28. 11. 1868: Kvůli nepozornosti chůvy přišlo dítě o život

28. listopadu 2018 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Tragédie

Neštěstí se událo v těchto dnech v obci Mikově. Jedna matka odešla z domova do Dobrné, zanechavši své čtyřleté dítko doma pod ochranou chůvy. Tato chtěla rozdělati oheň a nepovšimla si, že hlavička od třené sirky zaletěla na šaty nedaleko kamen sedícího děcka, kteréž brzo plamenem vyšlehly a dítěti takové popáleniny spůsobily, že ještě téhož dne zemřelo. – Pražský denník, 28. 11. 1868

Plynové kandelábry

V těchto dnech byly postaveny čtyřramenné plynové kandelábry na uhelném trhu na Starém městě a pak na plácku blíže malostranských mostních věží. Na svatováclavském náměstí se pak počaly klásti podstavce k šesti kandelábrům osmiramenným, jež od koňské brány až k můstku po celé délce náměstí státi budou. Při kopání základu k jednomu podstavci přišli dělníci na zděné klenutí, bezpochyby někdejšího kanálu. – Pražský denník, 28. 11. 1868

[related-post id=“14671″]

Zbláznila se

Známky šílenosti počaly se již delší dobu jeviti u mladé švadlenky Kateřiny T. v čís. 288–I. bydlící, anižby však nemoc tato příliš nebezpečnou pro rodinu její byla se jevila Předevčírem však vypukla tato nemoc tak strašně, že rodina byla přinucena pomoci u ouřadu hledati. Nešťastná dívka musela ještě téhož dne do zdejšího ústavu choromyslných dopravena býti. – Pražský denník, 28. 11. 1868

X Zavřít