27. 1. 1868: Na cestě do Ameriky zemřelo na mor přes 100 lidí

27. ledna 2018 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Podívejte se, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Měření

Svítivost plynu městského bude na příště každého téhodne od prof. Zengra z pražské polytechniky zvláštním přístrojem měřena a výsledek veřejnými novinami uveřejňován, aby obecenstvo samo mohlo posuzovat jasnotu plynu. V prosinci byla svítivost městského plynu jako 15 svíček lojových, z nichž 6 připadá na libru. – Pražský denník, 27. 1. 1868

Pomník

Tělocvičný spolek “Sokol” v Praze učinil všem ostatním spolkům tělocvičným v Čechách provolání, aby uspořádaly zábavy a z čistého užitku nějakou částku na pomník Fügnerův přispěly, na jehož postavení již 2000 zl. sebráno bylo. – Pražský denník, 27. 1. 1868

Nehoda

Nehodou byl postižen v sobotu večer jistý drožkář v Jakubské ulici. Jsa vyzván, by z jednoho domu tamže několik osob do plesu dovezl, obracel se svým povozem v úzké oné ulici. Při obratu tomto vrazil drožkou do vyčnívajícího kamene a násilným otřesením ztratil vozka rovnováhu a spadl z kozlíku na dlažbu. Pádem tím tak značně se potloukl, že zůstal be sebe ležeti. V takovém stavu byl nalezen od osob, jež měl do plesu vézti. Ti se ubohého hned ujali a když pak vozka poněkud se vzpamatoval a na těžké bolesti si stěžoval, byl od přítomných do vnitř drožky naložen a od jednoho mladíka do svého bytu v hradební ulici dovezen. – Pražský denník, 27. 1. 1868

[related-post id=“4908″]

K výstraze vystěhovalcům

Hamburská loď Leibnitz, která samé vystěhovalce převážela, připlula dne 11. t. m. do Nov. Yorku; 70 dospělých a 35 dítek zemřelo po čas plavby na choleru. Na lodi panovala hrozná nečistota a nebyl na ní ani jeden lékař. Z toho viděti, co vystěhovalce už na cestě očekává. – Pražský denník, 27. 1. 1868

Domácí násilí

Onehdy kárala v Kotcích jedna prodavačka zemčat svého muže, s kterým se nemohla v nějaké věci pohodnout. Bila ho totiž uhelníkem nemilosrdně do obličeje, takže tento celý zkrvácený na vedle stojící špalek si usednul a plakal. Lid, který se zde hned na první povyk shromáždil, poslal pro městského strážníka, nebyl však náhodou žádný na blízku. – Pražský denník, 27. 1. 1868

X Zavřít