17. 11. 1889: Dláždění ulic v Praze, smrt stoleté stařenky a výuka francouzštiny

17. listopadu 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Z ulic pražských

Že jest ještě mnoho ulic v Praze, co se dlažby týká, v stavu dosti bídném, není třeba ani šíře líčiti, můžeme se o tom i na krátké procházce Prahou přesvědčiti. Chodníky ve mnohých ulicích mají všechny známky, jakých ve velkém městě míti nemají. Pověstný chodník na Slovanském vršku, na němž každoročně několik lidí nohy polámalo, vzal konečně při regulaci vršku za své, ale zanechal v okolí ještě celou řadu nástupců. Tak ve Slupech, které nejsou posud dlážděny, chodníky nacházejí se tak nízko pod silnici, že všecka voda na ně ze silnice stéká, k malému ovšem potěšení četných chodců. V ulici Trojické je zase hrbolatý, prošlapaný a velmi kluzký chodník, který je stálým postrachem starcům a stařenám z městského chudobince, kteří tudy do kostela sv. Trojice chodí. Jinou zvláštností vyniká zase ulice Botičská. Má chodníky jen před školou na Děkance a před chudobincem, jinak je také nedlážděna, ano v jistých částech nemá vůbec žádných chodníků. Chodník při celé jedné straně má tu zvláštnost, že byť napadlo sněhu v zimě sebe více, nikdy se tu sníh nezametá. A tak za vlhkého počasí brodívá se tu na sta malých dětí blátem, kalužinami a sněhem. Aby i za nynější suché povětrnosti nebyla ulice Botičská schůdnou, postarala se správa obecní tím, že dala do ulice navoziti a rozházeti starý dlažební kámen. A po takové »dlažbě« mají choditi i děti nejmenší. Nešťastný povoz, který není proti nárazům dost obrněn, zabloudí-li do ulice této. Jak z těchto ukázek je patrno, byla by procházka dlažební komise po Praze pro ni dosti vděčnou. – Národní listy, 17. 11. 1889

Vzácný věk

Ve Starém Kníně u Dobříše zemřela tyto dny tamní občanka Anna Blažková ve stáří plných 107 let. Zesnulá těšila se do poslední chvíle pevnému zdraví a obzvláštní čilosti, a mohla ještě v nedávném čase při polních pracích vypomáhati. Přežila všecky své děti a ku hrobu doprovodili ji četní vnuci a pravnuci. – Národní listy, 17. 11. 1889

[related-post id=“24975″]

Francouzština

Kdo naučiti se chce jazyku francouzskému má v Praze hojnou k tomu příležitost. Prof. L. Schmidt-Beauchez získal si již v té příčině zásluh skutečných. Vyučuje, přednáší, zakládá francouzské spolky, píše učebnice atd. Nyní vydávat bude »Učebné francouzské listy«, které mají co nejvíce rozšířiti zejména praktickou konversaci francouzskou. Pan prof. Schmidt-Beauchez je ve svém oboru co nejchvalněji znám i nepochybujeme, že jeho publikace, na jejiž ohlášení v insertní části upozorňujeme, bude míti nejlepšího zdaru. Českému národu trochu více frančiny a méně té němčiny dojista neuškodí. – Národní listy, 17. 11. 1889

X Zavřít