9. 10. 1889: Výstava obrazů, vzácný pták a chatrný dům

9. října 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: PražskýDEN.cz

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Vystavené obrazy

Pozornost obecenstva procházejícího se v Ovocné ulici vábí po několik dní již dva obrazy vystavené ve výkladní skříni firmy Thonetovy. Jsou to portrety dvou dívek, v nichž slučují se pikantní rysy obličejů s jakýmsi fantasticky malebným úborem. Jakožto tvůrce těchto děl podepsán jest na obrazech Šamberk; aby pak nevznikla pochybnost, jestli snad zasloužilý náš F. F. Šamberk, jenž vedle umění hereckého tak čestným spůsobem vyznamenal se též v umění spisovném, nepokusil se též v malířství, poznamenáváme, že původcem obrazů jest mladý malíř pan Vladimír Šamberk, syn umělce výše jmenovaného. – Národní listy, 9. 10. 1889

Vzácný pták

Stěhovavý luňák hnědý (Milvus migrans) byl postřelen v honitbě p. Markusa ve Stodůlkách od hajného Procházky 5. t. m. Jest to starý samec zvláštní odrůdy, podobný luňáku vodnímu (Hydroictinia) něco menší luňáka červeného (Milvus regalis). Délka těla obnáší 56, rozpětí v křídlech 130 ctm., barva těla tmavohnědá, hlava šedožlutá. Luňák ten jest domovem na Rusi, ve středním Německu náleží k ptákům vzácným ; vyskytuje se též v Uhrách, v Italii a Španělsku. V měsíci říjnu táhne obyčejně do jižní Evropy, stěhuje se také odtud do Afriky. Jen málo jich zde bylo dosud zastřeleno. Majitel p. Markus doufá ho udržeti na živu, máť pták pouze jedno křídlo prostřelené a dva dni již bere potravu. – Národní listy, 9. 10. 1889

[related-post id=“23991″]

Chatrný dům

Přinesli jsme zprávu, že na bývalém domě pana Stýbla na nároží Uhelného trhu a Skořápkovy ulice, jejž obec po dlouhém vyjednávání za 34.000 zl. koupila, objevují se povážlivé trhliny ve zdi, přiléhající k nové stavbě p. Bendla a soudruhů. Poněvadž opadávala i omítka se zdí v bytech a trhliny povážlivě se šířily, odbývala se předevčírem na místě magistrátní komise, která shledala, že část zdi v prvním patře hrozí sesutím a nařídila, aby nájemník v I. patře ihned se vystěhoval, což se také stalo, a dále, aby dům byl silným trámem opřen o dům protější. Poněvadž trhliny stále se množí, není vyloučena možnost, že bude nutno, aby i jiní nájemníci ještě záhy se vystěhovali. – Národní listy, 9. 10. 1889

Těžce raněni

Václ. Novákovi, 27letému nádenníku z Dol. Břežan u Jílového, zaměstnanému při stavbě pavillonů pražské všeobecné nemocnice, spadla v pondělí s výše jednoho patra tesařská sekera na hlavu a zranila ho velmi těžce. Nalezá se v nemocnici v lékařském ošetřování. — Jos. Veselému, 18letému dělníku, zaměstnanému v pivovaře v Popovicích, spadlo vytahovadlo na nohu a roztřištilo ji. — Frant. Kliment, čtyřletý chlapec posluhovačky v Žižkově č. 271, spadl v pondělí se stolice tak nešťastně na zem, že zlomil ruku a musil býti do nemocnice dopraven. – Národní listy, 9. 10. 1889

X Zavřít