Národní listy

1. 5. 1889: Úpravy radnice, pražské letní zábavy a pohřešovaný podnikatel

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Úpravy radnice V radnici staroměstské provedeny byly letos z usnešení sboru obecních starších některé práce adaptační. Úřadovna č. 34 vedle primatorské síně, kde se dříve nalezal popisní úřad, byla upravena v zasedací síň pro městské komise. Síň tato jest nyní vkusně zařízena. Zdi ozdobeny jsou obnovenými podobiznami panovníků Karla VI., Marie Terezie, Josefa II., Leopolda II., Františka I. […]

vydáno před 3 týdny

15. 4. 1889: Mladý muž spáchal sebevraždu v hotelu. Důvod vysvětlil v dopise na rozloučenou

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Zastřelil se V pátek večer ubytoval se v jednom zdejším hotelu asi 26letý, slušně oděný muž, jehož si blíže žádný zřízenec hotelu nepovšiml. Když včera dopoledne z pokoje, v němž byl neznámý ubytován, nikdo služebnictvu se neozýval, oznámen případ policii, která dala dvéře pokoje násilně vypáčiti. Mladý muž nalezen na lůžku mrtev. Střelil se z revolveru do pravého […]

vydáno před 1 měsícem

14. 4. 1889: Bezplatné oční operace pro slepé a sokolská slavnost na Žižkově

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Bezplatné oční operace Počátkem května zahájeno bude v zemském operačním očním ústavě bezplatné operování osleplých osob. Přihlášky ústní nebo písemné přijímá každého dne řádný professor očního lékařství na české universitě p. MUDr. J. Schöbl v domě č. 25-II v Ječné ulici. – Národní listy, 14. 4. 1889 Slavnost Na temeně památného vrchu Žižkova uspořádána bude 2. června t. […]

vydáno před 1 měsícem

13. 4. 1889: Nezdařený útěk z vězení a velocipedy pro děti v městském parku

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Nezdařený útěk Krejčí Jan August Michel z Lovosic nalézá se od 11. prosince r. 1888 v zemské káznici, kde se mu patrně valně nelíbí. Delší dobu obíral se myšlénkou, jak by se dostal na svobodu. K provedení sosnovaného útěku přikročil Michel včera k 6. hodině odpolední. Oblékl na se občanský kabát, který byl mu svěřen k opravení vylezl […]

vydáno před 1 měsícem

12. 4. 1889: Požár v Karlíně a stavba paláce banky na Senovážném náměstí

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Oheň v Karlíně V sušírně továrny na papír a škrob p. Engelmanna č. pop. 159 v Karlíně, kteráž přiléhá těsně na továrnu akciové společnosti Breitfeld a Daněk, vypukl včera před osmou hodinou ranní požár. Za krátko rozšířil se tou měrou, že veškerou lepenku, která mezi latěmi k sušení složena byla, úplně zničil a celé továrně zničením hrozil. Pět […]

vydáno před 1 měsícem

11. 4. 1889: Zřízení fontány u Rudolfina a rekonstrukce Týnského chrámu

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Upravení pustého místa mezi Rudolfinem a malířskou akademií Česká spořitelna byla svého času dožádána za příspěvek k upravení pustého místa mezi Rudolfinem a budovou malířské akademie a zejmena na zřízení umělecky provedené fontány. V úterní schůzi městské rady byl přečtěn přípis české spořitelny toho znění, že uznává platné úvody pro zřízení velké fontány, projektované před Rudolfinem a že […]

vydáno před 1 měsícem

10. 4. 1889: Obrovská drzost německých studentů medicíny a smrt nadějného inženýra

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Z porodnice Stále a stále docházejí nás stížnosti na bezohlednost, s jakou chovají se oproti nemocným v porodnici němečtí assistenti a němečtí posluchači. Tito páni, prosáklí skrz na skrz nenávistí proti národnosti naší, osvědčují zášť svou také v ústavě, do něhož přístupu měla by míti jen ryzá lidskost. Po většině nejsou ani znalí jazyka, jímž mluví velká většina […]

vydáno před 1 měsícem

9. 4. 1889: Velký spor o osvětlení mezi Prahou a Žižkovem a stavba muzea

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Praha a Žižkov Nedá se popříti, že obec pražská poctivě se namáhá, aby získala si přízeň obyvatelstva předměstského a že horlivě a s uznání hodnou obratnosti razí dráhu myšlence, jež každého Čecha povznáší, myšlence veliké jednotné Prahy. Jako svého času velice posloužilo se této veliké Praze ztrestáním Vinohradů, jež měly býti dle důmyslného plánu známých pánův na pražské […]

vydáno před 1 měsícem

8. 4. 1889: Ostrá noční roztržka na Smíchově a problémy s housenkami

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Velké sady obce vinohradské S nastalou teplejší povětrnosti pracuje se úsilovně na přípravných pracích k zřízení rozsáhlého městského sadu ve Vinohradech za Kravínem. Hlavní cesta podél letního divadla v Kravíně jest již vyštětována a po obou stranách jsou vysázeny stromy. Dále pracuje se na upravování záhonů a sadových oddělení, jež budou vysázeny křovinami. V sadech bude postaven od […]

vydáno před 2 měsíci

7. 4. 1889: Analfabeti ve Vídni, teplé lázně a vzpomínka na Vítězslava Hálka

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Analfabeti ve Vídni »Deutsche Ztg.« přináší zprávu o tom, mnoho-li ve Vídni žije tou dobou analfabetů. Nejvíce prý jich z Čech a Uher, nejméně že zemí alpských. Nu a co dá se vyvoditi z toho? Jak ubohý je osud oněch českých dětí venkovských, jimž není poskytnuta příležitost naučiti se číst a psát, z té jednoduché příčiny, že není […]

vydáno před 2 měsíci

6. 4. 1889: Zpackaná sebevražda z nešťastné lásky a velkolepé oslavy v Cařihradu

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Skočila do kašny U jistého hostinského na hořejším Novém městě zaměstnaná 20letá služka skočila dnes ve 2 hodiny ráno v sebevražedném úmyslu do kašny ve dvoře. Úmysl její připraviti se o život, nezdařil se, poněvadž v kašně bylo málo vody. Studená lázeň přivedla ji záhy k jiné myšlence. Dlouho a marně namahala se služka, aby se opět z […]

vydáno před 2 měsíci

5. 4. 1889: Bourání Václavské trestnice a strašlivá smrt na kolejích

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Sbourání Václavské trestnice Za tři měsíce bude konečně Václavská trestnice pražské obci v majetek odevzdána. Delší dobu pracuje se na parcelačních plánech pro novou ulici, která bude po sbourání Slepé brány spojovati Vinohrady přímo s nábřežím Palackého, jakož i na plánech pro zastavení rozsáhlých pozemků, jež sbouráním Václavské trestnice získány budou. Pouze kostel sv. Václava nebude sbourán, jestiť […]

vydáno před 2 měsíci

4. 4. 1889: Spor o ústřední umrlčí komoru na Olšanech a hrůzná smrt v mlýnském kole

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Nový obecní řád Nový obecní řád města Prahy císařem schválen. Včera v poledne došla z Vídně telegrafická zpráva, že císař schválil zemským sněmem přijaté změny dosavadního obecního řádu města Prahy. Hlavní změna záleží v tom, že příště bude míti starosta dva náměstky, že obec pražská může bez předchozího svolení zemského sněmu prodávati obecní pozemky atd. Volba druhého náměstka […]

vydáno před 2 měsíci

3. 4. 1889: Spor o rozšíření ulice a nevydařené střílení holubů v Bubenči

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Rozšíření ulice O rozšíření ulice na Můstku, této nejživější ulici Prahy, spojující Vinohrady a hořejší Nové Město se Starým městem, jedná se již několik roků. Nutnost rozšíření této úzké ulice všeobecně se uznává, náhledy však, jakým spůsobem by se tak státi mělo, rozcházely se příliš nápadně. Dle jedněch měla se ulice na Můstku rozšířiti ubráním domů po pravé […]

vydáno před 2 měsíci

2. 4. 1889: Poplach v německém divadle a ruská výprava do Tibetu

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Poplach v německém divadle V neděli večer provozován byl ve zdejším německém divadle Brachvoglův »Narcis«. V pátém jednání spuštěn na jeviště veliký plynový lustr, jehož roury byly však nedbale připevněny. Ucbázející plyn z nenadání se vzňal a mohutné plameny vyšlehly ke stropu. Obecenstva zmocnil se postrach, kdo mohl pádil ke dvéřím, aby se zachránil. U některých východů nastala […]

vydáno před 2 měsíci

1. 4. 1889: Studenti stále neobdrželi zakoupené podobizny císaře pána

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Úřední rychlost Na pražských školách zavedena byla z nařízení zemské rady školní na počátku měsíce prosince m. r. mezi mládeží školní subskripce na zakoupení obrazu císaře pána, kterýžto obraz vydán byl na oslavu císařského jubilea a jehož prodej obstarává dvorní knihkupectví universitní ve Vídni. Okresní rada školní v Praze nařídila správám škol, aby »se vším urychlením« subskripci tu […]

vydáno před 2 měsíci

31. 3. 1889: Nejbohatší lidé světa na konci 19. století

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Nejbohatší lidi světa Zmínili jsme se již jednou o studii francouzského učence M. C. de Varigny v »Revue des Deux Mondes«, jež nyní vyšla o sobě v knize pod titulem »Les Grandes Fortunes aux Etats-Unis et à l’Angleterre«. Spisovatel pojednává sice pouze o největších jměních ve Spojených Státech a v Anglii, poněvadž ale tam, jak známo, bydlí nejbohatší […]

vydáno před 2 měsíci

30. 3. 1889: Spalování mrtvol plynem, krádeže drůbeže a zatarasené mostní oblouky

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Zatarasené oblouky pod Karlovým mostem Jak známo, přepíná most Karlův několika mohutnými oblouky také ostrov Kampu. V obloucích těch zřídili majitelé sousedních domů na ostrově Kampě různé přístavky a skladiště, jichž užívají k ukládání různých věcí. Poněvadž pak oblouky tyto nalezají se v inundaci, bylo majitelům skladišť svého času nařízeno, aby oblouky tyto přístavků zbavili. Při komisionelním jednání, […]

vydáno před 2 měsíci

29. 3. 1889: Nové názvy holešovických ulic a smrt bednářského pomocníka

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Pojmenování nových ulic v Holešovicích-Bubnech Jak známo, schválila městská rada ve schůzi dne 13. března 1389 pojmenování dalších 12 nových ulic v Holešovicích-Bubnech, jichž jmena jsou: Palackého třída (od domu č. p. 115 až k č. p. 46), Holešovické nábřeží, ulice Trojská, ulice Trnoštovská, ulice nádražní, ulice »U papírny« (místo dřívější ulice nádražní), ulice Vltavská, ulice Bubenská, »U […]

vydáno před 2 měsíci

28. 3. 1889: Rozšíření Skořápkové ulice, jatka v Holešovicích a případ šíleného ovčáka

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Rozšíření Skořápkové ulice Jak jsme byli již oznámili, koupilo staré domy »u Šturmů« na Uhelném trhu, které sahají hluboko do Škořápkové ulice, družstvo, jež již s jich bouráním započalo. Rozšíření Škořápkové ulice byl velice na závadu nárožní dům p. Stýbla, který při vyjednávání s náměstkem starostovým p. Kandrtlem a třemi členy městské rady se uvolil, že dům tento […]

vydáno před 2 měsíci
X Zavřít