9. 5. 1889: Prohnaná šejdířka, výstava velryby a nedělní klid v kupeckých obchodech

9. května 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Prohnaná zlodějka

V měsíci prosinci m. r. do služby přijal pan Vála. statkář v Mileticích děvče, které mu odevzdalo čelední knížku znějící na jméno Apoleny Sýkorové z Chotěboře. V měsíci únoru letošního roku zmizela náhle tato stužka, když byla druhou služebnou Antonii Kosovou o všecko šatstvo, peníze a jiné věci okradla a z uzamčeného šuplete knížku služky této odcizila. Pátráním četnictva a policie přišlo na jevo, že zmizelá ženština před časem ve Slaném velkou krádež spáchala a že knížka, kterou panu Valovi odevzdala, jiné dívce byla ukradla. Jelikož tato prohnaná zlodějka, která pro svou bezpečnost i služební knížky krade, vzdor pilnému pátrání policejních orgánů dopadena býti nemůže, ačkoli i zatýkačem stíhána jest, žádají se pp. hostinští, hospodáři a hospodyně, aby tuto nebezpečnou šejdířku, která nepochybně knížkou řádné služky Antonie Kosové z Rychnova nad Kněžnou se vykazuje, příležitostně zadrželi a tím její dalším, lidskému majetku nebezpečným rejdům zabránili. – Národní listy, 9. 5. 1889

Výstava velryby

V témdni svatojanském a sice od neděle dne 12. do neděle dne 19. května bude výstava velryby na Betlémském náměstí opět otevřena, načež v měsících letních dopravena bude kostra do nové budovy král. zemského musea. Výstava obsahovati bude opět četné nové přírodniny, čistý výnos její věnován jest na doplnění sbírek přírodních v novém zemském museu. Otevřena bude vždy od 9—12 hod. dopoledne a od 2—6 hod. odpoledne; vstupné 10 kr., mládež 5 kr. – Národní listy, 9. 5. 1889

[related-post id=“19408″]

Nedělní klid v kupeckých obchodech na Smíchově

Smíchovští kupci usnesli se, že budou i letos své obchody od 21. dubna až do konce září t. r. v neděli a svátky zavírati. Toto zajisté humanní usnešení přijali a provádějí přesně veškeří páni kupci až na čtyři, kteří tvrdošíjně své obchody v 6 hodin večer otevírají a porušují tím solidaritu s ostatními soudruhy a to k vůli nepatrnému osobnímu prospěchu. Lze se nadíti, že i pánové tito rozpomenou se, k čemu se byli zavázali a čím povinni jsou svému personálu i obecenstvu. – Národní listy, 9. 5. 1889

X Zavřít