9. 7. 1889: Těžce raněná dívka, nebezpečný zuřivec a případ vztekliny v Karlíně

9. července 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Těžce raněna

Kočí Fr. Růžička, zaměstnaný u řezníka pana Chmela na Král. Vinohradech, zapřahal včera ráno na dvoře domu čís. 188 koně. Bujný jeden kůň se utrhl, vyběhl na ulici, kopl a porazil k zemi 19letou Viléminu Stránskou, jíž se krev z úst i nosu vyřinula. Přivolaný lékař poskytl poraněné pomoci a dal ji dopraviti do všeobecné nemocnice. – Národní listy, 9. 7. 1889

Zuřivec

Policejnímu komisařství v Josefove bylo včera udáno, že sklepník Otokar Žižka přechovává ve svém bytu v domě č. 136-V. potulné ženštiny. Následkem tohoto udání vykonána v bytu jeho domovní prohlídka. Mezi tím, co strážníci dvě v bytu Žižkově přistižené ženštiny odváděli na komisařství, zůstal v bytu inspektor, který Žižkovi přikázal, aby z bytu neodcházel. Žižka vrhl se na inspektora, popadl ho za prsa, bil ho holí, škrtil ho, až konečně inspektoru se poštěstilo vyprostiti se z rukou zuřivce a utéci. Žižka byl pak strážníky zatčen a dodán zemskému trestnímu soudu do vyšetřovací vazby. – Národní listy, 9. 7. 1889

Případ vztekliny v Karlíně

Poněvadž dne 7. t m. udál se v Karlíně případ vztekliny, uvádí purkmistrovský úřad karlínský majitelům psů a domácích zvířat ku všeobecné známosti, že všickni psi v Karlíně opatření býti musí bezpečným náhubkem neb voděni na šňůře. Povinností majitelů psů a domácích zvířat jest, tyto bedlivě pozorovati, a každé vzteklinou podezřelé onemocnění buď policii neb oprávněnému zvěrolékaři ihned oznámiti. Připomíná se, že opomenutí těchto opatření i zatajení případů vztekliny stíhá se pokutou, i jest v zájmu obyvatelstva, aby veškerých opatření v té příčině bedlivě šetřilo. – Národní listy, 9. 7. 1889

X Zavřít