12. 3. 1890: Led na Vltavě a schůze ohledně chrámu sv. Ludmily na Vinohradech

12. března 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Led na Vltavě

Hnutí ledu na Vltavě očekávalo se včera celý den. Dopoledne hnul se led od mostu spojovací dráhy až pod jez u Šítkových mlýnů, kde zůstal státi a zatarasil řečiště. Stav vody na Vltavě byl malý ; od 6 hodin ráno do 4 hodin odpoledne vystoupila Vltava pouze o 74 ctm. nad normál za stálé teploty + 7° R. Z venkova nedošly zprávy o stoupání vody na přítocích Vltavy ani o hnutí ledu. — Led na dolejší Vltavě od jezu pod mostem císaře Františka Josefa až ke Karlínu taktéž již odplul. – Národní listy, 12. 3. 1890

Chrám sv. Ludmily na Král. Vinohradech

Spolek pro podporování stavby chrámu Páně sv. Ludmily na Kr. Vinohradech koná v neděli dne 23. března t. r. o 3. hodině odpolední v místnostech Měšťanské besedy vinohradské třetí výroční valnou hromadu. Předmětem rokování jest čtení zápisu o předešlé valné hromadě, zpráva jednatelská a pokladniční, dále volby výboru a volné návrhy, které dle stanov nejméně osm dní před valnou hromadou správnímu výboru předložiti jest, aby týž o nich usnésti se a návrhy své uspůsobiti mohl. Schůze správního výboru koná se tamtéž ve čtvrtek dne 13. března t. r. o 7. hodině večerní. Na pořádku běžné záležitosti. – Národní listy, 12. 3. 1890

[related-post id=“28462″]

Zšílela

Anna Bavorová, 37letá posluhovačka ze Žebrákova u Příbrami, bytem č. 122—II., zšílela v noci na dnešek. Uzavřela se v pokojíku, rozbila petrolejovou svítilnu o podlahu, hořící petrolej vybuchl a rozlil se po předmětech, jež se vzňaly, načež dala se nešťastnice do strašného křiku. Přivolaní policejní strážníci vypáčili dveře a spoutali šílenou. Po lékařském dobrozdání musila býti dopravena do blázince. Hořící věci v pokoji byly od domácích lidí záhy uhašeny. – Národní listy, 12. 3. 1890

Těžce raněn

Pan Emanuel Fantl, 39letý knihvedoucí z Vlachova Březí, spadl včera nešťastnou náhodou s vytahováku a zranil se tak povážlivě, že musil býti do všeobecné nemocnice odvežen. – Národní listy, 12. 3. 1890

X Zavřít