19. 6. 1890: Z nešťastné lásky se chtěla zastřelit. Revolver ale selhal

19. června 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Skočila do Vltavy

Předvčírem v poledne udál se na řetězovém mostě a sice na témže místě, s něhož před několika dny skočili a ve Vltavě utonuli dva muži, opětně rozčilující výjev. Sličná, mladistvá dívka, vyčkavši okamžiku, kdy jen několik osob po mostě se ubíralo, vytáhla z kapsy malý revolver, aby se střelila do hlavy. Rána selhala, dívka zahodila revolver a vrhla se střemhlav do Vltavy. Kolemjdoucí universitní professor jal se ihned volati o pomoc. Náhodou byli na blízku plavci, zaměstnaní dobýváním říčního písku, kteří tonoucí dívce přispěli s loďkou ku pomoci, zachránili ji a dopravili ku břehu. Mezi tím sběhlo se veliké množství lidí a několik strážníků. Jeden z nich zvedl nabitý revolver, ostatní dopravili dívku na policejní komisařství Starého města. Policie chtěla ji dodati do všeobecné nemocnice, proti čemuž se dívka rozhodně vzpírala žádajíc, aby byla dovežena do bytu své matky na Smíchově. Upozorněna telegrafickou zprávou přijela matka na policejní řiditelství a dceru domů si odvezla. Dívka čítá 16 let a je žákyní jednoho z pražských dívčích ústavů. K zoufalému skutku dohnala prý ji nešťastná láska. – Národní listy, 19. 6. 1890

Nešťastný pád

Včera po 10. hodině dopolední jel z obecního dvora na Novém Městě Sokolskou třídou obecní zřízenec Jan Bláha s nákladním vozem. Nahnul se, pozbyl rovnováhy a spadl tak nešťastně, že se těžce na obou nohou zranil a musil býti do všeobecné nemocnice odvežen. – Národní listy, 19. 6. 1890

[related-post id=“30431″]

Pobodáni

V staroměstské obecní kuchyni dali se včera po 8. hodině ráno 26letý kočí Jan Dlabal z Konojed u Č. Brodu a 21letý kovářský pomocník Vincenc Svoboda do hádky a do rvačky. Svoboda byl několikráte bodnut a také Dlabal byl povážlivě zraněn. Krví zbrocení rváči dopraveni byli do nemocnice milosrdných bratří. – Národní listy, 19. 6. 1890

Stejnokroj úřadních sluhů

Po zavedení stejnokroje pro státní úřadníky došlo nyní též na sluhy ve státních úřadech. Jak se právě sděluje, obdrží sluhové při soudech a úřadech, jakož i dozorci nad vězni, nové stejnokroje, které nositi musí ve službě vnitřní i ve styku s obecenstvem. Veškeré kategorie sluhů obdrží kroj barvy temně mořenové šedé a jen sluhové radů budou míti stejnokroj z černého sukna. – Národní listy, 19. 6. 1890

X Zavřít