostů se opět mírně zpomalil, ve sledovaném období činí pouze 1,7 %. Dvouciferné procentní přírůstky jsou zaznamenány u návštěvníků z Ukrajiny (+23 %), Japonska (+19 %), nebo Francie (+10 %). Nejnovější data zveřejnila agentura Prague City Tourism. V období od ledna do září do Prahy přijelo 5 070 000 zahraničních hostů, tedy o […]

vydáno před 8 hodinami

V pražské zoo se vylíhlo mládě tučňáka přímo před očima rodičů

V pražské zoologické zahradě v Pavilonu tučňáků se 18. října vylíhnul přímo před zraky svých rodičů tučňák Humboldtův. Aktuálně váží 406 gramů a jeho rodiče – samec Kulička (z pražského odchovu) a samice Plzeňačka (původem z Plzně) – se o něj od počátku vzorně starají. V bezpečí nory, kde zatím mládě tráví čas, jej zahřívají svými těly, a samozřejmě ho krmí natrávenými rybami. „Ze začátku jde o takovou jemnou rybí […]

vydáno před 8 hodinami

V sobotu můžete ve Folimance navštívit unikátní protiatomový kryt

Zájemcům o historii hlavního města se v sobotu 16. listopadu 2019 opět naskytne možnost navštívit jeden z největších krytů civilní ochrany na území Prahy. Unikátní prostory si můžete prohlédnout od 9 do 15 hodin. Kryt Folimanka je v současné době největší podzemní stavbou na území městské části Praha 2. Prostor o rozloze 1332 m² může v případě potřeby pojmout až 1300 osob. Kryt je udržovaný, osvětlený, vytápěný a v případě […]

vydáno před 3 dny
Kryt Folimanka se pro veřejnost otevírá pravidelně každý měsíc.

Stavba nové Trojské lávky začala. Hotovo by mělo být už příští rok

Už v příštím roce se budou moci Pražané dostat ze Stromovky k zoologické zahradě přes novou lávku. Zhotovitel stavby na začátku týdne zahájil přípravu staveniště a budování zázemí. Jako první přijde na řadu práce pilířích a jejich hlubinném založení. Původní lávka z roku 1984 se zřítila 2. prosince 2017 kvůli špatnému technickému stavu. Císařský ostrov a Trojou bude spojovat ocelově vyztužená konstrukce s životností 100 let za necelých 130 milionů […]

vydáno před 1 týdnem

2. 11. 1889: Hřbitovy pod náporem. Tisíce lidí si připomínají zesnulé a tramvaje nestíhají

Naši předkové v 19. století chovali k zesnulým obrovskou úctu. Stejně jako v současnosti se během Dušiček hřbitovy ocitaly pod obrovským náporem návštěvníků. Dle svědectví dobového tisku tramvaje nestíhaly vozit lidi na Olšanský hřbitov a z běžně klidného místa se stalo rušné korzo. Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Dušičky v Praze Návštěva hřbitovů byla včera celý den nepřetržitě velice četná. Všemi cestami proudily […]

vydáno před 2 týdny

1. 11. 1889: Zoufalá životní situace dohnala muže ke krádeži koberce

Život bez finančních prostředků není zrovna příjemný. Stejně jako dnes to platilo i na konci 19. století. A zoufalí lidé dělají zoufalé činy. Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Namáhavá krádež Pro zločin podvodu a jiné přestupky mnohokráte trestaný obchodní příručí František P. přišel dne 21. října z Chrasti do Prahy, maje v úmyslu opatřiti sobě nějaké místo. Když se mu to nepodařilo, ocítil […]

vydáno před 2 týdny

Do Česka přijde teplá fronta, ale slunečné počasí nepřinese

Česko se ve čtvrtek probudilo do mrazivého rána. V Praze klesla rtuť teploměru na minus 4 stupně Celsia. Teploty pod bodem mrazu očekávají meteorologové i v noci ze čtvrtka na pátek. Během víkendu k nám bude proudit teplá fronta, která přinese teplejší vzduch, ale bohužel i četné srážky a zataženou oblohu. Čtvrteční ráno v Česku bylo mrazivé. V Jizerských horách naměřili nad ránem -13,2 stupně Celsia. Pod dob mrazu klesla […]

vydáno před 2 týdny

Developer Ekospol plánuje v Praze postavit tisíce nových bytů

Developerská společnost Ekospol chystá v následujících letech postavit v Praze přes 7 tisíc nových bytů. Jejím největším rezidenčním projektem bude revitalizace brownfieldu na Zličíně. Tam by měla vyrůst nová čtvrť se dvěma tisíci bytů. Aktuálně firma dokončuje projekt Michelské zahrady, kde svůj domov najdou noví majitelé už na začátku příštího roku. Dva cenově rozdílné projekty nyní staví Ekospol. „Na přelomu letošního a příštího roku dokončíme stavbu prémiového projektu Michelské zahrady, který […]

vydáno před 2 týdny

Gigantický slon lákal hosty do slavné pražské výletní restaurace

Píše se rok 1908 a na pražském výstavišti v Holešovicích se koná Jubilejní výstava obchodní a živnostenské komory u příležitosti 60. výročí panování císaře Františka Josefa I. Zraky návštěvníků se mimo jiného upínají k obří soše slona, který na zádech nese sudy s pivem. Byla to obrovská senzace. Dutého slona se železobetonovou konstrukcí nechal u příležitosti Jubilejní výstavy vyrobit Pražský akciový pivovar. Autorem díla je sochař Karel Novák, žák slavného […]

vydáno před 2 týdny

Letadlo pomalejší než vlak. Vzdušný goliáš přepravoval Čechoslováky až do začátku 30. let

Těsně před koncem 1. světové války začala francouzská společnost Avions Henri et Maurice Farman pracovat na vývoji bombardéru, který by unesl 1 tunu bomb. Letoun s označením FF.60 konstruktéři úspěšně dokončili na konci roku 1918, jenomže to už byla válka dávno minulostí. Stroj proto v následujících letech sloužil pro civilní dopravu a dlouho s ním létali i cestující Československých státních aerolinií. Celodřevěný dvouplošník s pevným záďovým podvozkem poháněly dva hvězdicové, […]

vydáno před 2 týdny

Muž šel na poslední chemoterapii. Cesta do nemocnice mu změnila život

Důchodce Ronnie Foster ze Severní Karolíny v minulém týdnu absolvoval poslední kolo chemoterapie. Cestou do nemocnice se zastavil na benzinové pumpě ve městě Beulaville. Kdyby to neudělal, zcela jistě by přišel o velký balík peněz. Muž, který trpí rakovinou, si cestou k lékaři na závěrečné kolo chemoterapie koupil na čerpací stanici stírací los v ceně 1 dolaru. Nejprve vyhrál jen 5 dolarů, ale zřejmě zacítil, že má svůj šťastný den, […]

vydáno před 2 týdny

Zázračná zelenina chrání proti rakovině, detoxikuje a zlepšuje náladu. Důležitý je ale způsob přípravy

Růžičková kapusta patří mezi potraviny, které by ve vašem jídelníčku rozhodně neměly chybět. Podobně jako třeba borůvky nebo zelený čaj obsahuje celou řadu zdraví prospěšných látek, jež podporují imunitní systém a pozitivně působí na duševní rozpoložení. Pokud jste zatím růžičkové kapustě nepřišli na chuť, přesvědčit by vás mohl bohatý výčet látek, které tato zázračná zelenina obsahuje. Kromě vysoké koncentrace vitamínů A, C a K je to draslík, železo, fosfor, molybden, […]

vydáno před 2 týdny

Povolování staveb v Česku vázne čím dál víc. Jsme mezi Kamerunem a Hondurasem

Česká republika se v letošním hodnocení Světové banky opět propadla v žebříčku délky povolování nových staveb. Zatímco loni se umístila na nelichotivé 156. pozici, letos klesla o další stupínek na 157. místo ze 190 zemí celého světa. Ještě v roce 2015 přitom byla naše země na 127. pozici žebříčku Doing Business, který každoročně Světová banka vydává. Potvrzuje se tím, že konkurenceschopnost země výrazně ztrácí právě z pohledu povolování nové výstavby, jejímž následkem je mimo […]

vydáno před 2 týdny

Zvířata z pražské zoo se k zimnímu spánku nechystají. V zahradě panuje čilý ruch

Zoo Praha je ideálním místem pro pohodovou podzimní procházku. Chladnější počasí totiž mnohým druhům zvířat nejenže nevadí, nýbrž některým vyloženě svědčí. Velká většina zvířat – až na některé zimní spáče – je zde aktivní celoročně, a návštěvníci se tak v těchto dnech mohou přesvědčit, kolik radosti dokáže obyvatelům pražské zoo udělat třeba obyčejné listí. A veselo je také ve zvířecích bazénech.   Čilý ruch panuje v těchto dnech například na tzv. […]

vydáno před 2 týdny

Pražský „chodník smrti“ u hlavního nádraží se dočká rozšíření

Jít pěšky z hlavního nádraží na Vinohrady už od prosince nebude hazard se životem. Místy jen 30 centimetrů široký chodník přiléhající k magistrále, kterému se začalo mezi Pražany přezdívat „chodníček smrti“, se rozšíří bez ubrání jízdních pruhů.  „Pražané se místu naučili říkat „chodníček smrti“, ale tahle přezdívka už naštěstí brzy přestane platit. Chodník podél magistrály mezi hlavním nádražím a Národním muzeem rozšíříme tak, aby se po něm dalo pohybovat bezpečně, […]

vydáno před 2 týdny
X Zavřít