Manžela musíte správně vycvičit, tvrdily americké ženy na konci 19. století

17. ledna 2022 ∙ 08:27
Kristián Vích
Foto: Pixabay

Existuje řada zaručených receptů na šťastné manželství. Velmi specifickou taktiku měly newyorské ženy z tzv. „lepší společnosti“ na konci 19. století. Přečtěte si dobový článek z Národních listů, který popisuje, jak s manželem správně nakládat, aby „byl nejen neškodný, ale i užitečný“.

Drezůra manželů

V Americe, kde jak známo, jest rozvod velice snadný, zdá se být nakládání s manžely mnohem obtížnější než u nás. Alespoň způsobuje tato zajímavá otázka mnoho starostí provdaným a svobodným krasavicím v Páté avenue, jedné z nejelegantnějších tříd newyorských.

Před nedávnem uspořádán tam hotový meeting dam, na němž jednáno o »trénování« manželů. Debatováno dlouho sem tam, než se dospělo ku praktickým výsledkům a uznáno, že nakládání s manželem je úkolem poměrně snadným.

Jest toliko třeba, aby se žena zřekla otázek: »Kdes byl?« — »Kam jdeš?« a mlčky povolila muži veškerou svobodu, které si sám dopřává. Muž musil by být neobyčejně prostopášný, aby nemohl být laskavostí, spojenou s náležitou pevností »drezírován.«

Shledáno, že v tom ohledu jest nezbytně nutno, aby byl dobře živen a aby pečlivá hospodyňka dbala toho, by všechny pokrmy, které mu kazí žaludek, byly od stolu vyloučeny.

Také musí manžel takovým způsobem »trénovaný« pravidelně na procházku a především nesmí být spánek jeho rušen, což ovšem takřka naprosto vylučuje oblíbená noční kázáníčka.

Jakmile se vcelku bedlivě šetří těchto pravidel, jest snadno, učinit manžela nejen neškodným, ale ve mnohých případech též užitečným. Naučí se časem nosit balíčky, obstarávat vstupenky do koncertů a divadel a ženské příbuzné své manželky, které odpolední návštěvu prodloužily až do noci, doprovázet k domovu.

Jedna dáma, velmi známá v newyorské společnosti, dokonce vycvičila svého pana manžela do té míry, že jí denně česá a upravuje vlasy a činí to prý velmi obratně a správně.

Dámy rozváděly tuto teorii do všech podrobností, avšak podaří-li se jim provést ji v praxi, to záleží na učenlivosti mladých pánů v New Yorku.

– Národní listy, 4. 2. 1892. Autor neuveden.

X Zavřít