25. 5. 1889: Kámen, nebo železo? Odborníci debatovali, z jakého materiálu stavit mosty

25. května 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Kamenný či železný most přes Vltavu?

O tomto předmětu rokováno znovu včera večer ve spolku architektů a inženýrů v Měšťanské besedě. První řečník, pan inž. Soukup, mluvil ve prospěch mostu kamenného. Zejmena k tomu poukazoval, že rozdíl mezi nákladem na most kamenný a na most železný nebyl by tak veliký. Tento náhled ještě důkladněji odůvodnil následující řečník inž. p. Jandů. Vypočítával, odvolávaje se ke zkušenostem učiněným při stavbách různých mostů v Evropě, kamenných i železných, že náklad stavební na most kamenný, dále kapitál potřebný k vydržování jeho a pak kapitál na případné jeho znovuzřízení nebyly by v celku o mnoho větší, nežli na most železný. Při posuzování výhodnosti té které konstrukce, pravil řečník, třeba především přihlížeti k otázce únosnosti jeho, pak třeba bráti v úvahu zřetel esthetický a konečně třeba se ptáti, za jakou sumu lze dotyčnou konstrukci poříditi. I dovozoval řečník, že v každém zmíněném ohledu doporučuje se stavba mostu kamenného, zejmena pokud se únosnosti, trvalosti týče, most železný nemůže se kamennému vyrovnati. — Po několika poznámkách p. vrchního inženýra Prášila k vývodům předchozího řečníka ujal se slova znovu pan inž. Vosyka, který byl rozpravu o mostech v první schůzi architektů a inženýrů zahájil. Projevil především radost z toho, že se nemýlil, poukazuje v zahajovací přednášce své k tomu, že záležitost stavby nového mostu pražského není jen místní záležitostí pražskou, nýbrž také záležitostí národní, ježto rozpravy ve spolku vedené sledovány byly, jak sám měl příležitost se přesvědčiti, velkým účastenstvím venkova. Děkoval řečníkům za vřelý zájem o otázku tak důležitou, který osvědčili svými věcně zajímavými úvahami. Po té přednášel nové důvody, odporučující stavbu mostu kamenného, jakožto odpověď na námitky, průběhem debaty mostu kamennému činěné, zejmena dokazoval, že kamenný most na místě nynějšího mostu Františkova jest opravdu možný. Na konec přečetl návrh stručného memoranda týkajícího se posuzování projektů nového mostu, které si přeje, aby představenstvem spolku podáno bylo městské radě pražské k uvážení. Vzhledem k pokročilé době noční další řečníci, kteří hodlali ještě o zajímavém předmětu rozpravy promluvit, vzdali se slova. Schůze skončena o 11. hod. Byla to poslední schůze spolku architektů a inženýrů v letním období letošním. – Národní listy, 25. 5. 1889

Oheň

Dnes po půlnoci vznikl z neznámé dosud příčiny oheň v domě č. 103 p. Frt. Svobody v Michli a záhy tak záhubně se rozšířil, že obyvatelé I. patra, poněvadž hořely schody, nemohli více uniknouti. Rychle přibylí hasiči vyšplhali se k oknům a snesli šťastně nejen všechny ohrožené osoby, nýbrž podařilo se jim i nábytek vynésti a zachrániti. Po usilovném namahání byl oheň uhašen. Škoda jest značná. – Národní listy, 25. 5. 1889

Dopaden

Emanuel Tesař, 26letý řeznický pomocník z Voltýřova u Milevska, pro krádež již dvakráte potrestaný, urazil včera dva visací zámky u dveří sklepa řezníka p. Václ. Schlesingera v domě č. 234–1., vnikl do vnitř a ukradl asi za 15 zl. masa. Když s lupem svým chtěl uniknouti, byl přistižen a přivolaným strážníkem zatčen. – Národní listy, 25. 5. 1889

Těžce zraněn

K. Párys, 19letý zámečnický pomocník z Lochovic, bytem č. 902 v Žižkově, byl včera v 9 hodin večer na náměstí »u Rajsmonky« udeřen od zlatnického učně Jana Hájka kamenem do hlavy a těžce zraněn. Přivolaný lékař obvázal mu ránu a dal ho do všeobecné nemocnice dopraviti. Pachatel byl zatčen a odveden na komisařství. – Národní listy, 25. 5. 1889

X Zavřít