Mimořádně krutá zima roku 1891 přinesla smrt a bídu. Řádila dokonce až v severní Africe

13. ledna 2022 ∙ 19:01
Kristián Vích
Zamrzlé jezero v Curychu v roce 1891Foto: Wikimedia Commons, volné dílo

Zima roku 1891 se do historie zapsala jako jedna ze nejhorších v celé Evropě. Dokládají to mimo jiné i četné články v dobových novinách. Například Curyšské jezero tehdy zcela zamrzlo, takže se výrazná část společenského života města odehrávala na ledě. Jenomže jinde už to taková idylka nebyla.

Jak stojí v pražských Národních listech z 22. ledna 1891, tuhý mráz dorazil dokonce až na sever Afriky, kde na něj lidé nebyli vůbec připraveni. Přinesl s sebou bídu, hlad i smrt. A s problémy se potýkali i občané Paříže, Madridu, Lyonu a dalších měst. Původní dobový článek vám nyní přinášíme v nezkrácené podobě.

Mráz na Sahaře

Letošní velká zima řádí s velikou prudkostí též v severní Africe. Dne 15. t. m. zuřila na pobřeží alžírském prudká sněhová bouře, jaké bývají toliko ve stepích ruských. Zároveň událo se prudké zemětřesení, tak že v postižených obcích zřítilo se padesát domů. Teploměr klesnul na -8 ° Celsia a sníh padal nejen v horách, ale i na rovině.

Obyvatelstvo, chvějící se zimou, nedovedlo si tyto neobyčejné úkazy přírodní vysvětliti a domnívá se, že nastal konec světa. Marabut jeden (poustevník čili světec), jenž byl se vydal na cestu k mocnému šejkovi, který sídlí na jedné z nejkrásnějších oas saharských, nalezen byl na cestě umírající zimou a hladem měl umrzlé nohy a ruce.

Obyvatelstvo, bydlící pouze ve stanech neb hliněných chatrčích, trpí hrozně těmito krutými mrazy. Dříví v této pustině vůbec není, uhlí mohou si opatřiti jen nejbohatší a topení velbloudím trusem neb slámou nestačí nikterak proti nynější kruté zimě, zejména když oheň hoří toliko na otevřeném ohništi.

[related-post id=“46383″]

I v provincii alžírské za Atlasem bylo nalezeno několik osob ve svých bytech zmrzlých. Oddělení francouzského vojska, jež bylo posláno za Atlas, bylo v jedné vsi v horách úplně obklíčeno spoustami sněhu a s celou vsí bylo vydáno v šanc smrti hladem. Musila být vyslána vojenská výprava, by obklíčené vyprostila a opatřila je potravou.

Podobným způsobem zuří zima na celém pobřeží Středozemního moře. Všude hrozné bouře, vichřice, zamrzlé řeky, ba i mořské přístavy, jako na př. v Touloně, a mráz, proti němuž si obyvatelstvo neví rady. Vegetace jihu, datlové a olivové sady, jsou v největším nebezpečí. Mezi obyvatelstvem panuje namnoze hrozná bída.

Loira zamrzla, v Bordeaux leží spousty sněhu, v Lyoně zuřila sněhová bouře, v Neapoli padá sníh jako v Petrohradě, ba i předhoří Pyrenejí na straně francouzské i španělské jsou pokryta sněhem a v Madridu panuje neobyčejná zima. V Saragose ukazuje teploměr -14 ° C. V Perpignanu, jenž jest znám svým velice mírným podnebím a bujnou jižní vegetací, klesl teploměr na -15 ° C; komunikace jest skorem nemožna.

[related-post id=“46283″]

Na jednom nádraží nedaleko města byl mladý celní strážník uchvácen vichřicí, vyzdvižen pět metrů do výše a vržen zpět na koleje. Leží nyní ve vojenské nemocnici v Perpignanu. V blízkém jednom lese utrhlo se následkem prudkého mrazu kus skály, při čemž jeden lesník usmrcen. Jsou obavy, že sklizeň v celém okolí je mrazem zničena.

Na březích Loiry zamrzly na mnoha místech vystoupivší vody a jsou veliké obavy, že nastanou v době tání hrozné spousty. Na Seině v Paříži nahromadily se ohromné spousty ledu u železničního mostu blíže ostrova Grande Jappe, jenž jest jimi ohrožen. Pionéři pokusili se trhat led dynamitem, ale první pokusy se nezdařily.

Následkem tuhé zimy jest mezi chudším obyvatelstvem hrozná bída. Městský úřad zřídil četné ohřívárny, jež jsou přístupny ve dne i v noci. Sněmovna povolila jednohlasně ministra vnitra žádaný úvěr dvou milionů fr. na podporu chudiny v místech, další úvěr na podporu chudiny v obcích venkovských bude povolen co nejdříve.

– Národní listy, 22. 1. 1891. Autor neuveden.

X Zavřít