23. 7. 1890: Dovoz a vývoz rostlin, záhadné úmrtí a utonulé dítě

23. července 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

O vývozu a přívozu rostlin

Dle dodatku ku berlínské úmluvě o mšici révové dohodly se strany smlouvu uzavírající ohledně usnadnění dopravy rostlin, keřů a jiných sazenic kromě révy, kteréž ze školek rostlinných, sklenníků aneb zahrad pocházejí, na tom, že v mezinárodním obchodě mezi státy, na kteréž se úmluva vztahuje, v odst. 2. čl. 3. úmluvy předepsaného vykázání země, odkud pocházejí, tenkráte třeba není, když se jedná o zásylky rostlin, kteréž pocházejí z nějakého závodu, ve kterémž pravidelně ve přiměřené roční době prohlídka se odbývá. Okresní hejtmanství na Král. Vinohradech vyrozumívá o tom všechny, kdož v některé obci okresu tohoto obchod s rostlinami pravidelně neb jednotlivě vedou, a žádá, aby co nejdříve tamtéž oznámili, že se chtějí podrobiti úřední kontrole. Výlohy, kteréž s jednou roční prohlídkou dotyčných závodů (vinic, zahrad) spojeny budou, uhradí majitelé závodů. – Národní listy, 23. 7. 1890

Záhadná smrt

Frant. Havlíková ze Smíchova nesla včera k polednímu své dceři, zaměstnané na Mrázovce, oběd. Vracejíc se domu, klesla z nenadání bez vědomí k zemi. Teprve za několik hodin byla nalezena policejním strážníkem a dopravena do všeobecné nemocnice. Mezi dopravou však zemřela. Ku zjištění příčiny smrti bude mrtvola její pytvána. – Národní listy, 23. 7. 1890

[related-post id=“31649″]

Utonula

V cihelně č. 81 u Staré Libně spadla včera odpoledne v nestřeženém okamžiku tříletá dceruška nádennice Marie Špačkové do kalužiny, v níž utonula. Mrtvola dopravena do pathologického ústavu. – Národní listy, 23. 7. 1890

X Zavřít