7. 9. 1868: Drzý zloděj ukradl ženě psa. Vymlouval se, že je velkým milovníkem zvířat

7. září 2018 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Milovník psů

Předevčírem k večeru potloukal se v židovském městě jakýsi výrostek, pro své dlouhoprsté umění všeobecně známý. Chtěl tam bezpochyby opět své umění provozovati, tentokráte však špatně pochodil. Ukradl totiž v nedostatku něčeho lepšího jedné obchodnici hezkého psíka a dal se s ním na útěk. Psík ale dal se do štěkotu a tak zpravil svou paní o svém nebezpečí. Ta dala se hned do pronásledování zloděje a na její pokřik byl tento zadržen. Mladík však nechtěl vydati psa a tak byl zavolán obecní strážník, který sotva že výrostka shlédl, poznal v něm osobnost, s kterouž již několikráte co činiti měl, a tudiž jej bez všech okolků zatkl. Nyní se však mladík počal vymlouvati, že jen přílišná láska, jakouž ke psímu pokolení chová, ke skutku tomuto jej zavedla a prosil by byl puštěn. Strážník nedbal ovšem na tyto výmluvy a zavedl jej na strážníci. – Pražský denník, 7. 9. 1868

Požár ve Vořechu

Velký požár byl v noci na včerejšek o 12. hodině od pražských hlásných oznamován. Ohromné záře na jihozápadní straně oblohy se rozprostírající věstila místo, kde strašný živel zuřil. Pražské stříkačky malostranské i staroměstské vypravili se hned k požáru a odjely až do Jinonic, jelikož však se shledalo, že jest oheň ještě dále, vrátily se zpět do Prahy. Jak jsme se později dověděli, hořelo to v obci Vořechu a sice lehlo tam sedm stavení popelem. – Pražský denník, 7. 9. 1868

[related-post id=“12395″]

Nehoda

V noci na sobotu lezl nádenník Matěj Šípek ze Stodůlek v Karlíně na patro v jedné kolně, aby tam lože své vyhledal, spadl ale ze žebříku a zlámal levou nohu, tak že musel do nemocnice dopraven býti. – Pražský denník, 7. 9. 1868

X Zavřít