22. 8. 1890: Oprava zdi a spojení Karlova náměstí s mostem Palackého

22. srpna 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Zapomenuté usnesení

Kaple sv. Longina v ulici »na rybníčku« náleží k nejstarším stavbám romanského slohu v Praze a druží se ku stavbě kaple v Poštovské ulici a na Vyšehradě, které jsou již dávno opraveny a v původním slohu žřízeny. Kaple sv. Longina nalezá se v žalostném stavu. Omítka jest z části opadána, z části popraskána, střecha špatná, v oknech žádné tabule skla a též ohradní zeď před kaplí jest prachatrná, omítka z velké části opadána a t. d. Magistrát nařízuje majitelům domů, že musejí dáti schátralé průčelí domů obnoviti a obyvatelé okolních domů diví se nemálo, proč tento rozkaz nebyl také obci pražské vydán, aby dala kapli a zeď opraviti.

Když se stavěla nová školní budova pro farní obvod u sv. Štěpána, usnesla se tehdy městská rada, aby současně byla opravena starobylá kaple sv. Longina i ohradní zeď. Škola jest již několik roků vystavěna, po opravě starobylé kaple a ohradní zdi však není dosud stopy, nejspíše proto, že se tehdejší usnesení městské rady snad ztratilo. Poněvadž lze očekávati, že při jubilejní výstavě navštíví mnoho cizinců také kostel sv. Štěpána i kapli sv. Longina, mělo by se na provedení usnesení městké rady pomýšleti, mají-li cizinci nabyti o král. Praze pojmu, že si starobilých svých skvostů váží. Náklad na opravu nebude značný a Praha opravou touto jen získá. – Národní listy, 22. 8. 1890

Spojení náměstí a mostu

Přímé spojení Karlova náměstí s mostem Palackého snad se již v brzku uskuteční. K účelu tomu koupila obec pražská r. 1888 od manželů Schüllerových dům č. 325–II. ve Václavské ul. naproti ulici na Moráni ze 45.000 zl. za výměnu pozemku bývalé školy na Hrádku a letos koupila usedlost čís. 346–II. od p. Potůčka a spolumajitelů za 16.000 zl. Oba tyto domy byly již sbourány a pozemky zplanovány, jež dosud slouží za skladiště. Nyní koupil inženýr pan Theodor Brož usedlost č. 352–II., kterou sbourá a zamýšlí zde vystavěti tři nové domy. Stavbami těmito bude učiněn potěšitelný začátek k zřízení nové potřebné a přímé komunikace hořejší části Nového města s Palackého mostem.

Nová spojovací ulice dá se snadno zříditi na zmíněných dvou pozemcích býv. domů č. 325–II. a 346–II. a dlužno ještě vyjednávati s majitelem domu č. 351–II. a dále s p. Vinc. Bubeníčkem v příčině postoupení části ohrady č. 353–II., a konečně s p. Ant. Pacovským, majitelem domu č. 359–II., v příčině odprodeje potřebného pozemku k rozšíření nové spojovací ulice z Moráně k Palackého mostu, která dá se tím snadněji otevříti, poněvadž zároveň u Palackého nábřeží staví na příštím podskalském náměstí p. Procházka nový velký dům. – Národní listy, 22. 8. 1890

Podřezal si žíly

Včera odpoledne zadržel na Hradčanech policejní strážník 49letého nádenníka Václava Bendu z Černolic, poněvadž mu byl podezřelý a měl zakrvácené šaty. Na komisařství udal, že jest v trestním vyšetřování pro krádež, strach před trestem že dohnal ho k zoufalství. Ve svém bytu v cihelně čís. 117 »Zámečnici« v Košířích řízl se kapesním nožem do krku a přeřezal si žíly na obou rukách. Po lékařském ohledání byl Benda dopraven do všeobecné nemocnice, poněvadž zranění na levé ruce bylo seznáno za těžké. – Národní listy, 22. 8. 1890

Lanovka na Letnou začala jezdit před 130 lety. Příliš dlouho ale nevydržela

Je sobota 31. května 1891 dopoledne a pod letenským vrchem se koná významná událost. Do provozu je slavnostně uvedena historicky první lanová dráha v Praze. Zatímco její mladší sestra na Petříně vydržela až do současnosti, letenskou lanovku dnes připomíná už jen zrekonstruovaná vyhlídka. Pražané postavili lanovou dráhu na Letnou u příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Vedla od řetězového mostu císaře Františka Josefa (dnešní dolní vyústění Letenského tunelu) k restauraci v Letenských […]

Rok 1891: Hejno kobylek usmrtilo francouzského badatele

Hrozivá smrt postihla jednoho francouzského přírodovědce v roce 1891 v Alžírsku. Obrovské hejno kobylek ho ve spánku obklopilo a následně usmrtilo. Přečtěte si, jak o tragédii informovaly tehdejší české noviny. Usmrcen kobylkami Přinesli jsme těchto dnů telegrafickou zprávu, že francouzský přírodozpytec Kunkel d’Herculaire byl v Alžíru, kam byl vyslán, aby studoval spousty spůsobené kobylkami, kobylkami usmrcen. Avšak poněvadž nebylo bližších podrobností, zdála se zpráva ta velice dobrodružnou a pravdě nepodobnou. […]

Most přes kanál La Manche. Nerealizovaný plán z 19. století

V roce 2018 přišel Boris Johnson, tehdy ještě jako britský ministr zahraničí, s myšlenkou na stavbu mostu přes kanál La Manche. Spojení Francie a Velké Británie železničním tunelem podle něj nestačí. Podobné plány se přitom objevovaly již na konci předminulého století. Přečtěte si, jak o něm psaly dobové Národní listy v dubnu 1891. Nový most O mostu přes průplav La Manche oznamují se následující podrobnosti: Následkem nového měření v průplavu […]

Britští muži dávali najevo své bohatství podivnou úpravou nehtů

Pokud si říkáte, že žijeme ve zvráceném světě sociálních sítí, kde řada lidí nemá žádnou soudnost, možná vás překvapí článek z roku 1901. Národní listy přinesly zprávu o zvláštní módě, která se rozšířila mezi bohatými britskými muži. Nejnovější móda anglických gigrlat Nejnovější nesmysl, jenž se ujal mezi šviháky v anglické společnosti, jest, dáti si střihati nehty na rukou ve tvaru obráceného velkého V. Jeden z pěstitelů tohoto módního bláznovství, jenž […]

Jak nenápadně zjistit skutečný věk ženy? Zkuste rady našich předků

Tázat se dámy na její skutečný věk je i v dnešní době považováno za poněkud nezdvořilé. A nejinak tomu bylo už v dobách našich předků. Národní listy otiskly v dubnu roku 1901 článek, který zvědavým mužům nabízí řešení. Zároveň ale jeho autor dodává, že ne vždy to bude fungovat. Choulostivá otázka Italský humoristický list »It Mondo che ride« předložil svým čtenářům následující otázku o cenu: Kterak možno od dámy zvěděti […]

X Zavřít