24. 7. 1890: Dřevěné zábradlí povolilo a ženy se zřítily do potoka na kameny

24. července 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Nehoda pod Vyšehradem

Velká nehoda, která měla za následek ohromný sběh lidu, udála se včera po osmé hodině večerní pod Vyšehradem. Obyvatelé onoho velkého čtyřhranu domů, který leží na západní straně zrovna u zdí Vyšehradu, chodí pro vodu do Prahy, totiž do kašny na blízku nové školní budovy v Slupech. Včera večer vracely se dvě ženy dělníků, pí. Hybšová a Tumová s plnými putnami domů. Pod mostem spojovací dráhy vede přes potok Botič dřevěná lávka s chatrným dřevěným zábradlím. Když obě ženy přišly na lávku, chtěly si odpočinouti a podepřely si plné putny o zábradlí. V tom však zábradlí povolilo a ženy řítily se po zpátku za ním do potoka a padly s výše dvou metrů na kamení v ložisku naplaveném, a sice tak, že pí. Tůmová i s putnou padla na paní Hybšovou. V té době vrací se právě pracující lid z města a rozčilující nehoda udála se za přítomnosti mnoha svědků. Někteří dělníci seskočili hned do potoka a pomohli ubohým ženám ze strašné situace. Paní Tůmová byla s to po malé chvíli sama domů jíti, ač byla také dosti povážlivě pohmožděna, ale pí. Hybšová byla tak potlučena, že s těží ji vyvedli z potoka pak s namaháním domů ji dovlekli. To však trvalo tak dlouho, že zatím ze všech blízkých domů seběhli se lidé, tak že zástup vzrostl hned nejméně na tři sta lidí, kteří hlasitě reptali, že je možno, aby pod očima bdělé policie taková nehoda se státi mohla. Paní Hybšová sama sklesla bez vědomí na zem. Následky nehody ukážou se bohužel teprv později, poněvadž v prvním rozčilení nebyly ženy ani sto říci, kde si ublížily. – Národní listy, 24. 7. 1890

Z krácení doby pracovní

Pan Jan Navrátil, majitel závodu truhlářského v Karlíně, povolil svému dělnictvu 10hodinnou dobu pracovní. – Národní listy, 24. 7. 1890

[related-post id=“31684″]

Vyznamenaný český dělník

Panu Jos. Vorlíčkovi z Hostivic u Karlina, dílovedoucímu v továrně na vyrábění kočárů firmy Krist. Stickl a syn, jenž před 40 léty vstoupil do závodu tohoto jakožto dělník, nepřetržitě v něm setrval a vyznamenávaje se povždy neúhonností a vzorným konáním svých povinností, udělen byl císařem stříbrný záslužný kříž s korunou. Včera v 11 hodin dopoledne připjal policejní ředitel ryt. Stejskal s příslušným oslovením p. Vorlíčkovi vyznamenání toto, načež oslavenec za vyznamenání vzdal srdečné díky. Slavnosti obcovali předseda společenstva p. Bartmann se členy výboru a továrník p. Stickl, kteří p. Vorlíčkovi k tomuto vyznamenání blahopřáli. – Národní listy, 24. 7. 1890

X Zavřít