22. 9. 1868: Falešný krejčí napálil lehkověrného obchodníka

22. září 2018 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Krejčí nového druhu

K jistému obchodníku v líhovinách v platnýřské ulici zavítal v těchto dnech muž, který si zdál nesmírně libovati v kořalce, jelikož po několik hodin stále ji popíjel. Prodávači byl takovýto host vítaný a zapředl s ním důvěrný hovor, v němž se dověděl, že statný piják je řemesla svého krejčí, nyní však pro nedostatek práce na zahálku odkázán. Obchodník se nabídl, že mu zaopatří na několik dní práci, by mu totiž jeho zimní oděv opravil. Muž přijmul ochotně toto nabídnutí jakož i zimní kabát a spodky k opravě a obdržev ještě 80 kr. na všelijaké maličkosti opustil se šatem tím kořalnu, udav spolu prodávači své obydlí. Dle úmluvy měl druhý den svěřené mu šaty zpět přinesti. Minul však ten den, jakož i druhý a třetí a krejčí nepřicházel, to vzbudilo podezření v obchodníkovi a obrátil se tedy do udaného mu obydlí, kde však nikdo o krejčím nevěděl. Teprvé nyní nahlídl lehkověný obchodník jak ošizen byl. – Pražský denník, 22. 9. 1868

Pokus sebevraždy

Včera dopoledne pozoroval vůdce parostroj, jenž od stanice Libušic k Roztokám přijížděl, mladého člověka, kterak při blížení se parostroje rychle seběhl ke svahu skály, kde roztloukáním kamene zaměstnán byl, a s chladnou myslí se položil blíže kolejí železničných, přes které v několika okamženích vlak přejeti měl. Úmysl nešťastníka bylo snadno lze předvídati, a proto byla sebevražda tato ještě v čas překažena. Vůdci parostroje podařilo se totiž, že častým pískáním stroje upozornil strážníka železničního jakož i jiné dělníky na sebevražedlníka, který vida že mu úmysl jeho zmařen bude, od předsevzetí svého upustil a v blízkých skalinách se skryl. – Pražský denník, 22. 9. 1868

[related-post id=“12652″]

Zápis žáků

Na nově zřízené farní hlavní škole strahovsko-svatovítské, sestávající ze 4 tříd pro chlapce a 4 tříd pro dívky, započne se nový rok školní dne 1. října ve čtvrtek v 8 hodin dopoledne. Zápis nových žáků a žákyní bude v posavadních místnostech školy u sv. Víta dne 29. a 30. září, a sice: od 8 hodin dopoledne pro žáky i žákyně do třetí a čtvrté třídy, odpoledne od 2 hodin pro žáky a žákyně do první a druhé třídy. Každý nový zák musí se při zápisu vykázati vysvědčením z předešlého roku. – Pražský denník, 22. 9. 1868

X Zavřít