21. 7. 1889: Stěhování vězňů na Pankrác, nepoctivý číšník a pohroma na Moravě

21. července 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Přestěhování vězňů z trestnice svatováclavské

Vrchní státní zastupitelstvo sdělilo městské radě, že dle vynesení ministerstva spravedlnosti má se dne 1. září 1889 s přeložením trestanců z trestnice sv. Václava do nové trestnice na Pankráci počíti, a přeložení to v nejkratší době provésti. Zároveň sdělilo vrchní státní zastupitelstvo, že přeložení bude provedeno takovým spůsobem, že svatováclavská trestnice v prvních dnech měsíce září t. r. obci pražské v majetek odevzdána bude. – Národní listy, 21. 7. 1889

Šel pro drobné

Ve francouzské kavárně na Příkopech žádal včera ráno jistý obchodník z Roudnice vrchního číšníka, aby mu dal za dvě stozlatové bankovky drobné. Vrchní číšník neměl tolik peněz u sebe a tu nabídl se druhý číšník Alois Čapek, že dojde pro drobné do banky Union. Vzal obě stovky, odešel bez klobouku a více se nevrátil. Dle všeho peníze zpronevěřil. Čapek je 21 roků stár a dovolencem dělostřeleckého pluku. Členem » Ústředního spolku číšníků v Praze« není. – Národní listy, 21. 7. 1889

[related-post id=“21754″]

Živelní pohromy na Moravě

Bouře, provázená krupobitím, která se snesla nad Švábenicemi, spůsobila v obci této a v celém okolí značné škody. Vichřice zvrátila povětrný mlýn a z kostela švábenického odnesla polovici střechy. Mnoho stodol a starších budov bylo značně poškozeno. Také veliké množství oken bylo rozbito. Obec Orlovice a Malkovice (v okresu výškovském) utrpěly škodu na 20 000 zlatých. Obyvatelé obcí Prodlova, Dědkovic a Přelovic utrpěly škody živelní pohromou více než 40 000 zl. – Národní listy, 21. 7. 1889

X Zavřít