12. 8. 1889: Výbuch střelného prachu, přednáška Emila Holuba a soukromé školy v Čechách

12. srpna 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Výbuch střelného prachu

Včera o půl 7. hod. večer nabíjel puškař p. Červenka v Národním divadle v rekvisičním sále bambitky, z nichž mělo být při představení stříleno. Při tom vybuchla jedna zápalka a od ní vzňal se střelný prach ležící na stole, následkem čehož p. Červenka utrpěl lehké zranění v obličeji. – Národní listy, 12. 8. 1889

Přednáška

Dor. Emil Holub, cestovatel africký, uspořádá dne 25. srpna 1889 o 3. hod. odpol. ve svém rodišti Holicích v místnostech občanské besedy v hotelu »u Jiřího z Poděbrad« přednášku o výzkumech a událostech své poslední výpravy do jižní Afriky. Přednášce této bude přítomna též choť dra. Holuba, která s ním cestu po Africe konala. Čistý výnos určen jest ku podpoře výstavy dra. E. Holuba, jejiž otevření příštím rokem se uskuteční. Vstupné za osobu 1 zl. – Národní listy, 12. 8. 1889

Soukromé školy v Čechách

Na soukromých školách lze zvláště stopovati, jak německý živel prostupuje kraje české. Není téměř většího místa českého, aby tam nebyla nějaká německá škola soukromá. V českých okresech školních je dohromady 186 soukromých škol, a to: 47 českých evangelických, 9 českých klášterních a 3 české jednotlivců; dále 87 německých židovských, 18 německých schulvereinských, 9 německých klášterních, 13 německých škol jednotlivců. Je tudíž v českých okresích 59 českých, avšak 127 německých škol soukromých. Naproti tomu v německých okresích jest jen 76 soukromých škol, a to: 24 českých Ústřední Matice a 2 české klášterní; pak 50 škol německých evangelických, klášterních, židovských a schulvereinských. Je tudíž v Čechách všech českých škol soukromých 85, německých 177. Karakteristické zajisté jest, že z 97 židovských škol soukromých není ani jediná česká, za to všecky evangelické školy v českých obcích jsou jen české. Vedle jmenovaných 97 škol židovských a 21 škol schulvereinských obstarává poslání germanisace ještě 27 škol klášterních. Slušný to dojista počet pastí na lapání českých dětí. – Národní listy, 12. 8. 1889

X Zavřít