22. 8. 1890: Oprava zdi a spojení Karlova náměstí s mostem Palackého

22. srpna 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Zapomenuté usnesení

Kaple sv. Longina v ulici »na rybníčku« náleží k nejstarším stavbám romanského slohu v Praze a druží se ku stavbě kaple v Poštovské ulici a na Vyšehradě, které jsou již dávno opraveny a v původním slohu žřízeny. Kaple sv. Longina nalezá se v žalostném stavu. Omítka jest z části opadána, z části popraskána, střecha špatná, v oknech žádné tabule skla a též ohradní zeď před kaplí jest prachatrná, omítka z velké části opadána a t. d. Magistrát nařízuje majitelům domů, že musejí dáti schátralé průčelí domů obnoviti a obyvatelé okolních domů diví se nemálo, proč tento rozkaz nebyl také obci pražské vydán, aby dala kapli a zeď opraviti.

Když se stavěla nová školní budova pro farní obvod u sv. Štěpána, usnesla se tehdy městská rada, aby současně byla opravena starobylá kaple sv. Longina i ohradní zeď. Škola jest již několik roků vystavěna, po opravě starobylé kaple a ohradní zdi však není dosud stopy, nejspíše proto, že se tehdejší usnesení městské rady snad ztratilo. Poněvadž lze očekávati, že při jubilejní výstavě navštíví mnoho cizinců také kostel sv. Štěpána i kapli sv. Longina, mělo by se na provedení usnesení městké rady pomýšleti, mají-li cizinci nabyti o král. Praze pojmu, že si starobilých svých skvostů váží. Náklad na opravu nebude značný a Praha opravou touto jen získá. – Národní listy, 22. 8. 1890

Spojení náměstí a mostu

Přímé spojení Karlova náměstí s mostem Palackého snad se již v brzku uskuteční. K účelu tomu koupila obec pražská r. 1888 od manželů Schüllerových dům č. 325–II. ve Václavské ul. naproti ulici na Moráni ze 45.000 zl. za výměnu pozemku bývalé školy na Hrádku a letos koupila usedlost čís. 346–II. od p. Potůčka a spolumajitelů za 16.000 zl. Oba tyto domy byly již sbourány a pozemky zplanovány, jež dosud slouží za skladiště. Nyní koupil inženýr pan Theodor Brož usedlost č. 352–II., kterou sbourá a zamýšlí zde vystavěti tři nové domy. Stavbami těmito bude učiněn potěšitelný začátek k zřízení nové potřebné a přímé komunikace hořejší části Nového města s Palackého mostem.

Nová spojovací ulice dá se snadno zříditi na zmíněných dvou pozemcích býv. domů č. 325–II. a 346–II. a dlužno ještě vyjednávati s majitelem domu č. 351–II. a dále s p. Vinc. Bubeníčkem v příčině postoupení části ohrady č. 353–II., a konečně s p. Ant. Pacovským, majitelem domu č. 359–II., v příčině odprodeje potřebného pozemku k rozšíření nové spojovací ulice z Moráně k Palackého mostu, která dá se tím snadněji otevříti, poněvadž zároveň u Palackého nábřeží staví na příštím podskalském náměstí p. Procházka nový velký dům. – Národní listy, 22. 8. 1890

[related-post id=“32880″]

Podřezal si žíly

Včera odpoledne zadržel na Hradčanech policejní strážník 49letého nádenníka Václava Bendu z Černolic, poněvadž mu byl podezřelý a měl zakrvácené šaty. Na komisařství udal, že jest v trestním vyšetřování pro krádež, strach před trestem že dohnal ho k zoufalství. Ve svém bytu v cihelně čís. 117 »Zámečnici« v Košířích řízl se kapesním nožem do krku a přeřezal si žíly na obou rukách. Po lékařském ohledání byl Benda dopraven do všeobecné nemocnice, poněvadž zranění na levé ruce bylo seznáno za těžké. – Národní listy, 22. 8. 1890

X Zavřít