7. 6. 1890: Oprava kamenných ornamentů u orloje a řádění prudké bouře

7. června 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Oprava kamenných ornamentů u staroměstského orloje

Jak jsme již lonského roku oznámili, usnesla se rada městská, aby umělecky provedené kamenné ornamenty. krášlící pavláčku pod orlojem radnice staroměstské, jež během času značných doznaly poškození, ve slohu původním byly opraveny. Jelikož oprava tato musila provedena býti tím spůsobem, že celý podklad kamenné pavlače musil býti nahražen novým, učiněn nejprvé sádrový odlitek v původní velikosti a slohu doplněný, dle něhož teprve z jediného kusu pískovce zhotoven byl úplně nový podklad pavlače. Tyto dny děla se výměna obou podkladů. Podklad starý byl pozorně po částech odstraněn, a nový na jeho místo vyzdvižen, zadělán a bude dle zmíněného sádrového modelu do detailů proveden. Aby pro budoucí časy na památku uchovány byly, budou staré kameny s ornamenty v průjezdu radnice naproti budce vrátného vhodně umístěny. – Národní listy, 7. 6. 1890

Hromadná sebevražda

K sebevraždě dvou pekařských pomocníků Jana Hrbka a Josefa Neckaře a k pokusu sebevraždy těžce zraněného Karla Řeřichy dodáváme, že mrtvoly obou zůstaly až do odpoledne na místě v poli, kde byly nalezeny; až když státní navládnictví oznámilo, že se na místo žádná trestní komise neodebeře, poněvadž sebevražda jest zjištěna, byly mrtvoly obou přeneseny do umrlčí komory na hřbitov vršovický a obecní úřad dožádán za jich pohřbení. Stav těžce zraněného Řeřichy se včera zhoršil. Jest malá naděje, že se uzdraví. – Národní listy, 7. 6. 1890

[related-post id=“30000″]

Prudká bouře

Prudká bouře strhla se včera ve 3 hodiny odpoledne nad okolím Českého Brodu. Za ohlušujícího rachotu hromu křížovaly se blesky neustále. V Hořanech udeřil blesk do usedlosti p. Pospíšila a zabil hospodáře i jeho hospodyni. Smrt nešťastných manželů oplakává 7 sirotků. V Klučově udeřil blesk do stodoly obecního starosty Židlického a zapálil ji, tak že shořela až do základů. Při bouři, která včera o ½6. hod. večer nad Prahou se strhla, sjel blesk do budovy místodržitelské a porouchal ústřední telefonické spojení se 36 dráty. – Národní listy, 7. 6. 1890

Rozšíření nádraží na Vyšehradě

Řiditelství státních dráh předložilo projekt na rozšíření vyšehradského nádraží ministerstvu obchodu, jež nařídilo komisi k vyvazování potřebných pozemků. Na pozemky, jež jsou v katastru pražské obce, sdělal stavební úřad plány, které jsou vyloženy na staroměstské radnici k volnému nahlednutí. – Národní listy, 7. 6. 1890

X Zavřít