„Zdravější“ alternativy cigaret? Odborníci bijí na poplach a požadují přísnější regulaci

13. března 2021 ∙ 10:56
Tereza Běhalová
Alternativní kouření
Alternativní kouřeníFoto: Unsplash

Na následky kouření zemře ročně v Česku kolem 18 tisíc lidí, tedy zhruba jedno okresní město. Řada spotřebitelů přešla v poslední době na alternativy běžných cigaret – především zahřívaný tabák a e-cigarety založené na principu vaporizace tekutých náplní. Odborníci ale varují, že tyto produkty rozhodně nejsou tak neškodné, jak se často jejich výrobci snaží prezentovat.

K aktuálním otázkám na téma kouření se vyjádřili přední čeští lékaři v rámci neveřejného diskuzního panelu, který uspořádala na půdě Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze pacientská organizace Onkomaják. Jedním z probíraných témat byly i alternativy klasických cigaret, které se na trhu objevily v posledních letech. Lékaři se shodli, že zatím nemají příliš mnoho dat o dopadech alternativ na lidský organismus.

„Jediné, co můžeme porovnávat, je to, co vdechují jejich konzumenti. Dále můžeme hodnotit určité biomarkery. Z tohoto hlediska představují e-cigarety malé riziko, menší než pět procent oproti běžným cigaretám,“ uvedla prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. s tím, že u zahřívaného tabáku by tak jednoznačná nebyla.

„Škodlivější jsou jednoznačně výrobky, které obsahují tabák, a tím i více toxických látek. Zahřívaný tabák má teplotu kolem 350 stupňů Celsia, což je těsně pod teplotou hoření, probíhá tam tlení a vzniká již mnohem víc toxických látek, než je v aerosulu e-cigaret. Některé firmy tuto alternativu prezentují jako zdravé kouření, což tedy opravdu není,“ doplnila prof. Králíková.

Přibývá intoxikovaných dětí

Elektronické cigarety založené na vaporizaci tekutých náplní označují za problém především toxikologové. Za poslední roky zaznamenali vysoký podíl akutních případů intoxikace e-liquidem a e-nikotinem.

„V loňském roce Toxikologické informační středisko VFN konzultovalo 45 případů akutní expozice tekutině z e-cigaret. Sedmdesát procent z nich byly děti do dvou let, přes třicet z nich byli kojenci. Přibližně jednou týdne doporučujeme hospitalizaci v nemocnici dítěte s akutní expozicí elektronickým cigaretám. Chybí jakákoli obezřetnost rodičů a informovanost, nakolik mohou být tyto náplně pro děti nebezpečné,“ řekl doc. MUDr. Sergej Zacharov, PhD., přednosta Kliniky pracovního lékařství VFN a 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Náplně do elektronických cigaret podle něj postrádají jakékoli varovné signály a nápisy. Lákavé příchutě a přitažlivá dekorace produktů obsahujících nikotin přitahuje pozornost zvídavých dětí ve věku jednoho či dvou let, kdy jsou už schopny samostatného pohybu a podle dětských psychologů mají vyvinutou touhu aktivně ochutnávat vše, co je obklopuje.

Doc. Zacharov proto vybízí k zavedení preventivních opatření, jako jsou jasné varovné znaky a věty na obalech těchto produktů a samotných výrobcích (vapovací pero, náplně s e-liquidem, doplňovací nádržky), které by jasně upozorňovaly rodiče na možné nebezpečí.

Liquidy jako nová cesta k sebevraždě

Vysoce toxický nikotin v náplních e-cigaret je podle odborníků v současnosti nejdostupnějším jedem, který lze koupit téměř kdekoliv. „V tekutině je vysoké množství nikotinu, toxická dávka kterého 0,2 mg/kg je nižší než toxická dávka amfetaminů (zpravidla 1,0 mg/kg). Pervitin ale v obchodech nekoupíte. Nikotinovou náplň s koncentrací až 20 mg/ml ano. Chybí regulace,“ zdůraznil doc. Zacharov.

Lékaři již zaznamenali řadu případů nitrožilní aplikace, ale i cílené požití tekutiny za účelem sebevraždy. „Konzultovali jsme již případ, kdy třicetiletý muž vypil pět deseti mililitrových lahviček, což představovalo 600 miligramů čistého nikotinu najednou. Tím, že u nás není dostatečná regulace, jsou tyto náplně volně prodejné, dostupné i pro mladistvé a představují velké riziko,“ dodal doc. Zacharov s tím, že například v Austrálii jsou elektronické cigarety dostupné jen na lékařský předpis.

Zdroj: Tisková zpráva VFN

X Zavřít