29. 8. 1890: Výstava japonských medvědů a případ zpronevěry

29. srpna 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Výstava

Dva živí japonští medvědi (Ursus torquatus, U. tibetanus et japonicus) jsou vystavení ve výkladní skříni páně Staňkova závodu ve Ferdinandově třídě naproti Platýzu a budí všeobecnou pozornost okolojdoucích. Postava jejich jest poměrně štíhlá, mají hlavu se špičatou tlamou, kulaté a poměrně velké uši, krátké nohy a prsty se silnými drápy. Barva srsti jest rozdílná a měnivá. Na krku má huňatou hřívu, ostatní srst jest hladká a až na bělavou skvrnu na prsou v podobě Y a na dolejším rtu, na celém těle černá. Medvědi tito byli chyceni v Japonsku, nalézali se delší dobu ve zvěřinci v Rotterdamě a budou v Praze jen několik dnů vystaveni, aniť jsou do Uherska prodáni. – Národní listy, 29. 8. 1890

Ze sboru pražských granátníků

Předevčírem odebrala se čtyřčlenná deputace důstojníků sboru granátnického k p. Staussovi, členu městské rady a dozorci hasičského sboru a žádala ho, aby přijal uprázdněnou hodnost majora tohoto sboru. P. Stauss slíbil, že čestný tento úřad přijme, bude-li volen převážnou většinou hlasů. Volba koná se v pondělí odpoledne v zasedací síni na staroměstské radnici. – Národní listy, 29. 8. 1890

Zpronevěřila služce peníze

Ant. Novátná sloužila u paní Kat. Pelikánové, manželky knihaře v Praze. Ze strachu, aby jí těžce nastřádané peníze, celý to její majetek, nebyly ukradeny, žádala paní Pelikánovou, aby uschovala u sebe dvě její spořitelní knížky na obnos 440 zl. Paní Pelikánová spořitelní knížky přijala, peníze však vyzvedla a pro sebe podržela. Když služka nyní žádala za vrácení spořitelních knížek, vymlouvala se paní Pelikánová, že peníze rozpůjčila na úroky prodavačkám na trzích, a poněvadž nemohla peníze služce vrátiti, byla včera zatčena a dodána zemskému trestnímu soudu do vyšetřovací vazby. – Národní listy, 29. 8. 1890

Most přes kanál La Manche. Nerealizovaný plán z 19. století

V roce 2018 přišel Boris Johnson, tehdy ještě jako britský ministr zahraničí, s myšlenkou na stavbu mostu přes kanál La Manche. Spojení Francie a Velké Británie železničním tunelem podle něj nestačí. Podobné plány se přitom objevovaly již na konci předminulého století. Přečtěte si, jak o něm psaly dobové Národní listy v dubnu 1891. Nový most O mostu přes průplav La Manche oznamují se následující podrobnosti: Následkem nového měření v průplavu […]

Britští muži dávali najevo své bohatství podivnou úpravou nehtů

Pokud si říkáte, že žijeme ve zvráceném světě sociálních sítí, kde řada lidí nemá žádnou soudnost, možná vás překvapí článek z roku 1901. Národní listy přinesly zprávu o zvláštní módě, která se rozšířila mezi bohatými britskými muži. Nejnovější móda anglických gigrlat Nejnovější nesmysl, jenž se ujal mezi šviháky v anglické společnosti, jest, dáti si střihati nehty na rukou ve tvaru obráceného velkého V. Jeden z pěstitelů tohoto módního bláznovství, jenž […]

Jak nenápadně zjistit skutečný věk ženy? Zkuste rady našich předků

Tázat se dámy na její skutečný věk je i v dnešní době považováno za poněkud nezdvořilé. A nejinak tomu bylo už v dobách našich předků. Národní listy otiskly v dubnu roku 1901 článek, který zvědavým mužům nabízí řešení. Zároveň ale jeho autor dodává, že ne vždy to bude fungovat. Choulostivá otázka Italský humoristický list »It Mondo che ride« předložil svým čtenářům následující otázku o cenu: Kterak možno od dámy zvěděti […]

Neobvyklý trest za šíření pomluv o ostatních rodinách

Na rodinnou čest a dobrou pověst naši předci velmi dbali. Čas od času se ovšem objevil někdo, kdo se rozhodl šířit o ostatních z nejrůznějších důvodů pomluvy a klepy. O jednom podobném případu přinesly zprávu Národní listy v dubnu 1891. Poněkud překvapivé je, jak celá záležitost dopadla. Zvláštní trest za pomluvu V jedné obci v Anhaltsku byly četné rodiny neustále znepokojovány anonymními dopisy, jejichž obsah ve mnohých případech toho druhu, […]

Klobásy z hovězí kůže před soudem. Řešilo se, zda jsou protizákonné

Dvojí kvalita potravin byla tématem i pro naše předky. Roku 1891 přinesly Národní listy zprávu o soudním procesu, který řešil, zda uzenářské výrobky mohou obsahovat hovězí kůži. Přečtěte si, jaký verdikt nakonec padl. Klobásy z hovězí kůže »Hovězí kůže spracovaná do klobásů může být považována za zcela znamenitou potravinu pro lid, zejména je-li cena takovéto klobásy přiměřená.« Tento posudek prohlášen byl dobrým zdáním trestního soudce v Dortmundě v přelíčení proti […]

X Zavřít