Rodný dům Jana Palacha se promění na památník. Nahlédněte dovnitř

14. ledna 2019 ∙ 08:43
Kristián Vích
Vítězný návrh Památníku Jana Palacha.
Vítězný návrh Památníku Jana Palacha.Foto: Národní muzeum

Ve středočeských Všetatech v domě, kde Jan Palach strávil své dětství, vzniká památník, který bude připomínat jeho život a sebeobětování i širší historické souvislosti jeho činu. Otevření je naplánováno na 21. srpna tohoto roku a připravuje ho Národní muzeum za podpory Ministerstva kultury podle vítězného architektonického návrhu společnosti MCA ateliér.

V roce 2014 Národní muzeum uzavřelo kupní smlouvu s majiteli Palachova domu a během jara 2015 byl dům zapsán v katastru nemovitostí jako majetek České republiky. Dlouhodobě neobývaný dům byl ve velice špatném technickém stavu. Vzhledem k významu tohoto místa a snaze najít co nejlepší a nápadité řešení, Národní muzeum v říjnu 2015 vypsalo architektonicko-výtvarnou soutěž na celkovou podobu památníku.

V soutěžní lhůtě bylo přijato celkem 31 návrhů, z nichž porota vybrala vítězný koncept. Stal se jím návrh architektů z MCA atelier s.r.o., na jehož základě v letošním roce vznikne ve Všetatech umělecky cenný památník se silným emočním nábojem.

Foto: Národní muzeum

Stavební povolení k vybudování památníku získalo Národní muzeum počátkem roku 2018 a následně opakovaně vypsalo otevřené výběrové řízení na dodavatele stavby. Důvodem opakovaného tendru byl nezájem stavebních firem o zakázku za 16 milionů korun. Dodavatele se podařilo vybrat až na čtvrtý pokus a stavební práce se rozběhly v polovině srpna loňského roku.

[related-post id=“4413″]

Poprvé se návštěvníkům Památník otevře 21. srpna letošního roku. Jeho nedílnou součástí bude expozice, která představí autentické předměty připomínající Jana Palacha. Jeho osobnost a čin budou zakotveny v dobových souvislostech přelomu let 1968 a 1969 zdůrazněných i audiovizuálními materiály. Hlavními autory expozice jsou historik Petr Blažek a Michal Ježek.

Foto: Národní muzeum

U vítězného návrhu porota především ocenila komplexně intelektuálně zvládnutý přístup s přesně promyšlenou dramaturgií expozice směřující k interpretaci Palachova odkazu. Původní dům je ve vítězném návrhu zachován ve své nejzákladnější stavební substanci, přičemž autoři do něj navíc vklínili hranu symbolizující komunistický režim. Hrana směřuje k záblesku světla a k opuštěnému rodinnému stolu, který zároveň může mít význam společného stolu národa, jenž se stal opuštěným. V interiéru Palachova domu působí sugestivně štěrbinové světlo z neúplně zaslepených oken. Atmosféru celého prostoru doplní torza Palachových pokojů s nezakrytými okny.

Foto: Národní muzeum

X Zavřít