29. 8. 1890: Výstava japonských medvědů a případ zpronevěry

29. srpna 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Výstava

Dva živí japonští medvědi (Ursus torquatus, U. tibetanus et japonicus) jsou vystavení ve výkladní skříni páně Staňkova závodu ve Ferdinandově třídě naproti Platýzu a budí všeobecnou pozornost okolojdoucích. Postava jejich jest poměrně štíhlá, mají hlavu se špičatou tlamou, kulaté a poměrně velké uši, krátké nohy a prsty se silnými drápy. Barva srsti jest rozdílná a měnivá. Na krku má huňatou hřívu, ostatní srst jest hladká a až na bělavou skvrnu na prsou v podobě Y a na dolejším rtu, na celém těle černá. Medvědi tito byli chyceni v Japonsku, nalézali se delší dobu ve zvěřinci v Rotterdamě a budou v Praze jen několik dnů vystaveni, aniť jsou do Uherska prodáni. – Národní listy, 29. 8. 1890

Ze sboru pražských granátníků

Předevčírem odebrala se čtyřčlenná deputace důstojníků sboru granátnického k p. Staussovi, členu městské rady a dozorci hasičského sboru a žádala ho, aby přijal uprázdněnou hodnost majora tohoto sboru. P. Stauss slíbil, že čestný tento úřad přijme, bude-li volen převážnou většinou hlasů. Volba koná se v pondělí odpoledne v zasedací síni na staroměstské radnici. – Národní listy, 29. 8. 1890

[related-post id=“34365″]

Zpronevěřila služce peníze

Ant. Novátná sloužila u paní Kat. Pelikánové, manželky knihaře v Praze. Ze strachu, aby jí těžce nastřádané peníze, celý to její majetek, nebyly ukradeny, žádala paní Pelikánovou, aby uschovala u sebe dvě její spořitelní knížky na obnos 440 zl. Paní Pelikánová spořitelní knížky přijala, peníze však vyzvedla a pro sebe podržela. Když služka nyní žádala za vrácení spořitelních knížek, vymlouvala se paní Pelikánová, že peníze rozpůjčila na úroky prodavačkám na trzích, a poněvadž nemohla peníze služce vrátiti, byla včera zatčena a dodána zemskému trestnímu soudu do vyšetřovací vazby. – Národní listy, 29. 8. 1890

X Zavřít