Národní listy

23. 6. 1890: Chasník prý střílel na krysy. Zasáhl ale malou holčičku

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Postřelena Minulou sobotu k 6. hod. odp. hrála si na dvoře domu č. 37 v Král. Vinohradech Marie Prášilova, 9letá dceruška pokrývačova. Z nenadání zarachotila střelná rána, dítko bolestně vykřiklo, držíc si rukou krk, z něhož krev se řinula. Přivolaný lékař poskytl dítku pomoci a prohlásil poranění jeho za méně povážlivé. Zjistilo se, že řeznický chasník Jan Fuchs, […]

22. 6. 1890: Deštivé počasí snad už konečně vystřídá pravé léto

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Slunovrat Včerejší den letního slunovratu zdál se slibovati konečně jakési přerušení v dosavadním deštivém programu letním. Obratu takového přejí si toužebně zajisté nejen všichni, kdož dlí na venkově, neb jimž nezvratnou sudbou souzeno nastoupiti nyní svoji dovolenou, ale v prvé řadě všichni hostinští v místech výletních a pronajímatelé letních bytů. Letos totiž s neobyčejnou houževnatostí vyplňovala se až […]

21. 6. 1890: Zvláštní žert s balónky a uchovávání kremačního popela v domácnosti

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Žert Zvláštní žert s obecenstvem udělal si včera k večeru neznámý člověk ve Ferdinandově třídě. Koupil od pouličního prodavače 10 dětských balonků, jež jeden po druhém pustil. Neočekávaná tato hračka účinkovala na okolojdoucí obecenstvo, jež zůstávalo státi a sledovalo let balonků. Občan měl ze zvědavého obecenstva velikou radost. Smál se hlasitě a tleskal rukama, načež spokojen, že se […]

20. 6. 1890: Výtržnost na Zeleném trhu a stavba přístaviště v Holešovicích

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Výtržnost na Zeleném trhu Velká výtržnost udála se včera na Zeleném trhu. Dva rozpustilci rvali se a házeli po sobě kameny, nedbajíce na četné prodavačky i okolojdoucí. Kámen zasáhl jednoho obchodníka pod pravým okem, on rozběhl se za chlapci, jednoho — na neštěstí nepravého — chytil a důkladně mu vykrákal, kdežto pachatel Neumann spasil se rychlým útěkem. Jakmile […]

19. 6. 1890: Z nešťastné lásky se chtěla zastřelit. Revolver ale selhal

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Skočila do Vltavy Předvčírem v poledne udál se na řetězovém mostě a sice na témže místě, s něhož před několika dny skočili a ve Vltavě utonuli dva muži, opětně rozčilující výjev. Sličná, mladistvá dívka, vyčkavši okamžiku, kdy jen několik osob po mostě se ubíralo, vytáhla z kapsy malý revolver, aby se střelila do hlavy. Rána selhala, dívka zahodila […]

18. 6. 1890: Pouliční automaty prodávají životní pojištění i frťany kořalky

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Pouliční automaty Obecenstvu jsou z důstatek známy automatické přístroje, které od nějaké doby jsou rozestaveny na všech živějších místech a shromáždištích obecenstva, a kteréž za peněžitý obnos do nich vložený »odslouží se« buď tím, že udají váhu člověka v kilogramech, neb dovolují »zkusiti sílu« na zvláštním, k tomu cíli konstruovaném přístroji. Jinde dospěly automaty již dále: prodávají pokroutky, […]

17. 6. 1890: Vyhlubování koryta Vltavy jde rychlým tempem. I díky technice

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Vyhlubování řeky Vltavy u Troje a Holešovic Od Libně ku Holešovicům rozšiřuje se Vltava, čímž hloubka její pro plavbu parolodí a lodí nákladních zvláště při nízkém stavu vody je nedostatečnou. Písčité a křemelovité dno následkem nánosu velkých vod vystupuje výše a výše. Když před lety při regulaci Vltavy na dolejším toku upraveny byly zároveň břehy u Holešovic a […]

16. 6. 1890: Nová pražská dělnická pekárna nabídne cenově dostupné pečivo

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Dělnická pekárna v Praze Včera dopoledne konala se na Střeleckém ostrově všeobecná schůze dělnická, na níž jednalo se o zřízení dělnické pekárny. Řečníci všech dělnických odborů kladli velikou váhu na založení takového podniku, poukazujíce především k tomu, že stávkou pekařských pomocníků mnoho těchto dělníků přišlo o své zaměstnání a proto tito pekařští pomocníci se odhodlali apelovati na pomoc […]

15. 6. 1890: Zpronevěra, výstava v Rudolfinu a večírek novinářských sazečů

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Zpronevěření Josef Baborský, 33letý agent z Hostomic, vybral od obchodníků značnější peněžité obnosy, jež si podržel a z Prahy zmizel. Nyní stihán je zatykačem. Baborský je postavy vysoké a štíhlé, má plný obličej, plavé vlasy a krátce zastřižený plavý pinovous a rychle chodí. – Národní listy, 15. 6. 1890 Umělecká výstava v Rudolfině Jak již bylo oznámeno, skončena […]

14. 6. 1890: Kočky hubí zpěvné ptáky v parku. Za jejich chycení se nabízí odměna

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Odměna za chytání koček v sadech V sadech bývá za noční doby množství koček z celého okolí, jež zpěvné ptactvo úplně vyhubily. Usneseno líčiti na ně pastě, oka a j. Dělníkům vyplatí se za každou v sadech chycenou kočku odměna 20 kr. – Národní listy, 14. 6. 1890 Lanové dráhy v Praze Ve včerejší městské radě bylo oznámeno, […]

13. 6. 1890: Nepřátelé vlaštovek, řádění blesku a nešťastný pád mladého dělníka

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Nepřátelé vlašťovek Letos přiletlo do Čech málo vlašťovek, poněvadž v jižní Italii bylo jich veliké množství schytáno a zahubeno. Také v Praze mají vlašťovky své nepřátele. V ulici U milosrdných bratří nedopřeje vlašťovkám jistý majitel domu pohostinství. Každé hnízdo, jež si vlašťovky s velikým namáháním zbudují, necitelný domácí pán zničí. Bezohlednost jeho vůči vlašťovkám vzbudila mezi nájemníky nemalé […]

12. 6. 1890: Záhadné úmrtí, ztracený zlatý náramek a přejeté dítě

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Záhadné úmrtí Včera ráno nalezen byl ve svém bytě v domě čís. 170—V. 67letý jirchářský pomocník z Budyně n. Lab. Petr Funkalus mrtev. Zjistilo se, že byl oddán náruživému pití lihovin. Mrtvola dopravena byla do pathologického ústavu. – Národní listy, 12. 6. 1890 Ztráta V neděli ztracen byl při pohřbu pana J. Z. Veselého, cestou z Myslíkové ulice […]

11. 6. 1890: Ženy a telefon, sochy u Národního muzea a splašený kůň

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Allegorické sochy na schodišti nového musea Poněvadž stavba schodiště před hlavními schody z náměstí Václavského chýlí se již ku svému dokončení, počato bylo s umísťováním allegorických soch na příhodných místech. Vynikati bude hlavně allegorická socha Čechie, která právě tyto dny na podstavec ve středu hlavní osy průčelí umístěna bude a jejíž imposantní postava stříci bude vchod ku sbírkám […]

10. 6. 1890: Hořící vagon, nepoctivý nálezce a neoprávněný rybolov

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Hořící vagon Když včera ke 4. hod. odp. jel osobní vlak dráhy Františka Josefa z Prahy k Hostivařům, pozorovali cestující, že se u jednoho vagonu třetí třídy vzňaly dvéře. Učiněn ihned poplach, vlak stanul a hořící dvéře byly uhaseny. Oheň povstal neopatrným odhozením hořícího doutníku. – Národní listy, 10. 6. 1890 Nepoctivý nálezce Podomní obchodník p. Em. Šomek […]

9. 6. 1890: Muž v hostinci neoprávněně rozdával časopisy. Zatkla ho policie

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Zatčen V sobotu večer přišel zedník pan Frant. Hájek do hostince č. 1206–II. v Klimentské ulici a rozdával svým soudruhům zednický časopis a zábavní přílohu. Záhy dostavila se do hostince policie, která p. Hájka pro neoprávněné rozšiřování tiskopisů zatkla, dopravila na policejní komisařství a odejmula mu ještě 139 výtisků, načež byl dodán okresnímu soudu. – Národní listy, 9. […]

8. 6. 1890: Most Františka Josefa bude muset být upraven, aby zvládl větší zátěž

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. K rekonstrukci mostu Františka Josefa Komise odborných znalců, dožádaná městskou radou za prozkoumání mostu Františka Josefa v příčině jeho sesílení, podala dobrozdání v tom směru, že po jubilejní zemskou výstavu, kdy lze očekávati neobyčejně četnou frekvenci obecenstva i dopravu velkých nákladů, bude třeba dosavadní tyče a železné pruty sesíliti drátěnými lany neb zříditi pod mostem definitivní silné lešení, […]

7. 6. 1890: Oprava kamenných ornamentů u orloje a řádění prudké bouře

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Oprava kamenných ornamentů u staroměstského orloje Jak jsme již lonského roku oznámili, usnesla se rada městská, aby umělecky provedené kamenné ornamenty. krášlící pavláčku pod orlojem radnice staroměstské, jež během času značných doznaly poškození, ve slohu původním byly opraveny. Jelikož oprava tato musila provedena býti tím spůsobem, že celý podklad kamenné pavlače musil býti nahražen novým, učiněn nejprvé sádrový […]

6. 6. 1890: Hromadná sebevražda ve Vršovicích. Na život si sáhli tři mladíci

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Sebevražda tří pekařských pomocníků ve Vršovicích Když včera po 11. hodině v noci vracel se za silného deště policejní strážník Aug. Srbek s úřadníkem p. Bluem a magistrátním úřadníkem p. Majrychem ze Záběhlic do Vinohradů, připlazil se jim od hřbitova vršovického 19letý pekařský pomocník Karel Řeřicha v cestu a sdělil jim, že se v sebevražedném úmyslu střelil dvakráte […]

5. 6. 1890: Nehoda na ulici, otravný vynález z Paříže a vzácná návštěva

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Nehoda Když včera v poledne neznámý učeň obuvnický ubíral se Marianskou ulicí, vrazil hlavou do otevřeného okna domu č. 33 n. tak prudce, že je rozbil a na hlavě povážlivě se poranil. Aby nemusil nahraditi škodu, dal se na útěk. – Národní listy, 5. 6. 1890 Otravný vynález »Pst! pst!« toť zvuk, po němž se takřka každý člověk […]

4. 6. 1890: Podezřelý nález a nové schody u Emauzského kláštera

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Podezřelý nález Včera odpoledne přišlo se při odstraňování nakupeného štěrku v lomech pod nemocnicí v Žižkově na ruční košík, jenž byl k nemalému udivení všech naplněn dynamitovými patronami a od strážníků hned opatrně na bezpečné místo odnešen a ukryt. Má se za to, že dynamit pochází z krádeže, spáchané svého času na nádraží státní dráhy a že zloději, […]

Nejnovější články na webu

Lítačka funguje v Praze od roku 2016.

Poloviční vstupné do pražských muzeí a galerií pro držitele Lítačky

Praha chce podpořit kulturní instituce a přilákat do nich nové návštěvníky. Držitelé karty Lítačka tak mohou v červenci a srpnu navštívit vybraná pražská muzea a galerie s 50% slevou na vstupném. Instituce z oblasti výstavnictví a muzejnictví čelí z důvodu vládních opatření proti koronaviru velkým propadům v tržbách. Hlavní město ve spolupráci s Prague City Tourism proto spustilo projekt na podporu kulturních institucí. Návštěvníci při předložení karty Lítačka dostanou během […]

Nebezpečná hračka může dětem způsobit průjem, nevolnost a vyrážku

Na českém trhu se objevila dětská hračka s nadlimitním obsahem boru. Při nadměrném příjmu této látky dochází k jejímu ukládání v těle. Ve velkých koncentracích může bor způsobit závažné zdravotní problémy. Česká obchodní inspekce (ČOI) již nařídila stáhnout výrobek z prodeje. Oranžový sliz „JUN TAO“ o hmotnosti 500 gramů se prodával v průhledném plastovém kelímku. Na víčku měl nalepenou barevnou etiketu s názvem a informací, že hračka je vhodná pro děti od tří […]

Obratlovci měli zuby dříve, než se myslelo. Dokazují to pražské zkameněliny

Moderní technologie a nový výzkum zkamenělin z jihozápadního okolí Prahy, které jsou součástí sbírek Národního muzea, zásadně mění pohled na evoluci zubů. Vědci totiž objevili zuby u zkamenělin dávných čelistnatých obratlovců (akantotoracidů) starých 409 milionů let. Až doposud se zuby u těchto živočichů nikdy dříve nenašly a předpokládalo se tedy proto, že je vůbec neměli. V současnosti se už jen málokdy stává, že se zásadně změní pohled na některou z […]

Náměstí Jiřího z Lobkovic se promění. Praha 3 vypsala soutěž

Vedení Prahy 3 vyhlásilo soutěž na návrh revitalizace náměstí Jiřího z Lobkovic. Cílem je najít tým s nejvhodnějším přístupem k jeho obnově ve všech architektonických, krajinářských, dopravních a technických souvislostech a zároveň navrhnout takové řešení, které umožní jeho každodenní praktické užívání obyvateli ze širšího okolí. „Podněty lidí z okolí na nevyhovující podobu náměstí a parku dostává Praha 3 už dlouho. Zejména chceme, aby místo více odpovídalo nárokům místních obyvateli dětí, […]

Zásadní objev českých vědců může pomoci s léčbou spánkových a duševních poruch

Čeští vědci mají na svém kontě další úspěch. Výzkumníci z Fyziologického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) v Praze pod vedením profesora Jaromíra Myslivečka popsali, které oblasti mozku jsou u myší zodpovědné za řízení biorytmů pohybové aktivity. Přispěli tak k poznání, na které struktury v mozku pro ovlivnění těchto biorytmů působit. Biorytmy, nejčastěji cirkadiánní (24hodinové) rytmy jsou savcům včetně lidí vrozené a probíhají i ve zcela neperiodickém […]

Prostor před Šlechtovou restaurací dostal původní historickou podobu

V rámci rekonstrukce bývalého rybníka ve Stromovce se uskutečnila také oprava parteru s květinovými záhony před Šlechtovou restaurací. Projekt za zhruba 25 milionů korun a zahrnuje obnovu záhonů a intenzivně udržovaného trávníku, stavbu nového automatického závlahového systému, rekonstrukci zpevněných mlatových a asfaltových ploch a nové odvodnění. Přibyl i nový mobiliář a veřejné osvětlení. „Oválný květinový záhon před průčelím Šlechtovy restaurace je navržen dle historické podoby záhonu z období první republiky. […]

Zdravotně postižení lidé ze Svojšic se mohou vrátit do Prahy

Pražští radní schválili vyčlenění jedenácti městských bytů pro organizaci Domov Svojšice, která pomáhá Pražanům se zdravotním postižením. „Naší dlouhodobou snahou je umožnit návrat Pražanů se zdravotním postižením, kteří byli v minulých letech umísťování do zařízení sociální péče daleko od Prahy, a tedy od svých rodin a přátel,“ říká radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová. V jedenácti městských bytech, které se nacházejí v různých městských částech, zřídí městská […]

„Ajťáci“ si za loňský rok polepšili. Nejvíc vydělávají v Praze

Průměrná hrubá měsíční mzda odborníků informačních a komunikačních technologií v Česku v loňském roce vzrostla meziročně o 8,5 % a překonala hranici 58 tisíc korun. Průměrná mzda ostatních zaměstnanců přitom byla o 22 tisíc nižší. Nejvíce si odborníci v této profesi vydělají v Praze. Data zveřejnil Český statistický úřad. V současné době pracuje v Česku jako ICT odborník již více než 200 tisíc lidí a jejich podíl na zaměstnané populaci […]

Startuje nová linka přívozu přes Vltavu. Propojí dvě pražské náplavky

Rašínovo a Hořejší nábřeží propojí staronový pravidelný přívoz Vyšehrad. Pražané i turisté tak budou moci cestovat mezi dvěma oblíbenými náplavkami po vodě rychleji. „Hořejší nábřeží ožilo primárně otevřením kobek. Každá má svůj osobitý charakter a přívozem se cesta k prozkoumání této krásné náplavky ještě zjednoduší,“ říká kurátor pražských náplavek Petr Hozman. Loď s názvem Šemík, kterou bude provozovat známý pražský převozník Zdeněk Bergman prostřednictvím firmy Pražské Benátky, se poprvé odrazí […]

Hledá se vánoční strom pro Prahu. Vítězný tip dostane finanční odměnu

Vánoční trhy v centru Prahy odstartují už za 5 měsíců. Praha proto začíná hledat strom, který se na sklonku roku stane dominantou Staroměstského náměstí. Společnost Taiko, která pražské trhy každoročně organizuje, vyhlašuje už podesáté soutěž Hledá se strom. Lidé mohou zasílat svoje tipy na jehličnany, které jsou vhodné pro největší trhy v centru české metropole. „O velikonoční atmosféru trhů Pražané i návštěvníci města přišli, věříme, že o tu vánoční nepřijdou. […]

X Zavřít