30. 5. 1890: Matka, která zabila osmiletého syna, je stále nezvěstná

30. května 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Zavražděné dítko

Dosud nepodařilo se vypátrati ani pěstouna, který asi 8letého chlapce z venkova na několik dnů před sv. Janem přivedl k nalezinci, ani matku, která chlapce tohoto v rokli na poli u Strašnic byla uškrtila. Soudní vyšetřování jest velice nesnadné, poněvadž nutno vyšetřovati všecky dítky, které byly z nalezince dány na venek matkám k dalšímu ošetřování. Policejní ředitelství pražské upozorňuje, že kdyby zejména páni starostové a učitelové oznámili buď ústně příslušným okresním soudům, neb písemně policejnímu ředitelství v Praze, zdaž v jich obcích neb okresích pohřešuje se asi 8letý chlapec, jenž zajisté již delší dobu v některé obci nalezal se u pěstouna v ošetřování a před sv. Janem zmizel, vyšetřování valně by se usnadnilo. Písemné oznámení policii pražské, která se nemusejí ani vypláceti, již někteří starostové a učitelové zaslali. – Národní listy, 30. 5. 1890

Potulní medvědáři a cikáni

Některá okresní hejtmanství vydala následující vyhlášku: V poslední době bylo shledáno, že se v obcích potloukají medvědáři a cikáni. Jsou to lidé práce se štítící, kteří pravidelně cizímu majetku jsou nebezpeční. Obyčejně nemají žádných průkazních listin o své domovské příslušnosti. Obecní starostové upozorňují se za tou příčinou, že zmínění tuláci i s rodinami bývají často přikázáni obci, kde byli posledně přistiženi, když zavede se k zjištění jich domovské příslušnosti úřadní řízení a nelze zjistiti, ve které obci mají domovské právo. Z důvodu tohoto žádají se obecní starostové, aby těchto tuláků v obci netrpěli, nýbrž je ihned z obvodu vypověděli. – Národní listy, 30. 5. 1890

[related-post id=“29970″]

Těžce raněni

Čalouničtí učňové 17letý Mart. Bláha a 15letí Karel Böhm a Václav Karnet ze Suchdolu, zaměstnaní u čalouníka p. Bohumila Bubáka v Jirchářích č. 149—II., chtěli včera večer seznati účinek hašení vápna v láhvi. Vsypali do veliké skleněné láhve nehašené vápno, vlili do ní asi litr vody a láhev pak zátkou uzavřeli. V malé chvíli láhev se roztrhla a vápno vytrysklo učňům do obličejů. Za bolestného nářku klesli hoši k zemi a utrpěli nebezpečných popálenin. Byli neprodleně dopraveni do všeobecné nemocnice. – Národní listy, 30. 5. 1890

K vyhubení kokotice

Dle ustanovení zemského zákona mají obecní starostové každého roku v květnu a v srpnu obvyklým způsobem upozorniti občanstvo na hubení cizopásné roslliny kokotice jetelové (cuscuta, povázka či živý vlas) a četnictvu i osobám pro silniční dozor a polní majetek bylo nařízeno, aby každé přestoupení zákona tohoto ihned obecnímu starostovi udali. – Národní listy, 30. 5. 1890

X Zavřít