29. 8. 1890: Výstava japonských medvědů a případ zpronevěry

29. srpna 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Výstava

Dva živí japonští medvědi (Ursus torquatus, U. tibetanus et japonicus) jsou vystavení ve výkladní skříni páně Staňkova závodu ve Ferdinandově třídě naproti Platýzu a budí všeobecnou pozornost okolojdoucích. Postava jejich jest poměrně štíhlá, mají hlavu se špičatou tlamou, kulaté a poměrně velké uši, krátké nohy a prsty se silnými drápy. Barva srsti jest rozdílná a měnivá. Na krku má huňatou hřívu, ostatní srst jest hladká a až na bělavou skvrnu na prsou v podobě Y a na dolejším rtu, na celém těle černá. Medvědi tito byli chyceni v Japonsku, nalézali se delší dobu ve zvěřinci v Rotterdamě a budou v Praze jen několik dnů vystaveni, aniť jsou do Uherska prodáni. – Národní listy, 29. 8. 1890

Ze sboru pražských granátníků

Předevčírem odebrala se čtyřčlenná deputace důstojníků sboru granátnického k p. Staussovi, členu městské rady a dozorci hasičského sboru a žádala ho, aby přijal uprázdněnou hodnost majora tohoto sboru. P. Stauss slíbil, že čestný tento úřad přijme, bude-li volen převážnou většinou hlasů. Volba koná se v pondělí odpoledne v zasedací síni na staroměstské radnici. – Národní listy, 29. 8. 1890

Zpronevěřila služce peníze

Ant. Novátná sloužila u paní Kat. Pelikánové, manželky knihaře v Praze. Ze strachu, aby jí těžce nastřádané peníze, celý to její majetek, nebyly ukradeny, žádala paní Pelikánovou, aby uschovala u sebe dvě její spořitelní knížky na obnos 440 zl. Paní Pelikánová spořitelní knížky přijala, peníze však vyzvedla a pro sebe podržela. Když služka nyní žádala za vrácení spořitelních knížek, vymlouvala se paní Pelikánová, že peníze rozpůjčila na úroky prodavačkám na trzích, a poněvadž nemohla peníze služce vrátiti, byla včera zatčena a dodána zemskému trestnímu soudu do vyšetřovací vazby. – Národní listy, 29. 8. 1890

Přísný režim studentek na Oxfordu. Feministky by dnes zuřily

Světoznámá univerzita v anglickém Oxfordu umožnila ženám studium teprve v 70. letech 19. století. Až do roku 1920 ale nebyly brány jako plnohodnotné členky. Směly sice navštěvovat přednášky, nemohly však počítat s tím, že by na konci získaly vysokoškolský diplom a titul. Jejich studentský život byl navíc oproti mužským protějškům omezen i v dalších ohledech. Podrobně o tom líčil český dobový tisk v roce 1898. Život studentek v Oxfordě Život, jaký vedou příslušnice oxfordské university vyznamenává se značnou přísností. Pravidla tohoto společného života, […]

Starou křivdu urovnalo neskutečně náhodné setkání

Cesty osudu jsou nevyzpytatelné. Občas se dokonce stane něco, nad čím zůstává rouzum stát. Přečtěte si příběh z dobových novin, který popisuje neuvěřitelně náhodné setkání. Citlivějším povahám možná ukápne slza. Podivné sehledání Z Londýna se oznamuje následující romantická historka. Dvě elegantně oděné dámy, z nichž starší měla naplněnou peněženku, šly onehdy mimo hostinec nižšího druhu na Holloway Roadu, když pojednou odtud vyběhl mladík zanedbaného zevnějšku, as 25letý, vytrhl dámě, než se mohla vzpamatovat, […]

Duch se snažil zachránit syna. Nevysvětlitelný případ z počátku minulého století

Existují věci mezi nebem a zemí. Řada lidí občas prožije něco, co se nedá rozumně vysvětlit. Jak dokládá dobový novinový článek z roku 1902, nejedná se o nic nového. Mrazivý zážitek potkal i jednoho švýcarského lékaře. Telegrafie duší Záhada nevysvětlitelná, kterou všeobecně tímto názvem charakterisujeme, v poslední době zaměstnává švýcarský spiritistický list »Hades« delšími úvahami. V předmluvě uvádějí se povšechné případy, které přihodily se snad již každému čtenáři. Takovými jsou na příklad, vzpomeneme-li si na přítele, kterého […]

Jak se má chovat skutečný gentleman

Chápání pojmu gentlemanství se v průběhu času proměňuje. V minulosti se lišilo také v závislosti na geografické šířce. Zatímco v Anglii bývali gentlemani ještě před 120 lety především vysoce postavení muži, ve Spojených státech se za ně považovali i neurození a nemajetní. Museli mít ale několik důležitých charakterových rysů. Přečtěte si dobový článek z roku 1899. Americký gentleman Ideální vzor gentlemana dlužno hledati v Americe. K tomuto přesvědčení dospěje každý, kdož si nepředpojatě přečte výklad vydavatele amerického měsíčníku »The Cosmopolitan« o americkém […]

Techniky učení divadelního textu na začátku minulého století

Práce divadelních herců je mimořádně náročná na paměť. Do hlavy musí dostat často i stovky stran textu a nikdy je nezapomenout. Jak to dělali britští umělci na přelomu 19. a 20. století dokládá novinový článek ze srpna 1901. Není pochyb o tom, že i jejich současníci nejspíš používají podobné techniky učení. Jak velcí herci studuji své role Anglický divadelní list líčí, jaké studium někteří herci věnují svým úlohám. Tak sir Henry Irving studuje svoji úlohu vždy půl leta a pročítá ji […]

X Zavřít