12. 5. 1889: Sokolská slavnost na Žižkově a rozmary májového počasí

12. května 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Národní slavnost na vrchu Žižkově

Dne 2. června t. r. uspořádána bude na temeni a v sadech památného vrchu Žižkova národní slavnost sokolská ve prospěch spolku pro zbudování tělocvičny Sokolu Žižkovskému, při které bude množství dětí v oděvech Sokolů českých, chorvatských a amerických pořádati reje a hry. Utěšený sad, množství různých divadel a překvapení, jakož i účel vlastenecký zmíněné slavnosti, jsou zárukou skvělého výsledku. Dítky, které súčastniti se hodlají slavnosti v krojích sokolských, nechť přihlásí se u p. K. Kühna, kloboučníka v Praze a Žižkově. – Národní listy, 12. 5. 1889

Průtrž mračen

Průtrží mračen byly včera odpoledně stiženy mnohé krajiny v Čechách a utrpěly veliké škody na osení i majetku. Po 4. hod. zatemnila se obloha a za blesku a bouřky nastala průtrž mračen, která v malé chvíli rozvodnila potoky a říčky tak, že vystoupily z břehů. Pokud známo, byly průtrží mračen velice poškozeny obce Mstětice a Čelakovice. Trať severozápadní dráhy byla zaplavena a osobní odpolední vlak přibyl do Prahy o více nežli o hodinu později. – Národní listy, 12. 5. 1889

Rozvodněný Botič

Včera ke 4. hodině odpol. strhla se bouře nad okolím Prahy směrem jihozápadním. Obloha byla zahalena neproniknutelnými mračny, blesky se křižovaly a v dáli bylo silné hromobití, Na mnohých místech spustil se dlouho trvající liják. Botič od Záběnlic až do Michle rozvodnil se, voda vystoupla z břehů a zaplavila nížiny, spůsobivši v zelinářských zahradách a na osení dosti značnou škodu. K 8. hodině bylo oznámeno telegraficky že voda na Botiči stále stoupá a zaplavuje nad Michlí a v okolí pole i luka, že však nehrozí žádné nebezpečí. V Praze trval silný déšť asi 2 hodiny. – Národní listy, 12. 5. 1889

X Zavřít